Wikiprojekt:Polskie miejscowości/Archiwum

Ta strona przeznaczona jest na przedstawienie pomysłów związanych z tworzeniem i aktualizacją artykułów o miejscowościach, gminach i powiatach przez boty. U zarania dziejów User:Ram-Man stworzył za pomocą rambota 30 000 artykułów o amerykańskich miastach w angielskiej Wikipedii, niedawno zaś we włoskiej i portugalskiej Wikipedii powstało w ten sposób 8000 haseł o włoskich gminach. Przykład takiego artykułu z en: Springfield, Kentucky. Przykład artykułu z it: Peccioli.

Przykładowe artykuły utworzony na podstawie poniższych danych: Gostyń, Gostyń (gmina), Jerzmanowa, Stary Gostyń. Został wygenerowany ręcznie, ale w formacie, który będzie wykorzystany przez bota. Głogów to przykład, jak bot może dodać informacje do istniejącego już artykułu.

Uwaga!

Do zrobienia

 • Znaleźć i skompilować z różnych źródeł dane dla bota
 • Wprowadzić część danych ręcznie (choćby odmianę gramatyczną gminy/powiatu/województwa - np. miasto w powiecie głogowskim, siedziba powiatu głogowskiego itp.)
 • Utworzyć szablon do wypełnienia przez bota
 • Ustalić format danych dla bota

Kwestie do rozstrzygnięcia

 • Co powinno iść do infoboxu, co do tekstu artykułu, a co do tabelek?
 • Co robić z istniejącymi już artykułami?
  • Propozycja - do istniejących artykułów bez infoboxów dodać infoboxy, a resztę danych umieścić na stronie dyskusji artykułu.
 • Jak ujednoznaczniać? Propozycje:
  • Zawsze według gminy (niejednoznaczne w przypadku gmin o tej samej nazwie)
  • Według powiatu, jeśli niejednoznaczne według gminy
  • Według województwa, jeśli niejednoznaczne według powiatu, jeśli niejednoznaczne według gminy
 • Czy tworzyć jednolinijkowe stuby o wsiach?
 • Co robimy w przypadku miasta na prawach powiatu i gminy miejskiej. Dane miasta powinny być uzupełnione o pewne dane powiatu lub gminy. Np. oprócz kodu SIMC99 powinien wystąpić kod TERYT. Powinna być informacja, że jest to miasto na prawach powiatu lub gmina miejska. Nie wystąpi wówczas oczywiście oddzielny artykuł dla powiatu lub gminy.
 • Nazewnictwo artykułów dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Mamy wówczas konflikt nazwy gminy z nazwą miasta/wsi jako siedziby gminy.

Dane, które powinny znaleźć się w takich artykułach:

Listy miejscowości

Lista wszystkich miejscowości w Polsce - nie ma sensu tworzyć jednolinijkowych stubów dla każdej, ale listę warto mieć.

 • Dwie serie list - według alfabetu (jako że hasła dla poszczególnych liter mogą być za duże, proponuję osobne hasła dla kombinacji dwuliterowych - np. Miejscowości w Polsce - Go) oraz według powiatu, podzielone na sekcje dla każdej gminy - np. Miejscowości w powiecie gostyńskim.
 • Ujednoznacznienia dla niejednoznacznych nazw miejscowości
 • Lista linków z tych list, które prowadzą do istniejących już artykułów, bez artykułów wymienionych na miasta w Polsce - w ten sposób będzie można ręcznie sprawdzić, czy ujednoznacznienia są odpowiednie, czy też po prostu prowadzą do artykułów niezwiązanych z miejscowością (np. Skowronki) - na jej podstawie będzie można ręcznie poprawić linki
 • W ten sposób (po poprawkach) otrzymamy pełną listę prawidłowo ujednoznacznionych nazw miejscowości, która przyda się do późniejszego generowania artykułów o gminach
Lista taka, co prawda niepełna i z błędnymi ujednoznacznieniami już jest Wikipedia:Skarbnica Wikipedii#Miejscowości w Polsce. Lista jest podzielona alfabetycznie i stworzona jest jako podartykuły skarbnicy np.: Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Miejscowości w Polsce A. Lista powinna być w jednym miejscu. Zatem albo dotychczasowe poprawimy (zrobimy od nowa) i dodamy układ wg województw/powiatów albo te istniejące usuniemy.

Miasta

 • rodzaj: siedziba gminy miejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, powiatu, miasto na prawach powiatu.
 • gmina, powiat, województwo
 • niemiecka nazwa z Niemieckie nazwy polskich miejscowości w nawiasie (dla miast z Ziem Odzyskanych)
 • województwo przed 1999
 • współrzędne geograficzne
 • link do Map Sources Wiki - przykład: współrzędne Warszawy
 • obszar (w km² i ha) + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • ludność (podział według płci i przedziałów wiekowych) + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • gęstość zaludnienia + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • zatrudnienie, bezrobocie
 • numer kierunkowy
 • kody pocztowe
 • kod terytorialny z krajowego rejestru TERYT systemu SIMC99
 • tablice rejestracyjne
 • imię i nazwisko prezydenta/burmistrza
 • adres Urzędu Miasta

Infobox

 • herb
 • flaga
 • mapa lokalizacyjna
 • współrzędne
 • rodzaj
 • obszar + miejsca
 • ludność (łącznie) + miejsca
 • gęstość zaludnienia + miejsca
 • numer kierunkowy
 • kod terytorialny (SIMC99)
 • imię i nazwisko prezydenta/burmistrza
 • adres Urzędu Miasta

Gminy

 • siedziba gminy
 • rodzaj gminy: miejska, miejsko-wiejska, wiejska
 • miejscowości wchodzące w skład gminy
 • liczba sołectw
 • liczba miejscowości
 • obszar (w km² i ha) + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • ludność (podział według płci i przedziałów wiekowych) + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • gęstość zaludnienia + miejsce w skali kraju, województwa i powiatu
 • zatrudnienie, bezrobocie
 • powierzchnia użytków rolnych
 • powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych
 • powierzchnia gruntów leśnych
 • tablice rejestracyjne
 • kod TERYT
 • imię i nazwisko wójta/burmistrza
 • adres Urzędu Gminy

Propozycja układu artykułu o gminie

 1. Sekcja nagłówkowa - infoboks i podstawowe dane wygenerowane przez bota
 2. Struktura powierzchni
 3. Demografia
 4. (opcjonalnie) sekcje do dopisania - geografia, historia, gospodarka, zabytki i inne
 5. lista sołectw i innych miejscowości w gminie
  propozycja zalecenia: lista sołectw/miejscowości w układzie:[[Sołectwo 1]], [[Sołectwo 2]], ... [[Sołectwo n]]., docelowo - szablon z herbem i wykazem miejscowości. Listy, w których każda miejscowość zajmuje jedną linijkę (tworzone znacznikami * lub #) bywają trudne w lekturze, zwłaszcza gdy miejscowości jest dużo.
 6. sąsiednie gminy
 7. linki zewnętrzne - tu uwaga: na link do oficjalnej strony gminy oraz strony w BIP jest miejsce w infoboksie, dublowanie ich w tej sekcji zatem jest niewskazane. W tej sekcji powinny się znaleźć odnośniki do stron rozszerzających treść artykułu w Wikipedii, ale innych niż strona własna gminy i strona BIP.

Infobox

 • herb
 • flaga
 • mapa lokalizacyjna
 • siedziba
 • rodzaj
 • obszar + miejsca
 • ludność (łącznie) + miejsca
 • gęstość zaludnienia + miejsca
 • liczba sołectw
 • liczba miejscowości
 • kod TERYT
 • tablice rejestracyjne
 • imię i nazwisko wójta/burmistrza
 • adres Urzędu Gminy

Powiaty

 • siedziba powiatu
 • gminy wchodzące w skład powiatu
 • obszar (w km² i ha) + miejsce w skali kraju i województwa
 • liczba gmin
 • liczba miejscowości
 • ludność (podział według płci i przedziałów wiekowych) + miejsce w skali kraju i województwa
 • gęstość zaludnienia + miejsce w skali kraju i województwa
 • zatrudnienie, bezrobocie
 • powierzchnia użytków rolnych
 • powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach indywidualnych
 • powierzchnia gruntów leśnych
 • tablice rejestracyjne
 • kod TERYT
 • imię i nazwisko starosty
 • adres Urzędu Powiatowego
 • strona WWW

Infobox

 • herb
 • flaga
 • mapa lokalizacyjna
 • siedziba
 • obszar + miejsca
 • ludność (łącznie) + miejsca
 • gęstość zaludnienia + miejsca
 • liczba gmin
 • liczba miejscowości
 • kod TERYT
 • tablice rejestracyjne
 • imię i nazwisko starosty
 • adres Urzędu Powiatowego
 • strona WWW

Propozycja systemu ujednoznacznień

 • Jeśli istnieje już inny artykuł o tej samej nazwie, co jedyna miejscowość o danej nazwie, ujednoznaczniamy np. poprzez (województwo lubuskie)
 • Jeśli istnieje tylko jedno miasto o danej nazwie i nie ma innych niż miejscowości artykułów o tej samej nazwie, z miasta powinien być główny artykuł, zaś na górze strony powinien być albo link do strony ujednoznaczniającej, np. Gostyń (ujednoznacznienie), albo do artykułu o wsi jeśli wieś jest tylko jedna. Wsie zawsze ujednoznaczniane są według poniższego klucza.
 • Jeśli jest więcej niż jedno miasto o danej nazwie lub jeśli miejscowości o danej nazwie to jedynie wsie, pod głównym tytułem artykułu powinna być strona ujednoznaczniająca.
 • Jeśli nie ma innej miejscowości o tej samej nazwie w tym samym województwie, a są w innych, artykuł powinien być ujednoznaczniany według województwa, np. (województwo wielkopolskie). Powinno do niego również prowadzić przekierowanie ze strony z ujednoznacznieniem np. (wielkopolskie)
 • Jeśli w danym województwie są dwie lub więcej miejscowości o tej samej nazwie, artykuł powinien być ujednoznaczniony według powiatu, np. (powiat gostyński).
 • Jeśli w danym powiecie są dwie lub więcej miejscowości o tej samej nazwie, artykuł powinien być ujednoznaczniony według gminy, np. (gmina Gostyń).
 • Jeśli w danym powiecie są dwie lub więcej miejscowości o tej samej nazwie, a w przypadku ujednoznacznienia według gminy nazwa koliduje z gminą o tej samej nazwie w innym powiecie, (wiem, mało prawdopodobne, ale należy być przygotowanym na wszystko), ujednoznaczniamy według klucza (gmina, powiat), np. (gmina Gostyń, powiat gostyński).
 • Jeśli ujednoznaczniamy według województwa, z ujednoznacznienia według powiatu i według gminy powinny być utworzone przekierowania do właściwego tytułu artykułu. Jeśli któreś z nich jest niejednoznaczne, należy z niego zrobić stronę ujednoznaczniającą. To samo należy zrobić w przypadku gdy ujednoznaczniamy według powiatu i według gminy. W ten sposób unikniemy przypadkowych duplikatów.
 • Bot powinien porównać listę wszystkich miejscowości z listą istniejących już artykułów o miejscowościach w kategoriach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Wikipedii. Jeśli znajdzie tam nieujednoznaczniony lub nieprawidłowo ujednoznaczniony artykuł, powinien go przenieść na prawidłowe miejsce oraz utworzyć przekierowania.
 • Bot powinien po utworzeniu listy porównać listę niebieskich linków (istniejących artykułów) z tej listy z listą artykułów o miejscowościach w kategoriach wojewódzkich, powiatowych i gminnych Wikipedii i stworzyć na jednej stronie listę wszystkich istniejących artykułów, które nie są w tych kategoriach, co oznacza, że artykuł jest albo źle skategoryzowany, albo istnieje już artykuł o tej samej nazwie nie będący artykułem o miejscowości. W takim wypadku trzeba będzie ręcznie dodać ujednoznacznienie.

Dostępne źródła

Tu dopisujcie linki do stron, gdzie można uzyskać powyższe dane: