Wikiprojekt:Rocznice/Lista modułów

Poniżej znajduje się lista modułów kalendarium do sprawdzenia, przygotowanych na podstawie bazy rocznic znajdujących się w Kategoria:Kalendarz rocznic. Sprawdzenie polega na:

 1. Sprawdzeniu merytorycznym wpisów.
 2. Sprawdzeniu gramatyki, ortografii i/lub ewentualnym poszerzeniu istniejących opisów.
 3. Dodaniu nowych rocznic według wzoru (najlepiej skopiować rocznicę przed/za i na takiej wklejonej zmienić rok i opis wydarzenia).
 4. Uzupełnieniu opisu rocznic o ilustracje. Ilustracja zapisana jest w podwójnych zwykłych nawiasach ((...||...)); zobacz bardziej szczegółowy opis w Szablon:Dokumentacja kalendarium wydarzeń

Wyjaśnienie oznaczeń stosowanych poniżej w mini statystyce przy poszczególnych dniach rocznic:

(ROK[a]: liczba wydarzeń, liczba grup plików[b], liczba znakówUZUPEŁNIĆ – liczba wydarzeń: 5 lub mniej; MINI – liczba wydarzeń: 6 lub 7[c] i co najmniej 1 plik; BRAK PLIKÓW – brak plików dla danego roku)

Lista modułówEdytuj

 1. Moduł:Kalendarium/01-01 – (2000: 11, 4, 1346 ; 2001: 10, 4, 1631 ; 2002: 12, 2, 2089 ; 2003: 11, 3, 2274 ; 2004: 11, 2, 1933 ; INNE: 3, 1, 318)
 2. Moduł:Kalendarium/01-02 – (2000: 9, 3, 1392 ; 2001: 10, 3, 1250 ; 2002: 8, 3, 997 ; 2003: 9, 2, 1660 ; 2004: 9, 3, 1360 ; INNE: 3, 0, 397)
 3. Moduł:Kalendarium/01-03 – (2000: 10, 6, 1746 ; 2001: 9, 5, 2041 ; 2002: 9, 3, 1611 ; 2003: 8, 2, 924 ; 2004: 9, 1, 1280 ; INNE: 2, 0, 180)
 4. Moduł:Kalendarium/01-04 – (2000: 11, 3, 1617 ; 2001: 8, 6, 2183 ; 2002: 8, 2, 1024 ; 2003: 9, 2, 1262 ; 2004: 11, 2, 1643 ; INNE: 1, 0, 19)
 5. Moduł:Kalendarium/01-05 – (2000: 10, 2, 1431 ; 2001: 11, 3, 1663 ; 2002: 8, 2, 2095 ; 2003: 8, 1, 1198 ; 2004: 8, 2, 1158 ; INNE: 3, 1, 379)
 6. Moduł:Kalendarium/01-06 – (2000: 11, 7, 2002 ; 2001: 8, 2, 997 ; 2002: 9, 5, 1340 ; 2003: 8, 1, 1213 ; 2004: 8, 2, 1289 ; INNE: 2, 0, 56)
 7. Moduł:Kalendarium/01-07 – (2000: 10, 3, 1469 ; 2001: 9, 4, 1645 ; 2002: 9, 1, 1671 ; 2003: 9, 1, 1162 ; 2004: 10, 2, 2059 ; INNE: 1, 0, 109)
 8. Moduł:Kalendarium/01-08 – (2000: 12, 4, 1661 ; 2001: 9, 3, 1445 ; 2002: 9, 3, 1381 ; 2003: 8, 2, 757 ; 2004: 8, 2, 1276 ; INNE: 1, 0, 204)
 9. Moduł:Kalendarium/01-09 – (2000: 14, 4, 2008 ; 2001: 9, 5, 1966 ; 2002: 10, 1, 1602 ; 2003: 9, 1, 1264 ; 2004: 9, 2, 1110 )
 10. Moduł:Kalendarium/01-10 – (2000: 9, 5, 1279 ; 2001: 8, 5, 1117 ; 2002: 8, 2, 936 ; 2003: 8, 2, 1145 ; 2004: 10, 2, 1634 ; INNE: 1, 1, 153)
 11. Moduł:Kalendarium/01-11 – (2000: 12, 4, 2152 ; 2001: 10, 2, 1924 ; 2002: 10, 2, 1440 ; 2003: 9, 3, 1822 ; 2004: 9, 3, 1812 ; INNE: 1, 0, 236)
 12. Moduł:Kalendarium/01-12 – (2000: 11, 7, 1475 ; 2001: 9, 4, 1549 ; 2002: 8, 1, 1161 ; 2003: 8, 1, 1227 ; 2004: 9, 1, 1289 ; INNE: 2, 0, 70)
 13. Moduł:Kalendarium/01-13 – (2000: 11, 3, 2602 ; 2001: 8, 4, 1504 ; 2002: 9, 2, 1506 ; 2003: 10, 1, 1509 ; 2004: 8, 1, 1381 ; INNE: 2, 0, 207)
 14. Moduł:Kalendarium/01-14 – (2000: 10, 6, 1403 ; 2001: 11, 6, 1514 ; 2002: 10, 1, 1241 ; 2003: 11, 3, 1336 ; 2004: 8, 1, 804 )
 15. Moduł:Kalendarium/01-15 – (2000: 12, 5, 1773 ; 2001: 10, 5, 1376 ; 2002: 9, 1, 1102 ; 2003: 8, 3, 1814 ; 2004: 10, 3, 2564 ; INNE: 1, 0, 73)
 16. Moduł:Kalendarium/01-16 – (2000: 9, 2, 1712 ; 2001: 12, 7, 1706 ; 2002: 8, 2, 940 ; 2003: 9, 3, 1778 ; 2004: 10, 4, 1819 ; INNE: 1, 0, 461)
 17. Moduł:Kalendarium/01-17 – (2000: 13, 5, 1835 ; 2001: 10, 3, 1696 ; 2002: 10, 2, 1669 ; 2003: 9, 2, 1536 ; 2004: 9, 4, 1698 ; INNE: 1, 0, 129)
 18. Moduł:Kalendarium/01-18 – (2000: 7, 2, 1540MINI; 2001: 15, 3, 2195 ; 2002: 7, 1, 742MINI; 2003: 8, 2, 1818 ; 2004: 8, 2, 1237 ; INNE: 3, 0, 173)
 19. Moduł:Kalendarium/01-19 – (2000: 8, 4, 1001 ; 2001: 10, 5, 1327 ; 2002: 9, 2, 1224 ; 2003: 9, 4, 1561 ; 2004: 9, 2, 1158 )
 20. Moduł:Kalendarium/01-20 – (2000: 13, 5, 2160 ; 2001: 8, 3, 1374 ; 2002: 8, 2, 1169 ; 2003: 9, 2, 1481 ; 2004: 9, 1, 1278 ; INNE: 1, 0, 109)
 21. Moduł:Kalendarium/01-21 – (2000: 10, 2, 1414 ; 2001: 9, 2, 1789 ; 2002: 9, 1, 841 ; 2003: 10, 4, 1510 ; 2004: 9, 2, 1193 ; INNE: 2, 0, 294)
 22. Moduł:Kalendarium/01-22 – (2000: 10, 3, 2322 ; 2001: 8, 4, 1531 ; 2002: 10, 2, 1136 ; 2003: 8, 3, 2398 ; 2004: 8, 1, 1739 )
 23. Moduł:Kalendarium/01-23 – (2000: 12, 2, 1460 ; 2001: 8, 3, 1314 ; 2002: 8, 2, 758 ; 2003: 8, 2, 1208 ; 2004: 11, 3, 2100 ; INNE: 1, 0, 63)
 24. Moduł:Kalendarium/01-24 – (2000: 10, 2, 1969 ; 2001: 9, 3, 1220 ; 2002: 8, 1, 927 ; 2003: 8, 2, 1293 ; 2004: 8, 2, 1031 )
 25. Moduł:Kalendarium/01-25 – (2000: 10, 4, 1165 ; 2001: 11, 5, 1625 ; 2002: 8, 4, 962 ; 2003: 9, 4, 1236 ; 2004: 8, 2, 1097 )
 26. Moduł:Kalendarium/01-26 – (2000: 11, 3, 1503 ; 2001: 9, 3, 1125 ; 2002: 8, 1, 1213 ; 2003: 8, 4, 1843 ; 2004: 9, 2, 1414 ; INNE: 1, 0, 46)
 27. Moduł:Kalendarium/01-27 – (2000: 10, 2, 1397 ; 2001: 8, 7, 1273 ; 2002: 9, 2, 1388 ; 2003: 11, 3, 1874 ; 2004: 8, 3, 1064 ; INNE: 3, 0, 255)
 28. Moduł:Kalendarium/01-28 – (2000: 8, 4, 1325 ; 2001: 8, 2, 1674 ; 2002: 8, 1, 1208 ; 2003: 9, 3, 1621 ; 2004: 9, 4, 1446 )
 29. Moduł:Kalendarium/01-29 – (2000: 8, 4, 1443 ; 2001: 12, 4, 2093 ; 2002: 8, 2, 943 ; 2003: 9, 4, 1680 ; 2004: 9, 2, 1183 ; INNE: 3, 1, 260)
 30. Moduł:Kalendarium/01-30 – (2000: 9, 3, 2019 ; 2001: 10, 4, 2258 ; 2002: 11, 1, 1432 ; 2003: 8, 2, 1378 ; 2004: 11, 4, 2185 ; INNE: 1, 0, 59)
 31. Moduł:Kalendarium/01-31 – (2000: 9, 2, 1571 ; 2001: 9, 4, 1419 ; 2002: 10, 1, 1100 ; 2003: 10, 3, 1770 ; 2004: 8, 1, 1332 ; INNE: 2, 0, 402)
 32. Moduł:Kalendarium/02-01 – (2000: 7, 3, 1692MINI; 2001: 7, 4, 1285MINI; 2002: 7, 6, 760MINI; 2003: 9, 3, 1372 ; 2004: 6, 2, 1118MINI; INNE: 4, 0, 437)
 33. Moduł:Kalendarium/02-02 – (2000: 12, 5, 2200 ; 2001: 11, 2, 1790 ; 2002: 6, 1, 776MINI; 2003: 6, 2, 855MINI; 2004: 9, 2, 1525 ; INNE: 4, 1, 535)
 34. Moduł:Kalendarium/02-03 – (2000: 6, 4, 1353MINI; 2001: 10, 3, 1701 ; 2002: 6, 2, 817MINI; 2003: 6, 4, 989MINI; 2004: 7, 1, 1567MINI; INNE: 4, 0, 473)
 35. Moduł:Kalendarium/02-04 – (2000: 7, 3, 1064MINI; 2001: 11, 4, 1855 ; 2002: 6, 2, 761MINI; 2003: 7, 2, 1095MINI; 2004: 8, 2, 1351 ; INNE: 2, 0, 50)
 36. Moduł:Kalendarium/02-05 – (2000: 10, 5, 1350 ; 2001: 9, 3, 1710 ; 2002: 8, 3, 1428 ; 2003: 6, 2, 657MINI; 2004: 7, 2, 954MINI; INNE: 2, 0, 335)
 37. Moduł:Kalendarium/02-06 – (2000: 6, 2, 1069MINI; 2001: 10, 4, 1603 ; 2002: 7, 1, 815MINI; 2003: 7, 1, 1018MINI; 2004: 8, 1, 1297 )
 38. Moduł:Kalendarium/02-07 – (2000: 12, 3, 1973 ; 2001: 7, 3, 1135MINI; 2002: 11, 4, 1583 ; 2003: 7, 3, 1827MINI; 2004: 8, 2, 989 ; INNE: 1, 1, 273)
 39. Moduł:Kalendarium/02-08 – (2000: 13, 3, 1898 ; 2001: 8, 7, 1058 ; 2002: 7, 4, 907MINI; 2003: 6, 5, 1142MINI; 2004: 7, 4, 1094MINI; INNE: 2, 0, 229)
 40. Moduł:Kalendarium/02-09 – (2000: 8, 4, 1080 ; 2001: 10, 3, 1702 ; 2002: 6, 2, 706MINI; 2003: 7, 1, 741MINI; 2004: 6, 1, 1366MINI; INNE: 1, 0, 28)
 41. Moduł:Kalendarium/02-10 – (2000: 9, 2, 1633 ; 2001: 9, 4, 1533 ; 2002: 6, 1, 716MINI; 2003: 8, 2, 1198 ; 2004: 6, 2, 1237MINI; INNE: 2, 0, 58)
 42. Moduł:Kalendarium/02-11 – (2000: 10, 3, 1666 ; 2001: 10, 2, 1580 ; 2002: 6, 2, 579MINI; 2003: 7, 1, 1009MINI; 2004: 8, 2, 1437 ; INNE: 3, 1, 190)
 43. Moduł:Kalendarium/02-12 – (2000: 10, 2, 2250 ; 2001: 10, 2, 1922 ; 2002: 7, 2, 716MINI; 2003: 6, 2, 1030MINI; 2004: 9, 5, 1324 ; INNE: 2, 0, 181)
 44. Moduł:Kalendarium/02-13 – (2000: 10, 4, 1254 ; 2001: 6, 2, 1867MINI; 2002: 7, 1, 743MINI; 2003: 6, 3, 1281MINI; 2004: 7, 2, 1396MINI; INNE: 1, 1, 148)
 45. Moduł:Kalendarium/02-14 – (2000: 9, 3, 2216 ; 2001: 9, 2, 1322 ; 2002: 7, 2, 790MINI; 2003: 6, 3, 1355MINI; 2004: 10, 3, 1268 ; INNE: 4, 0, 362)
 46. Moduł:Kalendarium/02-15 – (2000: 10, 4, 1374 ; 2001: 10, 2, 1840 ; 2002: 6, 1, 603MINI; 2003: 10, 1, 1964 ; 2004: 7, 2, 1334MINI; INNE: 2, 0, 212)
 47. Moduł:Kalendarium/02-16 – (2000: 9, 1, 1294 ; 2001: 7, 2, 955MINI; 2002: 7, 2, 1027MINI; 2003: 7, 1, 714MINI; 2004: 7, 2, 1005MINI; INNE: 1, 0, 39)
 48. Moduł:Kalendarium/02-17 – (2000: 12, 4, 1463 ; 2001: 10, 3, 1309 ; 2002: 8, 2, 1123 ; 2003: 7, 1, 801MINI; 2004: 9, 3, 1889 ; INNE: 2, 0, 169)
 49. Moduł:Kalendarium/02-18 – (2000: 10, 3, 1511 ; 2001: 9, 3, 1232 ; 2002: 6, 2, 735MINI; 2003: 6, 3, 1471MINI; 2004: 9, 3, 1713 ; INNE: 1, 0, 119)
 50. Moduł:Kalendarium/02-19 – (2000: 10, 3, 2005 ; 2001: 7, 4, 1294MINI; 2002: 6, 2, 614MINI; 2003: 7, 3, 1616MINI; 2004: 8, 2, 1399 ; INNE: 2, 0, 136)
 51. Moduł:Kalendarium/02-20 – (2000: 10, 4, 1748 ; 2001: 12, 5, 1703 ; 2002: 8, 1, 1203 ; 2003: 8, 2, 1745 ; 2004: 7, 3, 1375MINI; INNE: 1, 0, 192)
 52. Moduł:Kalendarium/02-21 – (2000: 9, 2, 1336 ; 2001: 10, 6, 1353 ; 2002: 8, 2, 1093 ; 2003: 9, 3, 1454 ; 2004: 7, 2, 938MINI)
 53. Moduł:Kalendarium/02-22 – (2000: 13, 6, 2864 ; 2001: 9, 3, 1361 ; 2002: 7, 3, 1000MINI; 2003: 7, 3, 2050MINI; 2004: 6, 1, 1275MINI; INNE: 5, 0, 292)
 54. Moduł:Kalendarium/02-23 – (2000: 9, 4, 1766 ; 2001: 10, 4, 1621 ; 2002: 8, 2, 1155 ; 2003: 7, 3, 1723MINI; 2004: 7, 2, 1441MINI; INNE: 3, 0, 102)
 55. Moduł:Kalendarium/02-24 – (2000: 11, 4, 2283 ; 2001: 8, 6, 1506 ; 2002: 6, 1, 813MINI; 2003: 9, 2, 1253 ; 2004: 6, 1, 986MINI; INNE: 1, 0, 84)
 56. Moduł:Kalendarium/02-25 – (2000: 6, 3, 772MINI; 2001: 7, 3, 1008MINI; 2002: 7, 3, 701MINI; 2003: 7, 2, 1226MINI; 2004: 6, 1, 1133MINI; INNE: 4, 0, 377)
 57. Moduł:Kalendarium/02-26 – (2000: 8, 5, 1362 ; 2001: 11, 8, 1843 ; 2002: 8, 2, 1012 ; 2003: 8, 2, 1052 ; 2004: 8, 1, 993 ; INNE: 4, 0, 229)
 58. Moduł:Kalendarium/02-27 – (2000: 13, 4, 1987 ; 2001: 10, 4, 1748 ; 2002: 7, 3, 916MINI; 2003: 7, 2, 1967MINI; 2004: 8, 1, 1232 ; INNE: 2, 0, 173)
 59. Moduł:Kalendarium/02-28 – (2000: 10, 5, 1692 ; 2001: 7, 2, 1348MINI; 2002: 6, 2, 735MINI; 2003: 7, 2, 1304MINI; 2004: 8, 4, 1454 ; INNE: 3, 0, 327)
 60. Moduł:Kalendarium/02-29 – (2000: 6, 4, 768MINI; 2004: 7, 2, 587MINI; 2008: 6, 2, 939MINI; 2012: 6, 3, 618MINI; 2016: 6, 3, 820MINI)
 61. Moduł:Kalendarium/03-01 – (2000: 8, 4, 1109 ; 2001: 10, 7, 1882 ; 2002: 8, 1, 932 ; 2003: 6, 3, 1086MINI; 2004: 7, 3, 859MINI; INNE: 1, 1, 90)
 62. Moduł:Kalendarium/03-02 – (2000: 10, 5, 1516 ; 2001: 7, 5, 1016MINI; 2002: 8, 2, 1060 ; 2003: 10, 3, 1486 ; 2004: 6, 3, 674MINI; INNE: 1, 0, 63)
 63. Moduł:Kalendarium/03-03 – (2000: 9, 5, 1334 ; 2001: 9, 4, 2188 ; 2002: 6, 2, 994MINI; 2003: 6, 3, 1343MINI; 2004: 7, 1, 1052MINI; INNE: 3, 0, 309)
 64. Moduł:Kalendarium/03-04 – (2000: 6, 3, 686MINI; 2001: 12, 3, 2704 ; 2002: 8, 1, 944 ; 2003: 8, 4, 1243 ; 2004: 9, 1, 1401 ; INNE: 3, 0, 91)
 65. Moduł:Kalendarium/03-05 – (2000: 11, 1, 1481 ; 2001: 7, 4, 1403MINI; 2002: 8, 4, 896 ; 2003: 9, 3, 1431 ; 2004: 7, 1, 828MINI; INNE: 3, 1, 231)
 66. Moduł:Kalendarium/03-06 – (2000: 9, 4, 1047 ; 2001: 10, 4, 2318 ; 2002: 7, 1, 696MINI; 2003: 8, 2, 1634 ; 2004: 7, 1, 1318MINI; INNE: 1, 0, 64)
 67. Moduł:Kalendarium/03-07 – (2000: 8, 4, 1258 ; 2001: 7, 1, 1661MINI; 2002: 8, 1, 932 ; 2003: 9, 4, 1657 ; 2004: 8, 4, 1425 ; INNE: 3, 1, 372)
 68. Moduł:Kalendarium/03-08 – (2000: 10, 4, 1430 ; 2001: 8, 3, 1274 ; 2002: 7, 2, 1001MINI; 2003: 8, 3, 1122 ; 2004: 8, 3, 970 )
 69. Moduł:Kalendarium/03-09 – (2000: 10, 3, 1556 ; 2001: 10, 4, 1621 ; 2002: 9, 3, 1866 ; 2003: 6, 3, 1133MINI; 2004: 8, 4, 1369 ; INNE: 2, 0, 139)
 70. Moduł:Kalendarium/03-10 – (2000: 8, 2, 1314 ; 2001: 6, 2, 914MINI; 2002: 10, 2, 1439 ; 2003: 10, 3, 2044 ; 2004: 6, 1, 726MINI; INNE: 2, 0, 131)
 71. Moduł:Kalendarium/03-11 – (2000: 11, 4, 1669 ; 2001: 8, 2, 1808 ; 2002: 6, 1, 840MINI; 2003: 6, 2, 1001MINI; 2004: 6, 1, 919MINI; INNE: 1, 0, 79)
 72. Moduł:Kalendarium/03-12 – (2000: 11, 6, 1265 ; 2001: 7, 2, 850MINI; 2002: 8, 2, 1098 ; 2003: 7, 4, 780MINI; 2004: 7, 1, 1345MINI)
 73. Moduł:Kalendarium/03-13 – (2000: 8, 3, 1312 ; 2001: 6, 5, 1337MINI; 2002: 7, 1, 1427MINI; 2003: 11, 3, 2074 ; 2004: 8, 3, 838 ; INNE: 1, 0, 54)
 74. Moduł:Kalendarium/03-14 – (2000: 6, 2, 1127MINI; 2001: 9, 4, 1803 ; 2002: 9, 2, 1328 ; 2003: 8, 2, 1194 ; 2004: 7, 2, 1212MINI; INNE: 2, 0, 212)
 75. Moduł:Kalendarium/03-15 – (2000: 15, 8, 2426 ; 2001: 10, 5, 2570 ; 2002: 9, 4, 1290 ; 2003: 9, 3, 1867 ; 2004: 7, 3, 1563MINI)
 76. Moduł:Kalendarium/03-16 – (2000: 6, 4, 1730MINI; 2001: 8, 3, 1326 ; 2002: 6, 2, 755MINI; 2003: 8, 3, 1383 ; 2004: 9, 2, 1823 ; INNE: 2, 1, 404)
 77. Moduł:Kalendarium/03-17 – (2000: 13, 5, 2062 ; 2001: 9, 3, 1957 ; 2002: 7, 2, 850MINI; 2003: 6, 2, 880MINI; 2004: 7, 2, 1317MINI; INNE: 2, 0, 228)
 78. Moduł:Kalendarium/03-18 – (2000: 8, 2, 1382 ; 2001: 10, 3, 1694 ; 2002: 7, 2, 856MINI; 2003: 8, 2, 1199 ; 2004: 6, 1, 667MINI; INNE: 3, 0, 197)
 79. Moduł:Kalendarium/03-19 – (2000: 11, 3, 1955 ; 2001: 6, 2, 704MINI; 2002: 7, 1, 1160MINI; 2003: 6, 1, 985MINI; 2004: 10, 3, 1957 ; INNE: 2, 1, 453)
 80. Moduł:Kalendarium/03-20 – (2000: 11, 3, 1020 ; 2001: 7, 3, 1218MINI; 2002: 8, 2, 1039 ; 2003: 8, 1, 1442 ; 2004: 8, 2, 1108 )
 81. Moduł:Kalendarium/03-21 – (2000: 9, 4, 1205 ; 2001: 8, 4, 979 ; 2002: 7, 3, 1290MINI; 2003: 6, 4, 1423MINI; 2004: 9, 3, 1781 )
 82. Moduł:Kalendarium/03-22 – (2000: 8, 1, 1243 ; 2001: 6, 2, 966MINI; 2002: 8, 2, 1149 ; 2003: 7, 2, 889MINI; 2004: 6, 2, 1017MINI)
 83. Moduł:Kalendarium/03-23 – (2000: 6, 1, 1425MINI; 2001: 8, 2, 1238 ; 2002: 8, 2, 1043 ; 2003: 6, 1, 789MINI; 2004: 6, 2, 1043MINI; INNE: 2, 0, 201)
 84. Moduł:Kalendarium/03-24 – (2000: 12, 3, 1939 ; 2001: 10, 6, 1509 ; 2002: 8, 1, 1088 ; 2003: 12, 4, 2272 ; 2004: 8, 2, 1543 )
 85. Moduł:Kalendarium/03-25 – (2000: 7, 3, 1184MINI; 2001: 8, 6, 774 ; 2002: 7, 2, 922MINI; 2003: 7, 2, 887MINI; 2004: 7, 1, 912MINI; INNE: 1, 0, 91)
 86. Moduł:Kalendarium/03-26 – (2000: 12, 4, 1931 ; 2001: 11, 1, 2230 ; 2002: 9, 2, 1522 ; 2003: 8, 1, 941 ; 2004: 7, 3, 981MINI; INNE: 1, 0, 85)
 87. Moduł:Kalendarium/03-27 – (2000: 12, 7, 2483 ; 2001: 7, 5, 976MINI; 2002: 9, 5, 1574 ; 2003: 7, 5, 1179MINI; 2004: 6, 5, 957MINI)
 88. Moduł:Kalendarium/03-28 – (2000: 10, 4, 1221 ; 2001: 9, 6, 1491 ; 2002: 9, 3, 1224 ; 2003: 7, 5, 1350MINI; 2004: 9, 6, 1374 )
 89. Moduł:Kalendarium/03-29 – (2000: 10, 4, 1390 ; 2001: 8, 5, 1003 ; 2002: 7, 6, 718MINI; 2003: 6, 5, 1364MINI; 2004: 6, 4, 1255MINI; INNE: 2, 1, 109)
 90. Moduł:Kalendarium/03-30 – (2000: 9, 4, 1518 ; 2001: 6, 1, 1614MINI; 2002: 7, 2, 930MINI; 2003: 6, 4, 1075MINI; 2004: 8, 1, 1619 ; INNE: 2, 0, 131)
 91. Moduł:Kalendarium/03-31 – (2000: 10, 7, 1528 ; 2001: 6, 2, 999MINI; 2002: 8, 4, 1093 ; 2003: 6, 1, 694MINI; 2004: 14, 4, 1568 ; INNE: 3, 0, 63)
 92. Moduł:Kalendarium/04-01 – (2000: 13, 4, 2787 ; 2001: 11, 3, 1469 ; 2002: 8, 2, 760 ; 2003: 7, 1, 761MINI; 2004: 6, 1, 1445MINI; INNE: 2, 1, 186)
 93. Moduł:Kalendarium/04-02 – (2000: 10, 3, 2108 ; 2001: 7, 3, 1041MINI; 2002: 6, 1, 881MINI; 2003: 7, 2, 930MINI; 2004: 6, 1, 1766MINI; INNE: 1, 0, 182)
 94. Moduł:Kalendarium/04-03 – (2000: 10, 3, 1263 ; 2001: 10, 6, 1585 ; 2002: 8, 4, 999 ; 2003: 6, 1, 1120MINI; 2004: 7, 2, 1058MINI)
 95. Moduł:Kalendarium/04-04 – (2000: 11, 4, 1131 ; 2001: 9, 3, 1650 ; 2002: 8, 2, 934 ; 2003: 6, 2, 745MINI; 2004: 6, 3, 995MINI; INNE: 1, 0, 54)
 96. Moduł:Kalendarium/04-05 – (2000: 12, 4, 1736 ; 2001: 9, 2, 1894 ; 2002: 8, 3, 1342 ; 2003: 8, 3, 1327 ; 2004: 7, 3, 1447MINI)
 97. Moduł:Kalendarium/04-06 – (2000: 13, 7, 2166 ; 2001: 7, 3, 848MINI; 2002: 8, 4, 1194 ; 2003: 6, 3, 586MINI; 2004: 11, 2, 1884 )
 98. Moduł:Kalendarium/04-07 – (2000: 8, 4, 1048 ; 2001: 8, 3, 1384 ; 2002: 8, 3, 1092 ; 2003: 7, 2, 1046MINI; 2004: 10, 4, 1339 ; INNE: 2, 0, 168)
 99. Moduł:Kalendarium/04-08 – (2000: 8, 4, 1088 ; 2001: 8, 2, 1327 ; 2002: 8, 2, 1066 ; 2003: 9, 2, 1770 ; 2004: 9, 1, 924 )
 100. Moduł:Kalendarium/04-09 – (2000: 10, 3, 1580 ; 2001: 11, 4, 1326 ; 2002: 9, 3, 1146 ; 2003: 8, 2, 1043 ; 2004: 8, 2, 1064 ; INNE: 1, 0, 39)
 101. Moduł:Kalendarium/04-10 – (2000: 10, 6, 2065 ; 2001: 12, 5, 1998 ; 2002: 8, 2, 1119 ; 2003: 8, 4, 1647 ; 2004: 6, 2, 804MINI; INNE: 4, 0, 180)
 102. Moduł:Kalendarium/04-11 – (2000: 8, 2, 1275 ; 2001: 9, 3, 1450 ; 2002: 8, 2, 1178 ; 2003: 7, 2, 1355MINI; 2004: 10, 4, 1234 )
 103. Moduł:Kalendarium/04-12 – (2000: 8, 3, 929 ; 2001: 9, 4, 1473 ; 2002: 8, 2, 845 ; 2003: 6, 2, 1141MINI; 2004: 7, 4, 1085MINI; INNE: 1, 0, 28)
 104. Moduł:Kalendarium/04-13 – (2000: 9, 3, 1006 ; 2001: 8, 3, 1409 ; 2002: 8, 2, 1318 ; 2003: 8, 2, 838 ; 2004: 8, 2, 972 )
 105. Moduł:Kalendarium/04-14 – (2000: 13, 6, 2452 ; 2001: 10, 4, 1878 ; 2002: 8, 2, 1117 ; 2003: 7, 2, 1354MINI; 2004: 6, 2, 564MINI; INNE: 1, 0, 28)
 106. Moduł:Kalendarium/04-15 – (2000: 10, 5, 1450 ; 2001: 10, 2, 1368 ; 2002: 8, 2, 831 ; 2003: 8, 1, 1229 ; 2004: 8, 4, 1195 ; INNE: 9, 0, 443)
 107. Moduł:Kalendarium/04-16 – (2000: 7, 5, 1102MINI; 2001: 6, 2, 2431MINI; 2002: 10, 2, 1514 ; 2003: 8, 5, 1414 ; 2004: 7, 5, 950MINI; INNE: 4, 2, 322)
 108. Moduł:Kalendarium/04-17 – (2000: 9, 5, 1517 ; 2001: 8, 2, 908 ; 2002: 6, 4, 699MINI; 2003: 8, 2, 1245 ; 2004: 7, 4, 1374MINI; INNE: 2, 0, 167)
 109. Moduł:Kalendarium/04-18 – (2000: 6, 2, 1311MINI; 2001: 8, 4, 1219 ; 2002: 8, 3, 805 ; 2003: 6, 3, 794MINI; 2004: 6, 3, 807MINI; INNE: 2, 1, 132)
 110. Moduł:Kalendarium/04-19 – (2000: 6, 4, 1130MINI; 2001: 7, 2, 1167MINI; 2002: 10, 3, 958 ; 2003: 6, 3, 824MINI; 2004: 7, 2, 799MINI; INNE: 5, 0, 581)
 111. Moduł:Kalendarium/04-20 – (2000: 11, 3, 1306 ; 2001: 9, 0, 1717BRAK PLIKÓW; 2002: 9, 2, 1309 ; 2003: 8, 3, 1445 ; 2004: 6, 1, 1096MINI; INNE: 1, 0, 28)
 112. Moduł:Kalendarium/04-21 – (2000: 8, 3, 1137 ; 2001: 8, 3, 1579 ; 2002: 8, 2, 1263 ; 2003: 7, 3, 1141MINI; 2004: 7, 1, 1471MINI; INNE: 3, 0, 173)
 113. Moduł:Kalendarium/04-22 – (2000: 11, 5, 2646 ; 2001: 8, 2, 1077 ; 2002: 7, 3, 1234MINI; 2003: 9, 3, 2092 ; 2004: 6, 1, 858MINI; INNE: 2, 0, 288)
 114. Moduł:Kalendarium/04-23 – (2000: 7, 3, 1411MINI; 2001: 9, 6, 1884 ; 2002: 8, 5, 1182 ; 2003: 7, 6, 894MINI; 2004: 6, 4, 966MINI; INNE: 2, 1, 272)
 115. Moduł:Kalendarium/04-24 – (2000: 10, 4, 1246 ; 2001: 9, 3, 1628 ; 2002: 8, 4, 1163 ; 2003: 7, 2, 1544MINI; 2004: 9, 4, 1210 ; INNE: 2, 0, 279)
 116. Moduł:Kalendarium/04-25 – (2000: 9, 4, 2117 ; 2001: 6, 4, 1523MINI; 2002: 8, 1, 987 ; 2003: 7, 1, 1853MINI; 2004: 8, 3, 1026 ; INNE: 2, 0, 198)
 117. Moduł:Kalendarium/04-26 – (2000: 16, 7, 3358 ; 2001: 8, 3, 1073 ; 2002: 8, 2, 1161 ; 2003: 8, 1, 1668 ; 2004: 8, 2, 1066 ; INNE: 2, 0, 240)
 118. Moduł:Kalendarium/04-27 – (2000: 11, 3, 1229 ; 2001: 6, 2, 681MINI; 2002: 9, 4, 1195 ; 2003: 6, 0, 886BRAK PLIKÓW; 2004: 8, 2, 1456 ; INNE: 2, 0, 127)
 119. Moduł:Kalendarium/04-28 – (2000: 7, 3, 1210MINI; 2001: 7, 2, 799MINI; 2002: 8, 1, 1065 ; 2003: 6, 2, 706MINI; 2004: 7, 0, 1017BRAK PLIKÓW)
 120. Moduł:Kalendarium/04-29 – (2000: 6, 1, 850MINI; 2001: 9, 3, 1092 ; 2002: 7, 2, 959MINI; 2003: 7, 1, 1058MINI; 2004: 9, 6, 2116 ; INNE: 3, 0, 227)
 121. Moduł:Kalendarium/04-30 – (2000: 9, 2, 2114 ; 2001: 10, 4, 1840 ; 2002: 7, 2, 680MINI; 2003: 8, 2, 1127 ; 2004: 8, 2, 1518 )
 122. Moduł:Kalendarium/05-01 – (2000: 6, 2, 673MINI; 2001: 6, 1, 869MINI; 2002: 8, 2, 1117 ; 2003: 7, 0, 907BRAK PLIKÓW; 2004: 11, 5, 2158 ; INNE: 2, 0, 246)
 123. Moduł:Kalendarium/05-02 – (2000: 11, 6, 2155 ; 2001: 11, 3, 2438 ; 2002: 12, 3, 1968 ; 2003: 11, 4, 1810 ; 2004: 11, 4, 1758 )
 124. Moduł:Kalendarium/05-03 – (2000: 8, 2, 2022 ; 2001: 8, 2, 1153 ; 2002: 10, 1, 1120 ; 2003: 6, 1, 968MINI; 2004: 7, 4, 1157MINI; INNE: 2, 0, 234)
 125. Moduł:Kalendarium/05-04 – (2000: 11, 5, 2308 ; 2001: 6, 1, 1247MINI; 2002: 8, 2, 1037 ; 2003: 7, 0, 1271BRAK PLIKÓW; 2004: 8, 7, 1354 ; INNE: 2, 0, 213)
 126. Moduł:Kalendarium/05-05 – (2000: 9, 2, 1033 ; 2001: 8, 4, 1330 ; 2002: 8, 2, 907 ; 2003: 7, 3, 1121MINI; 2004: 10, 1, 1546 )
 127. Moduł:Kalendarium/05-06 – (2000: 13, 4, 1620 ; 2001: 6, 4, 1037MINI; 2002: 9, 3, 855 ; 2003: 7, 1, 707MINI; 2004: 10, 5, 1679 ; INNE: 5, 0, 621)
 128. Moduł:Kalendarium/05-07 – (2000: 8, 4, 2197 ; 2001: 7, 2, 1249MINI; 2002: 10, 4, 1626 ; 2003: 8, 2, 1760 ; 2004: 12, 4, 2291 )
 129. Moduł:Kalendarium/05-08 – (2000: 6, 2, 1215MINI; 2001: 10, 4, 1352 ; 2002: 8, 3, 1281 ; 2003: 7, 3, 1372MINI; 2004: 10, 4, 1314 ; INNE: 1, 0, 157)
 130. Moduł:Kalendarium/05-09 – (2000: 10, 3, 1758 ; 2001: 10, 3, 1593 ; 2002: 9, 3, 1313 ; 2003: 6, 3, 1363MINI; 2004: 9, 6, 1358 )
 131. Moduł:Kalendarium/05-10 – (2000: 12, 9, 1985 ; 2001: 8, 2, 1597 ; 2002: 8, 3, 1009 ; 2003: 8, 1, 1411 ; 2004: 7, 1, 742MINI; INNE: 1, 0, 221)
 132. Moduł:Kalendarium/05-11 – (2000: 8, 5, 1017 ; 2001: 10, 3, 1913 ; 2002: 8, 2, 1459 ; 2003: 7, 3, 1483MINI; 2004: 8, 2, 849 ; INNE: 3, 0, 227)
 133. Moduł:Kalendarium/05-12 – (2000: 13, 8, 2160 ; 2001: 10, 3, 1814 ; 2002: 8, 2, 869 ; 2003: 6, 3, 1477MINI; 2004: 8, 1, 1439 ; INNE: 3, 1, 460)
 134. Moduł:Kalendarium/05-13 – (2000: 9, 6, 950 ; 2001: 8, 4, 1356 ; 2002: 8, 2, 1029 ; 2003: 9, 1, 1227 ; 2004: 8, 0, 1304BRAK PLIKÓW; INNE: 1, 0, 27)
 135. Moduł:Kalendarium/05-14 – (2000: 11, 5, 2303 ; 2001: 7, 5, 1300MINI; 2002: 8, 3, 1422 ; 2003: 9, 2, 1541 ; 2004: 7, 2, 720MINI; INNE: 3, 2, 235)
 136. Moduł:Kalendarium/05-15 – (2000: 9, 7, 1507 ; 2001: 10, 4, 1410 ; 2002: 8, 2, 1190 ; 2003: 10, 0, 937BRAK PLIKÓW; 2004: 7, 2, 1127MINI; INNE: 2, 0, 51)
 137. Moduł:Kalendarium/05-16 – (2000: 6, 1, 698MINI; 2001: 9, 4, 1388 ; 2002: 9, 3, 1091 ; 2003: 11, 3, 2033 ; 2004: 6, 4, 1227MINI; INNE: 1, 0, 91)
 138. Moduł:Kalendarium/05-17 – (2000: 8, 2, 1246 ; 2001: 7, 2, 1159MINI; 2002: 8, 2, 914 ; 2003: 7, 2, 1063MINI; 2004: 7, 0, 1241BRAK PLIKÓW)
 139. Moduł:Kalendarium/05-18 – (2000: 12, 5, 2679 ; 2001: 7, 4, 1134MINI; 2002: 11, 3, 1674 ; 2003: 9, 4, 2430 ; 2004: 7, 2, 1116MINI)
 140. Moduł:Kalendarium/05-19 – (2000: 13, 5, 1376 ; 2001: 9, 4, 1869 ; 2002: 7, 3, 1259MINI; 2003: 6, 3, 1672MINI; 2004: 7, 1, 1551MINI)
 141. Moduł:Kalendarium/05-20 – (2000: 8, 3, 1640 ; 2001: 12, 5, 1575 ; 2002: 7, 2, 708MINI; 2003: 7, 3, 1540MINI; 2004: 7, 5, 1381MINI; INNE: 1, 0, 105)
 142. Moduł:Kalendarium/05-21 – (2000: 10, 3, 2192 ; 2001: 9, 5, 1947 ; 2002: 7, 2, 1345MINI; 2003: 7, 1, 1198MINI; 2004: 7, 2, 897MINI; INNE: 1, 0, 60)
 143. Moduł:Kalendarium/05-22 – (2000: 8, 4, 1298 ; 2001: 8, 3, 886 ; 2002: 10, 2, 1512 ; 2003: 8, 3, 1094 ; 2004: 10, 2, 1968 ; INNE: 5, 1, 522)
 144. Moduł:Kalendarium/05-23 – (2000: 8, 7, 1640 ; 2001: 8, 3, 1589 ; 2002: 8, 3, 999 ; 2003: 8, 3, 1983 ; 2004: 8, 0, 1151BRAK PLIKÓW)
 145. Moduł:Kalendarium/05-24 – (2000: 9, 5, 1469 ; 2001: 7, 3, 817MINI; 2002: 7, 2, 1105MINI; 2003: 7, 4, 1930MINI; 2004: 14, 6, 1907 ; INNE: 3, 1, 189)
 146. Moduł:Kalendarium/05-25 – (2000: 7, 4, 888MINI; 2001: 6, 1, 1156MINI; 2002: 8, 2, 1311 ; 2003: 11, 4, 2380 ; 2004: 8, 2, 1683 ; INNE: 1, 0, 32)
 147. Moduł:Kalendarium/05-26 – (2000: 12, 8, 1898 ; 2001: 8, 3, 861 ; 2002: 8, 3, 986 ; 2003: 9, 4, 2631 ; 2004: 7, 2, 1191MINI)
 148. Moduł:Kalendarium/05-27 – (2000: 8, 2, 1275 ; 2001: 9, 3, 1421 ; 2002: 9, 3, 1402 ; 2003: 7, 4, 1846MINI; 2004: 9, 3, 1153 ; INNE: 1, 0, 235)
 149. Moduł:Kalendarium/05-28 – (2000: 6, 2, 1133MINI; 2001: 12, 7, 1807 ; 2002: 8, 2, 719 ; 2003: 7, 2, 1362MINI; 2004: 10, 3, 1258 ; INNE: 1, 0, 28)
 150. Moduł:Kalendarium/05-29 – (2000: 7, 3, 1207MINI; 2001: 7, 2, 1496MINI; 2002: 9, 1, 923 ; 2003: 6, 2, 1399MINI; 2004: 8, 5, 1396 )
 151. Moduł:Kalendarium/05-30 – (2000: 6, 4, 1396MINI; 2001: 8, 3, 1149 ; 2002: 7, 1, 732MINI; 2003: 9, 2, 1287 ; 2004: 10, 1, 1444 ; INNE: 1, 0, 31)
 152. Moduł:Kalendarium/05-31 – (2000: 6, 3, 1201MINI; 2001: 8, 4, 1387 ; 2002: 11, 2, 1244 ; 2003: 7, 4, 1205MINI; 2004: 6, 0, 951BRAK PLIKÓW)
 153. Moduł:Kalendarium/06-01 – (2000: 10, 7, 1626 ; 2001: 7, 5, 1412MINI; 2002: 9, 3, 914 ; 2003: 7, 2, 1159MINI; 2004: 9, 1, 1585 ; INNE: 2, 0, 473)
 154. Moduł:Kalendarium/06-02 – (2000: 9, 4, 1271 ; 2001: 8, 5, 1171 ; 2002: 11, 3, 1460 ; 2003: 6, 2, 1298MINI; 2004: 6, 0, 1002BRAK PLIKÓW; INNE: 2, 0, 211)
 155. Moduł:Kalendarium/06-03 – (2000: 8, 5, 1203 ; 2001: 8, 2, 915 ; 2002: 10, 3, 954 ; 2003: 7, 2, 998MINI; 2004: 7, 6, 1375MINI; INNE: 2, 1, 399)
 156. Moduł:Kalendarium/06-04 – (2000: 7, 5, 1402MINI; 2001: 6, 3, 895MINI; 2002: 8, 3, 1563 ; 2003: 8, 2, 1463 ; 2004: 8, 1, 1016 )
 157. Moduł:Kalendarium/06-05 – (2000: 9, 7, 1870 ; 2001: 7, 1, 1517MINI; 2002: 8, 2, 899 ; 2003: 8, 1, 1058 ; 2004: 6, 3, 1337MINI; INNE: 2, 0, 280)
 158. Moduł:Kalendarium/06-06 – (2000: 7, 2, 1355MINI; 2001: 9, 2, 1099 ; 2002: 8, 2, 1136 ; 2003: 9, 3, 1421 ; 2004: 8, 2, 975 ; INNE: 2, 0, 145)
 159. Moduł:Kalendarium/06-07 – (2000: 6, 4, 1275MINI; 2001: 6, 1, 515MINI; 2002: 8, 2, 1518 ; 2003: 7, 3, 1066MINI; 2004: 10, 3, 1294 ; INNE: 3, 0, 111)
 160. Moduł:Kalendarium/06-08 – (2000: 6, 3, 834MINI; 2001: 8, 3, 1814 ; 2002: 9, 3, 794 ; 2003: 8, 3, 1942 ; 2004: 7, 1, 874MINI; INNE: 1, 0, 30)
 161. Moduł:Kalendarium/06-09 – (2000: 10, 7, 1789 ; 2001: 6, 2, 952MINI; 2002: 8, 3, 716 ; 2003: 6, 1, 1026MINI; 2004: 9, 3, 1222 )
 162. Moduł:Kalendarium/06-10 – (2000: 10, 3, 1926 ; 2001: 8, 4, 1992 ; 2002: 11, 4, 1084 ; 2003: 9, 1, 1103 ; 2004: 9, 1, 1040 ; INNE: 3, 1, 322)
 163. Moduł:Kalendarium/06-11 – (2000: 8, 6, 1628 ; 2001: 6, 2, 1092MINI; 2002: 11, 3, 1681 ; 2003: 7, 1, 863MINI; 2004: 7, 1, 854MINI)
 164. Moduł:Kalendarium/06-12 – (2000: 9, 4, 1969 ; 2001: 8, 3, 1624 ; 2002: 7, 2, 782MINI; 2003: 7, 1, 1465MINI; 2004: 8, 1, 1093 )
 165. Moduł:Kalendarium/06-13 – (2000: 9, 6, 1599 ; 2001: 9, 5, 2052 ; 2002: 10, 4, 1039 ; 2003: 7, 4, 1734MINI; 2004: 7, 0, 1034BRAK PLIKÓW; INNE: 5, 0, 375)
 166. Moduł:Kalendarium/06-14 – (2000: 10, 7, 1869 ; 2001: 7, 3, 1330MINI; 2002: 9, 3, 1293 ; 2003: 8, 3, 973 ; 2004: 9, 2, 1129 ; INNE: 2, 0, 203)
 167. Moduł:Kalendarium/06-15 – (2000: 11, 5, 2247 ; 2001: 7, 4, 1738MINI; 2002: 8, 3, 978 ; 2003: 7, 4, 1332MINI; 2004: 7, 1, 928MINI)
 168. Moduł:Kalendarium/06-16 – (2000: 9, 7, 1615 ; 2001: 6, 3, 1191MINI; 2002: 10, 3, 1296 ; 2003: 6, 2, 852MINI; 2004: 9, 2, 1476 ; INNE: 1, 0, 120)
 169. Moduł:Kalendarium/06-17 – (2000: 13, 8, 2412 ; 2001: 6, 2, 1228MINI; 2002: 8, 3, 846 ; 2003: 7, 1, 1039MINI; 2004: 10, 2, 1750 )
 170. Moduł:Kalendarium/06-18 – (2000: 8, 3, 1445 ; 2001: 6, 2, 1008MINI; 2002: 8, 2, 1046 ; 2003: 7, 3, 1203MINI; 2004: 12, 6, 2280 ; INNE: 1, 1, 217)
 171. Moduł:Kalendarium/06-19 – (2000: 10, 2, 1732 ; 2001: 7, 4, 1193MINI; 2002: 8, 2, 1017 ; 2003: 6, 3, 1304MINI; 2004: 7, 1, 849MINI; INNE: 1, 0, 81)
 172. Moduł:Kalendarium/06-20 – (2000: 9, 5, 1343 ; 2001: 7, 2, 1275MINI; 2002: 7, 2, 935MINI; 2003: 11, 3, 1651 ; 2004: 9, 3, 1263 )
 173. Moduł:Kalendarium/06-21 – (2000: 15, 11, 2807 ; 2001: 9, 7, 1897 ; 2002: 8, 6, 1787 ; 2003: 8, 5, 1525 ; 2004: 11, 5, 1111 ; INNE: 1, 1, 56)
 174. Moduł:Kalendarium/06-22 – (2000: 10, 9, 1971 ; 2001: 8, 3, 1261 ; 2002: 9, 2, 1335 ; 2003: 8, 3, 1572 ; 2004: 6, 3, 1164MINI)
 175. Moduł:Kalendarium/06-23 – (2000: 10, 5, 1533 ; 2001: 10, 3, 1706 ; 2002: 8, 3, 984 ; 2003: 8, 2, 1474 ; 2004: 6, 4, 710MINI; INNE: 3, 0, 245)
 176. Moduł:Kalendarium/06-24 – (2000: 11, 6, 2756 ; 2001: 6, 1, 1606MINI; 2002: 7, 3, 788MINI; 2003: 7, 1, 1889MINI; 2004: 7, 2, 1296MINI; INNE: 1, 0, 61)
 177. Moduł:Kalendarium/06-25 – (2000: 8, 3, 1554 ; 2001: 10, 2, 1938 ; 2002: 8, 4, 965 ; 2003: 7, 3, 1208MINI; 2004: 7, 1, 968MINI; INNE: 1, 0, 31)
 178. Moduł:Kalendarium/06-26 – (2000: 9, 6, 1368 ; 2001: 6, 2, 646MINI; 2002: 8, 4, 814 ; 2003: 7, 2, 1348MINI; 2004: 6, 3, 1674MINI)
 179. Moduł:Kalendarium/06-27 – (2000: 10, 4, 1823 ; 2001: 7, 2, 1423MINI; 2002: 8, 3, 1304 ; 2003: 7, 3, 1436MINI; 2004: 8, 0, 1383BRAK PLIKÓW; INNE: 2, 0, 104)
 180. Moduł:Kalendarium/06-28 – (2000: 10, 3, 2329 ; 2001: 8, 6, 1712 ; 2002: 9, 5, 1650 ; 2003: 7, 6, 1262MINI; 2004: 6, 4, 1213MINI; INNE: 5, 2, 807)
 181. Moduł:Kalendarium/06-29 – (2000: 11, 4, 2191 ; 2001: 6, 2, 1240MINI; 2002: 9, 3, 1432 ; 2003: 7, 4, 1455MINI; 2004: 7, 4, 1668MINI; INNE: 2, 0, 112)
 182. Moduł:Kalendarium/06-30 – (2000: 6, 3, 1165MINI; 2001: 7, 1, 1158MINI; 2002: 9, 2, 1220 ; 2003: 8, 3, 1798 ; 2004: 7, 2, 1172MINI; INNE: 2, 0, 206)
 183. Moduł:Kalendarium/07-01 – (2000: 8, 3, 1498 ; 2001: 7, 3, 674MINI; 2002: 8, 2, 879 ; 2003: 8, 5, 1565 ; 2004: 7, 2, 1140MINI; INNE: 4, 2, 400)
 184. Moduł:Kalendarium/07-02 – (2000: 11, 7, 1967 ; 2001: 7, 1, 1509MINI; 2002: 9, 2, 1143 ; 2003: 6, 3, 1410MINI; 2004: 7, 2, 1217MINI; INNE: 1, 1, 171)
 185. Moduł:Kalendarium/07-03 – (2000: 7, 4, 1170MINI; 2001: 9, 3, 1496 ; 2002: 8, 3, 831 ; 2003: 6, 2, 1259MINI; 2004: 6, 0, 841BRAK PLIKÓW)
 186. Moduł:Kalendarium/07-04 – (2000: 8, 3, 1653 ; 2001: 11, 3, 1776 ; 2002: 9, 4, 1257 ; 2003: 8, 2, 1939 ; 2004: 12, 6, 2621 ; INNE: 3, 2, 702)
 187. Moduł:Kalendarium/07-05 – (2000: 9, 2, 1664 ; 2001: 6, 2, 1018MINI; 2002: 9, 3, 1178 ; 2003: 8, 4, 1533 ; 2004: 7, 3, 1039MINI)
 188. Moduł:Kalendarium/07-06 – (2000: 11, 5, 1864 ; 2001: 9, 3, 1343 ; 2002: 10, 4, 964 ; 2003: 10, 4, 1707 ; 2004: 8, 4, 1048 )
 189. Moduł:Kalendarium/07-07 – (2000: 7, 5, 1063MINI; 2001: 6, 0, 1483BRAK PLIKÓW; 2002: 8, 2, 1127 ; 2003: 9, 2, 1236 ; 2004: 6, 4, 996MINI)
 190. Moduł:Kalendarium/07-08 – (2000: 12, 3, 2524 ; 2001: 9, 4, 1595 ; 2002: 10, 3, 980 ; 2003: 6, 1, 591MINI; 2004: 10, 4, 1507 ; INNE: 2, 0, 78)
 191. Moduł:Kalendarium/07-09 – (2000: 12, 6, 2648 ; 2001: 6, 2, 1017MINI; 2002: 10, 3, 1322 ; 2003: 7, 3, 1112MINI; 2004: 9, 8, 1948 ; INNE: 2, 1, 265)
 192. Moduł:Kalendarium/07-10 – (2000: 9, 4, 1428 ; 2001: 7, 4, 1698MINI; 2002: 9, 3, 1314 ; 2003: 9, 2, 1292 ; 2004: 11, 7, 2087 )
 193. Moduł:Kalendarium/07-11 – (2000: 8, 5, 1316 ; 2001: 8, 3, 1655 ; 2002: 9, 4, 1332 ; 2003: 8, 3, 1777 ; 2004: 10, 8, 1833 )
 194. Moduł:Kalendarium/07-12 – (2000: 11, 4, 1831 ; 2001: 6, 3, 734MINI; 2002: 8, 3, 957 ; 2003: 7, 4, 1469MINI; 2004: 7, 5, 859MINI; INNE: 1, 0, 246)
 195. Moduł:Kalendarium/07-13 – (2000: 8, 3, 1716 ; 2001: 6, 2, 918MINI; 2002: 10, 2, 1286 ; 2003: 9, 2, 1793 ; 2004: 12, 7, 2773 ; INNE: 1, 0, 137)
 196. Moduł:Kalendarium/07-14 – (2000: 11, 5, 1707 ; 2001: 6, 2, 994MINI; 2002: 8, 4, 1055 ; 2003: 8, 2, 1317 ; 2004: 13, 11, 2109 ; INNE: 6, 1, 529)
 197. Moduł:Kalendarium/07-15 – (2000: 11, 4, 2332 ; 2001: 7, 7, 1277MINI; 2002: 8, 3, 718 ; 2003: 9, 4, 1446 ; 2004: 12, 9, 2225 ; INNE: 1, 0, 77)
 198. Moduł:Kalendarium/07-16 – (2000: 6, 3, 1363MINI; 2001: 7, 3, 924MINI; 2002: 9, 3, 825 ; 2003: 8, 5, 1516 ; 2004: 11, 8, 2078 ; INNE: 1, 0, 39)
 199. Moduł:Kalendarium/07-17 – (2000: 12, 2, 2489 ; 2001: 6, 3, 1054MINI; 2002: 10, 3, 1304 ; 2003: 7, 3, 1950MINI; 2004: 11, 6, 3215 ; INNE: 2, 0, 337)
 200. Moduł:Kalendarium/07-18 – (2000: 12, 4, 2096 ; 2001: 6, 3, 1342MINI; 2002: 8, 4, 1438 ; 2003: 7, 4, 934MINI; 2004: 12, 6, 2376 ; INNE: 1, 0, 120)
 201. Moduł:Kalendarium/07-19 – (2000: 7, 4, 1181MINI; 2001: 6, 4, 1029MINI; 2002: 7, 2, 774MINI; 2003: 8, 3, 1479 ; 2004: 8, 5, 1333 ; INNE: 2, 0, 146)
 202. Moduł:Kalendarium/07-20 – (2000: 9, 4, 1336 ; 2001: 7, 4, 1970MINI; 2002: 12, 4, 1594 ; 2003: 8, 2, 1259 ; 2004: 9, 5, 1976 ; INNE: 1, 0, 126)
 203. Moduł:Kalendarium/07-21 – (2000: 9, 2, 1774 ; 2001: 7, 3, 1486MINI; 2002: 8, 5, 1164 ; 2003: 10, 6, 1811 ; 2004: 10, 5, 1538 ; INNE: 1, 0, 139)
 204. Moduł:Kalendarium/07-22 – (2000: 8, 4, 1223 ; 2001: 8, 2, 874 ; 2002: 9, 2, 1628 ; 2003: 9, 2, 1809 ; 2004: 10, 7, 1761 )
 205. Moduł:Kalendarium/07-23 – (2000: 8, 6, 1248 ; 2001: 7, 2, 1200MINI; 2002: 8, 3, 1101 ; 2003: 7, 3, 1266MINI; 2004: 9, 4, 1628 )
 206. Moduł:Kalendarium/07-24 – (2000: 8, 4, 1470 ; 2001: 6, 2, 949MINI; 2002: 9, 3, 1181 ; 2003: 9, 3, 1988 ; 2004: 12, 5, 1774 ; INNE: 1, 0, 90)
 207. Moduł:Kalendarium/07-25 – (2000: 7, 5, 1418MINI; 2001: 10, 2, 1095 ; 2002: 8, 2, 867 ; 2003: 8, 2, 1851 ; 2004: 12, 7, 2653 ; INNE: 1, 0, 100)
 208. Moduł:Kalendarium/07-26 – (2000: 6, 1, 779MINI; 2001: 7, 1, 1475MINI; 2002: 9, 3, 1305 ; 2003: 8, 2, 2243 ; 2004: 9, 3, 1420 )
 209. Moduł:Kalendarium/07-27 – (2000: 8, 2, 1153 ; 2001: 7, 2, 1504MINI; 2002: 9, 3, 1275 ; 2003: 6, 4, 1237MINI; 2004: 6, 1, 1331MINI)
 210. Moduł:Kalendarium/07-28 – (2000: 7, 4, 1485MINI; 2001: 8, 4, 1399 ; 2002: 9, 4, 979 ; 2003: 7, 3, 2030MINI; 2004: 8, 3, 1407 ; INNE: 1, 0, 170)
 211. Moduł:Kalendarium/07-29 – (2000: 8, 2, 2122 ; 2001: 7, 2, 898MINI; 2002: 9, 3, 830 ; 2003: 8, 3, 1655 ; 2004: 6, 3, 1409MINI; INNE: 1, 0, 81)
 212. Moduł:Kalendarium/07-30 – (2000: 10, 3, 1497 ; 2001: 6, 2, 1027MINI; 2002: 10, 4, 1578 ; 2003: 13, 7, 2378 ; 2004: 8, 4, 1551 )
 213. Moduł:Kalendarium/07-31 – (2000: 11, 5, 1574 ; 2001: 6, 4, 660MINI; 2002: 8, 5, 1058 ; 2003: 10, 3, 2562 ; 2004: 18, 12, 3541 ; INNE: 1, 0, 47)
 214. Moduł:Kalendarium/08-01 – (2000: 12, 5, 2106 ; 2001: 9, 4, 1566 ; 2002: 10, 8, 1341 ; 2003: 11, 5, 1325 ; 2004: 13, 8, 2378 ; INNE: 3, 1, 682)
 215. Moduł:Kalendarium/08-02 – (2000: 11, 9, 1730 ; 2001: 8, 4, 1147 ; 2002: 12, 5, 1631 ; 2003: 10, 4, 1945 ; 2004: 11, 7, 3222 ; INNE: 1, 0, 101)
 216. Moduł:Kalendarium/08-03 – (2000: 9, 4, 1789 ; 2001: 10, 8, 2027 ; 2002: 9, 6, 1402 ; 2003: 9, 6, 2009 ; 2004: 9, 2, 2058 ; INNE: 4, 2, 384)
 217. Moduł:Kalendarium/08-04 – (2000: 11, 7, 2419 ; 2001: 7, 6, 1506MINI; 2002: 11, 7, 1875 ; 2003: 8, 2, 1401 ; 2004: 12, 5, 2944 ; INNE: 3, 1, 471)
 218. Moduł:Kalendarium/08-05 – (2000: 9, 5, 2809 ; 2001: 7, 4, 1698MINI; 2002: 8, 3, 1184 ; 2003: 8, 4, 1424 ; 2004: 14, 6, 3739 ; INNE: 2, 0, 285)
 219. Moduł:Kalendarium/08-06 – (2000: 11, 5, 2020 ; 2001: 8, 4, 1022 ; 2002: 10, 7, 1331 ; 2003: 8, 3, 1644 ; 2004: 8, 3, 2232 ; INNE: 1, 1, 309)
 220. Moduł:Kalendarium/08-07 – (2000: 6, 5, 1529MINI; 2001: 12, 5, 2143 ; 2002: 11, 7, 1970 ; 2003: 9, 5, 1675 ; 2004: 13, 4, 2408 ; INNE: 2, 1, 240)
 221. Moduł:Kalendarium/08-08 – (2000: 10, 5, 1955 ; 2001: 10, 2, 1434 ; 2002: 9, 3, 933 ; 2003: 7, 3, 1168MINI; 2004: 10, 6, 2085 ; INNE: 1, 0, 36)
 222. Moduł:Kalendarium/08-09 – (2000: 7, 4, 1294MINI; 2001: 8, 4, 1278 ; 2002: 10, 5, 1233 ; 2003: 6, 5, 986MINI; 2004: 13, 6, 2863 )
 223. Moduł:Kalendarium/08-10 – (2000: 6, 3, 936MINI; 2001: 6, 2, 735MINI; 2002: 11, 7, 1658 ; 2003: 15, 9, 2871 ; 2004: 11, 8, 2368 )
 224. Moduł:Kalendarium/08-11 – (2000: 7, 5, 1273MINI; 2001: 7, 1, 1083MINI; 2002: 8, 6, 1609 ; 2003: 8, 2, 1037 ; 2004: 13, 6, 3403 )
 225. Moduł:Kalendarium/08-12 – (2000: 8, 4, 1677 ; 2001: 6, 2, 1219MINI; 2002: 8, 4, 1213 ; 2003: 7, 3, 1008MINI; 2004: 8, 3, 1868 ; INNE: 3, 0, 79)
 226. Moduł:Kalendarium/08-13 – (2000: 8, 2, 1070 ; 2001: 6, 3, 1075MINI; 2002: 7, 4, 582MINI; 2003: 7, 5, 855MINI; 2004: 10, 5, 2718 ; INNE: 1, 0, 122)
 227. Moduł:Kalendarium/08-14 – (2000: 9, 3, 2202 ; 2001: 9, 2, 1458 ; 2002: 8, 4, 1082 ; 2003: 7, 2, 1055MINI; 2004: 10, 4, 3060 )
 228. Moduł:Kalendarium/08-15 – (2000: 10, 3, 1487 ; 2001: 7, 3, 1398MINI; 2002: 8, 3, 1316 ; 2003: 13, 5, 1934 ; 2004: 11, 2, 1840 ; INNE: 1, 0, 30)
 229. Moduł:Kalendarium/08-16 – (2000: 12, 4, 2372 ; 2001: 6, 2, 1051MINI; 2002: 9, 5, 1376 ; 2003: 8, 3, 2058 ; 2004: 11, 4, 2942 )
 230. Moduł:Kalendarium/08-17 – (2000: 10, 5, 1875 ; 2001: 7, 4, 1688MINI; 2002: 8, 6, 1380 ; 2003: 9, 3, 1499 ; 2004: 11, 4, 3165 ; INNE: 1, 1, 75)
 231. Moduł:Kalendarium/08-18 – (2000: 10, 4, 1705 ; 2001: 13, 3, 2000 ; 2002: 8, 4, 1778 ; 2003: 8, 5, 1723 ; 2004: 15, 5, 2777 ; INNE: 2, 0, 110)
 232. Moduł:Kalendarium/08-19 – (2000: 6, 3, 1328MINI; 2001: 6, 2, 1449MINI; 2002: 8, 2, 1230 ; 2003: 7, 3, 1077MINI; 2004: 10, 2, 2073 )
 233. Moduł:Kalendarium/08-20 – (2000: 9, 5, 1376 ; 2001: 6, 2, 1275MINI; 2002: 7, 5, 883MINI; 2003: 8, 5, 1001 ; 2004: 13, 7, 2549 ; INNE: 2, 0, 105)
 234. Moduł:Kalendarium/08-21 – (2000: 6, 3, 918MINI; 2001: 8, 3, 1244 ; 2002: 10, 3, 1186 ; 2003: 7, 1, 782MINI; 2004: 11, 8, 2106 )
 235. Moduł:Kalendarium/08-22 – (2000: 6, 2, 1333MINI; 2001: 8, 2, 1191 ; 2002: 7, 4, 2087MINI; 2003: 9, 3, 1698 ; 2004: 14, 6, 3312 )
 236. Moduł:Kalendarium/08-23 – (2000: 7, 2, 1170MINI; 2001: 6, 2, 1168MINI; 2002: 11, 4, 2274 ; 2003: 9, 3, 1155 ; 2004: 11, 4, 2312 ; INNE: 1, 0, 45)
 237. Moduł:Kalendarium/08-24 – (2000: 8, 3, 1614 ; 2001: 9, 3, 1607 ; 2002: 9, 4, 1474 ; 2003: 6, 1, 770MINI; 2004: 9, 2, 1531 ; INNE: 1, 0, 63)
 238. Moduł:Kalendarium/08-25 – (2000: 9, 5, 2013 ; 2001: 11, 3, 1742 ; 2002: 8, 4, 1391 ; 2003: 7, 3, 1237MINI; 2004: 9, 2, 1258 ; INNE: 1, 1, 61)
 239. Moduł:Kalendarium/08-26 – (2000: 9, 6, 1965 ; 2001: 7, 1, 803MINI; 2002: 9, 4, 1382 ; 2003: 13, 4, 2318 ; 2004: 8, 3, 1546 ; INNE: 3, 0, 179)
 240. Moduł:Kalendarium/08-27 – (2000: 6, 3, 733MINI; 2001: 8, 1, 1193 ; 2002: 8, 5, 1454 ; 2003: 8, 5, 1742 ; 2004: 8, 6, 1553 ; INNE: 1, 0, 228)
 241. Moduł:Kalendarium/08-28 – (2000: 9, 3, 1053 ; 2001: 6, 1, 1022MINI; 2002: 8, 2, 1528 ; 2003: 8, 3, 1459 ; 2004: 8, 2, 2560 ; INNE: 2, 0, 482)
 242. Moduł:Kalendarium/08-29 – (2000: 8, 3, 884 ; 2001: 7, 2, 1011MINI; 2002: 8, 4, 1467 ; 2003: 7, 1, 1345MINI; 2004: 6, 2, 939MINI)
 243. Moduł:Kalendarium/08-30 – (2000: 9, 3, 1845 ; 2001: 8, 2, 1415 ; 2002: 9, 3, 1043 ; 2003: 8, 3, 1277 ; 2004: 9, 5, 1844 ; INNE: 3, 0, 324)
 244. Moduł:Kalendarium/08-31 – (2000: 8, 2, 1682 ; 2001: 7, 4, 1096MINI; 2002: 7, 4, 1523MINI; 2003: 8, 2, 1209 ; 2004: 9, 2, 1868 ; INNE: 1, 0, 49)
 245. Moduł:Kalendarium/09-01 – (2000: 10, 3, 1644 ; 2001: 7, 2, 1755MINI; 2002: 7, 3, 1513MINI; 2003: 8, 1, 1215 ; 2004: 14, 4, 2059 )
 246. Moduł:Kalendarium/09-02 – (2000: 12, 5, 1716 ; 2001: 7, 4, 1573MINI; 2002: 9, 3, 1916 ; 2003: 9, 3, 2313 ; 2004: 10, 2, 1441 ; INNE: 2, 1, 112)
 247. Moduł:Kalendarium/09-03 – (2000: 9, 2, 1451 ; 2001: 9, 4, 1685 ; 2002: 9, 3, 1084 ; 2003: 6, 3, 1282MINI; 2004: 11, 4, 2253 ; INNE: 1, 0, 55)
 248. Moduł:Kalendarium/09-04 – (2000: 7, 2, 1421MINI; 2001: 8, 3, 1232 ; 2002: 8, 4, 942 ; 2003: 8, 3, 1285 ; 2004: 11, 4, 2005 )
 249. Moduł:Kalendarium/09-05 – (2000: 11, 3, 1706 ; 2001: 7, 2, 1548MINI; 2002: 9, 7, 877 ; 2003: 7, 1, 1391MINI; 2004: 7, 2, 992MINI; INNE: 3, 0, 331)
 250. Moduł:Kalendarium/09-06 – (2000: 7, 4, 1528MINI; 2001: 6, 4, 791MINI; 2002: 9, 3, 1741 ; 2003: 7, 2, 1301MINI; 2004: 10, 2, 2192 ; INNE: 6, 1, 551)
 251. Moduł:Kalendarium/09-07 – (2000: 6, 4, 792MINI; 2001: 9, 4, 1198 ; 2002: 9, 3, 1754 ; 2003: 6, 4, 721MINI; 2004: 11, 5, 1937 )
 252. Moduł:Kalendarium/09-08 – (2000: 9, 3, 1763 ; 2001: 7, 2, 1157MINI; 2002: 10, 2, 1342 ; 2003: 12, 1, 1666 ; 2004: 11, 5, 1714 ; INNE: 4, 0, 296)
 253. Moduł:Kalendarium/09-09 – (2000: 8, 3, 1373 ; 2001: 11, 3, 1284 ; 2002: 8, 2, 1357 ; 2003: 13, 5, 1728 ; 2004: 7, 4, 854MINI)
 254. Moduł:Kalendarium/09-10 – (2000: 7, 2, 919MINI; 2001: 7, 2, 1280MINI; 2002: 9, 4, 807 ; 2003: 8, 2, 1340 ; 2004: 13, 3, 2064 ; INNE: 2, 0, 145)
 255. Moduł:Kalendarium/09-11 – (2000: 11, 3, 1895 ; 2001: 6, 3, 934MINI; 2002: 9, 3, 1606 ; 2003: 6, 3, 1012MINI; 2004: 7, 2, 889MINI)
 256. Moduł:Kalendarium/09-12 – (2000: 9, 3, 1731 ; 2001: 7, 2, 980MINI; 2002: 11, 3, 1584 ; 2003: 7, 1, 1360MINI; 2004: 10, 1, 1437 ; INNE: 2, 0, 87)
 257. Moduł:Kalendarium/09-13 – (2000: 7, 2, 825MINI; 2001: 13, 6, 1600 ; 2002: 8, 4, 1783 ; 2003: 7, 3, 1739MINI; 2004: 9, 2, 2058 ; INNE: 1, 1, 113)
 258. Moduł:Kalendarium/09-14 – (2000: 10, 3, 1707 ; 2001: 7, 4, 1192MINI; 2002: 8, 3, 954 ; 2003: 7, 2, 1151MINI; 2004: 6, 2, 1670MINI; INNE: 3, 0, 156)
 259. Moduł:Kalendarium/09-15 – (2000: 7, 4, 1739MINI; 2001: 7, 2, 1049MINI; 2002: 9, 3, 851 ; 2003: 8, 2, 1420 ; 2004: 9, 2, 1459 ; INNE: 1, 0, 109)
 260. Moduł:Kalendarium/09-16 – (2000: 9, 5, 2205 ; 2001: 7, 3, 1520MINI; 2002: 8, 2, 1304 ; 2003: 11, 3, 2051 ; 2004: 8, 2, 783 ; INNE: 2, 0, 192)
 261. Moduł:Kalendarium/09-17 – (2000: 6, 3, 1070MINI; 2001: 6, 0, 1313BRAK PLIKÓW; 2002: 9, 3, 759 ; 2003: 6, 2, 1142MINI; 2004: 11, 3, 2164 )
 262. Moduł:Kalendarium/09-18 – (2000: 6, 3, 1378MINI; 2001: 6, 4, 874MINI; 2002: 12, 3, 2251 ; 2003: 8, 2, 1966 ; 2004: 10, 2, 1287 ; INNE: 1, 0, 30)
 263. Moduł:Kalendarium/09-19 – (2000: 6, 1, 828MINI; 2001: 7, 4, 1098MINI; 2002: 9, 4, 1470 ; 2003: 8, 2, 1918 ; 2004: 10, 4, 1329 )
 264. Moduł:Kalendarium/09-20 – (2000: 6, 2, 949MINI; 2001: 6, 2, 865MINI; 2002: 8, 2, 955 ; 2003: 6, 2, 1358MINI; 2004: 10, 3, 1788 ; INNE: 2, 1, 182)
 265. Moduł:Kalendarium/09-21 – (2000: 7, 4, 1844MINI; 2001: 6, 2, 1024MINI; 2002: 9, 3, 1869 ; 2003: 8, 2, 963 ; 2004: 9, 2, 1271 )
 266. Moduł:Kalendarium/09-22 – (2000: 12, 3, 1371 ; 2001: 6, 2, 1225MINI; 2002: 8, 3, 1658 ; 2003: 8, 1, 1511 ; 2004: 9, 3, 1808 ; INNE: 1, 0, 36)
 267. Moduł:Kalendarium/09-23 – (2000: 9, 4, 2006 ; 2001: 7, 2, 1071MINI; 2002: 7, 3, 920MINI; 2003: 7, 2, 1522MINI; 2004: 10, 4, 1726 ; INNE: 2, 0, 453)
 268. Moduł:Kalendarium/09-24 – (2000: 7, 4, 1307MINI; 2001: 10, 3, 1346 ; 2002: 8, 3, 990 ; 2003: 7, 3, 1278MINI; 2004: 17, 5, 2387 ; INNE: 1, 0, 55)
 269. Moduł:Kalendarium/09-25 – (2000: 12, 5, 2745 ; 2001: 7, 2, 1014MINI; 2002: 8, 2, 1261 ; 2003: 6, 3, 871MINI; 2004: 9, 3, 1849 ; INNE: 1, 0, 87)
 270. Moduł:Kalendarium/09-26 – (2000: 8, 4, 1686 ; 2001: 9, 2, 1502 ; 2002: 10, 4, 1134 ; 2003: 7, 0, 887BRAK PLIKÓW; 2004: 8, 2, 1436 ; INNE: 2, 0, 191)
 271. Moduł:Kalendarium/09-27 – (2000: 7, 2, 1057MINI; 2001: 8, 2, 1284 ; 2002: 7, 4, 1373MINI; 2003: 7, 2, 1059MINI; 2004: 8, 2, 1921 ; INNE: 1, 0, 56)
 272. Moduł:Kalendarium/09-28 – (2000: 10, 2, 1923 ; 2001: 6, 3, 563MINI; 2002: 8, 4, 925 ; 2003: 7, 2, 1761MINI; 2004: 11, 3, 1417 ; INNE: 1, 0, 113)
 273. Moduł:Kalendarium/09-29 – (2000: 9, 5, 1721 ; 2001: 8, 4, 1468 ; 2002: 9, 3, 1243 ; 2003: 9, 3, 1794 ; 2004: 9, 2, 2768 ; INNE: 1, 0, 98)
 274. Moduł:Kalendarium/09-30 – (2000: 15, 6, 2532 ; 2001: 7, 5, 1137MINI; 2002: 8, 2, 1328 ; 2003: 7, 2, 1403MINI; 2004: 10, 3, 1635 )
 275. Moduł:Kalendarium/10-01 – (2000: 8, 2, 1477 ; 2001: 6, 2, 816MINI; 2002: 9, 3, 1690 ; 2003: 11, 2, 1845 ; 2004: 11, 4, 2088 ; INNE: 2, 0, 222)
 276. Moduł:Kalendarium/10-02 – (2000: 6, 2, 693MINI; 2001: 9, 6, 1397 ; 2002: 8, 3, 1322 ; 2003: 6, 2, 1499MINI; 2004: 9, 4, 1779 ; INNE: 3, 0, 320)
 277. Moduł:Kalendarium/10-03 – (2000: 8, 4, 1364 ; 2001: 7, 3, 901MINI; 2002: 7, 2, 1012MINI; 2003: 6, 1, 1165MINI; 2004: 8, 4, 2231 ; INNE: 4, 0, 395)
 278. Moduł:Kalendarium/10-04 – (2000: 7, 2, 1016MINI; 2001: 6, 5, 1673MINI; 2002: 8, 4, 1391 ; 2003: 6, 2, 1113MINI; 2004: 8, 2, 1986 ; INNE: 2, 0, 144)
 279. Moduł:Kalendarium/10-05 – (2000: 7, 3, 904MINI; 2001: 8, 3, 1275 ; 2002: 8, 3, 1408 ; 2003: 11, 3, 2112 ; 2004: 10, 3, 2388 ; INNE: 2, 1, 271)
 280. Moduł:Kalendarium/10-06 – (2000: 7, 3, 1369MINI; 2001: 6, 2, 946MINI; 2002: 9, 2, 1197 ; 2003: 7, 2, 1340MINI; 2004: 16, 3, 2200 ; INNE: 1, 0, 39)
 281. Moduł:Kalendarium/10-07 – (2000: 6, 2, 1086MINI; 2001: 9, 2, 1583 ; 2002: 8, 5, 1004 ; 2003: 6, 1, 871MINI; 2004: 12, 5, 1966 )
 282. Moduł:Kalendarium/10-08 – (2000: 6, 4, 1001MINI; 2001: 6, 2, 1676MINI; 2002: 6, 2, 1143MINI; 2003: 6, 0, 1097BRAK PLIKÓW; 2004: 11, 5, 1676 ; INNE: 1, 0, 53)
 283. Moduł:Kalendarium/10-09 – (2000: 8, 3, 1366 ; 2001: 11, 5, 1543 ; 2002: 6, 2, 1175MINI; 2003: 8, 3, 1617 ; 2004: 12, 5, 2132 ; INNE: 2, 0, 212)
 284. Moduł:Kalendarium/10-10 – (2000: 6, 1, 993MINI; 2001: 7, 2, 1847MINI; 2002: 6, 2, 893MINI; 2003: 7, 1, 1651MINI; 2004: 13, 4, 1442 ; INNE: 2, 0, 151)
 285. Moduł:Kalendarium/10-11 – (2000: 7, 3, 1241MINI; 2001: 6, 1, 935MINI; 2002: 7, 3, 1176MINI; 2003: 7, 3, 1480MINI; 2004: 9, 4, 1600 ; INNE: 1, 0, 34)
 286. Moduł:Kalendarium/10-12 – (2000: 6, 4, 957MINI; 2001: 7, 1, 1475MINI; 2002: 6, 2, 974MINI; 2003: 7, 4, 1409MINI; 2004: 11, 3, 1576 ; INNE: 1, 0, 71)
 287. Moduł:Kalendarium/10-13 – (2000: 7, 1, 1366MINI; 2001: 6, 2, 1123MINI; 2002: 8, 2, 1023 ; 2003: 7, 1, 954MINI; 2004: 12, 4, 1836 )
 288. Moduł:Kalendarium/10-14 – (2000: 9, 4, 1578 ; 2001: 8, 2, 1573 ; 2002: 7, 1, 1352MINI; 2003: 7, 0, 1302BRAK PLIKÓW; 2004: 11, 5, 1361 )
 289. Moduł:Kalendarium/10-15 – (2000: 10, 2, 1435 ; 2001: 8, 2, 1577 ; 2002: 7, 2, 1159MINI; 2003: 8, 2, 1640 ; 2004: 11, 7, 1525 ; INNE: 2, 1, 246)
 290. Moduł:Kalendarium/10-16 – (2000: 8, 2, 1538 ; 2001: 6, 2, 1819MINI; 2002: 7, 2, 1448MINI; 2003: 9, 5, 1555 ; 2004: 8, 3, 1105 ; INNE: 1, 0, 63)
 291. Moduł:Kalendarium/10-17 – (2000: 11, 5, 2221 ; 2001: 6, 2, 872MINI; 2002: 7, 2, 1025MINI; 2003: 9, 4, 1069 ; 2004: 9, 4, 1756 ; INNE: 1, 0, 373)
 292. Moduł:Kalendarium/10-18 – (2000: 9, 3, 1520 ; 2001: 9, 4, 1259 ; 2002: 6, 1, 1141MINI; 2003: 7, 3, 1241MINI; 2004: 10, 3, 1732 ; INNE: 2, 0, 228)
 293. Moduł:Kalendarium/10-19 – (2000: 6, 3, 981MINI; 2001: 6, 1, 1530MINI; 2002: 6, 3, 664MINI; 2003: 7, 3, 1070MINI; 2004: 8, 2, 1302 )
 294. Moduł:Kalendarium/10-20 – (2000: 6, 3, 1114MINI; 2001: 7, 1, 738MINI; 2002: 10, 3, 1277 ; 2003: 9, 4, 1682 ; 2004: 7, 3, 1136MINI; INNE: 2, 0, 137)
 295. Moduł:Kalendarium/10-21 – (2000: 7, 3, 1610MINI; 2001: 6, 2, 729MINI; 2002: 6, 1, 1205MINI; 2003: 9, 4, 2664 ; 2004: 12, 5, 1876 )
 296. Moduł:Kalendarium/10-22 – (2000: 8, 3, 1536 ; 2001: 7, 4, 930MINI; 2002: 8, 3, 1364 ; 2003: 11, 3, 1742 ; 2004: 8, 3, 1615 )
 297. Moduł:Kalendarium/10-23 – (2000: 10, 5, 1958 ; 2001: 6, 2, 720MINI; 2002: 8, 2, 1581 ; 2003: 7, 2, 1607MINI; 2004: 11, 5, 1594 ; INNE: 1, 0, 54)
 298. Moduł:Kalendarium/10-24 – (2000: 12, 4, 1873 ; 2001: 8, 2, 1569 ; 2002: 14, 3, 1755 ; 2003: 7, 2, 1223MINI; 2004: 12, 4, 1351 ; INNE: 1, 0, 96)
 299. Moduł:Kalendarium/10-25 – (2000: 10, 6, 1838 ; 2001: 6, 2, 1020MINI; 2002: 6, 1, 1160MINI; 2003: 9, 1, 1293 ; 2004: 6, 2, 715MINI; INNE: 1, 1, 94)
 300. Moduł:Kalendarium/10-26 – (2000: 8, 3, 1628 ; 2001: 7, 1, 793MINI; 2002: 8, 3, 1276 ; 2003: 7, 2, 774MINI; 2004: 8, 4, 1596 ; INNE: 1, 0, 29)
 301. Moduł:Kalendarium/10-27 – (2000: 6, 3, 1279MINI; 2001: 9, 0, 1393BRAK PLIKÓW; 2002: 9, 3, 1073 ; 2003: 12, 3, 1768 ; 2004: 9, 4, 1242 )
 302. Moduł:Kalendarium/10-28 – (2000: 10, 4, 1410 ; 2001: 6, 2, 840MINI; 2002: 11, 6, 1392 ; 2003: 9, 2, 1260 ; 2004: 12, 4, 1973 ; INNE: 3, 0, 385)
 303. Moduł:Kalendarium/10-29 – (2000: 9, 4, 967 ; 2001: 9, 4, 1479 ; 2002: 8, 2, 1375 ; 2003: 8, 1, 1301 ; 2004: 13, 7, 2390 )
 304. Moduł:Kalendarium/10-30 – (2000: 10, 4, 2110 ; 2001: 8, 4, 885 ; 2002: 9, 4, 1394 ; 2003: 7, 1, 1354MINI; 2004: 9, 4, 1407 ; INNE: 1, 0, 51)
 305. Moduł:Kalendarium/10-31 – (2000: 10, 4, 1944 ; 2001: 7, 2, 853MINI; 2002: 8, 3, 1135 ; 2003: 9, 3, 1925 ; 2004: 9, 2, 1540 ; INNE: 1, 0, 176)
 306. Moduł:Kalendarium/11-01 – (2000: 10, 4, 2151 ; 2001: 9, 1, 1686 ; 2002: 7, 1, 1140MINI; 2003: 10, 3, 1652 ; 2004: 10, 3, 1488 ; INNE: 5, 1, 621)
 307. Moduł:Kalendarium/11-02 – (2000: 10, 5, 2915 ; 2001: 8, 2, 1312 ; 2002: 7, 4, 1325MINI; 2003: 8, 2, 1348 ; 2004: 9, 5, 1667 ; INNE: 1, 0, 466)
 308. Moduł:Kalendarium/11-03 – (2000: 6, 2, 922MINI; 2001: 9, 2, 1267 ; 2002: 6, 2, 1339MINI; 2003: 6, 3, 881MINI; 2004: 9, 4, 1174 ; INNE: 1, 0, 103)
 309. Moduł:Kalendarium/11-04 – (2000: 7, 3, 1022MINI; 2001: 8, 4, 1437 ; 2002: 6, 4, 1287MINI; 2003: 7, 2, 1008MINI; 2004: 8, 2, 1611 )
 310. Moduł:Kalendarium/11-05 – (2000: 9, 5, 1499 ; 2001: 7, 3, 1290MINI; 2002: 7, 3, 1021MINI; 2003: 7, 0, 2190BRAK PLIKÓW; 2004: 9, 5, 2144 ; INNE: 1, 0, 80)
 311. Moduł:Kalendarium/11-06 – (2000: 11, 7, 2036 ; 2001: 9, 1, 1155 ; 2002: 8, 2, 985 ; 2003: 8, 2, 1447 ; 2004: 10, 4, 1631 )
 312. Moduł:Kalendarium/11-07 – (2000: 8, 4, 1195 ; 2001: 10, 2, 1408 ; 2002: 9, 3, 1658 ; 2003: 7, 3, 1815MINI; 2004: 11, 4, 2200 ; INNE: 2, 0, 138)
 313. Moduł:Kalendarium/11-08 – (2000: 7, 4, 1192MINI; 2001: 10, 2, 1232 ; 2002: 9, 3, 1420 ; 2003: 7, 3, 1106MINI; 2004: 10, 4, 1906 )
 314. Moduł:Kalendarium/11-09 – (2000: 9, 4, 2075 ; 2001: 8, 2, 1083 ; 2002: 8, 3, 1430 ; 2003: 13, 4, 2061 ; 2004: 12, 6, 2536 ; INNE: 2, 0, 71)
 315. Moduł:Kalendarium/11-10 – (2000: 10, 5, 2094 ; 2001: 6, 1, 846MINI; 2002: 9, 2, 1311 ; 2003: 12, 9, 1770 ; 2004: 12, 4, 2163 )
 316. Moduł:Kalendarium/11-11 – (2000: 8, 4, 1694 ; 2001: 7, 3, 1034MINI; 2002: 9, 2, 1311 ; 2003: 6, 2, 734MINI; 2004: 10, 4, 2747 ; INNE: 3, 1, 299)
 317. Moduł:Kalendarium/11-12 – (2000: 7, 6, 1003MINI; 2001: 7, 3, 825MINI; 2002: 9, 2, 1179 ; 2003: 7, 5, 1284MINI; 2004: 11, 5, 1733 )
 318. Moduł:Kalendarium/11-13 – (2000: 8, 5, 1942 ; 2001: 8, 2, 955 ; 2002: 9, 3, 1256 ; 2003: 9, 1, 1365 ; 2004: 12, 4, 1502 ; INNE: 4, 0, 528)
 319. Moduł:Kalendarium/11-14 – (2000: 6, 4, 1399MINI; 2001: 7, 1, 967MINI; 2002: 8, 2, 1183 ; 2003: 12, 1, 2142 ; 2004: 10, 4, 1530 ; INNE: 2, 0, 62)
 320. Moduł:Kalendarium/11-15 – (2000: 10, 4, 1732 ; 2001: 7, 1, 842MINI; 2002: 11, 2, 1494 ; 2003: 7, 3, 1295MINI; 2004: 8, 5, 1925 ; INNE: 2, 0, 345)
 321. Moduł:Kalendarium/11-16 – (2000: 11, 4, 1956 ; 2001: 6, 3, 1127MINI; 2002: 8, 3, 1337 ; 2003: 8, 3, 1379 ; 2004: 8, 1, 1389 ; INNE: 4, 0, 417)
 322. Moduł:Kalendarium/11-17 – (2000: 8, 3, 971 ; 2001: 7, 1, 660MINI; 2002: 11, 2, 1315 ; 2003: 7, 2, 1113MINI; 2004: 8, 4, 1013 ; INNE: 1, 0, 53)
 323. Moduł:Kalendarium/11-18 – (2000: 9, 5, 1474 ; 2001: 7, 1, 837MINI; 2002: 7, 3, 1048MINI; 2003: 7, 2, 1005MINI; 2004: 9, 5, 1971 ; INNE: 3, 0, 193)
 324. Moduł:Kalendarium/11-19 – (2000: 9, 5, 2082 ; 2001: 9, 2, 1135 ; 2002: 12, 3, 1396 ; 2003: 7, 2, 1356MINI; 2004: 9, 3, 1455 ; INNE: 3, 1, 378)
 325. Moduł:Kalendarium/11-20 – (2000: 11, 3, 2738 ; 2001: 6, 0, 896BRAK PLIKÓW; 2002: 7, 3, 1383MINI; 2003: 7, 1, 1564MINI; 2004: 13, 5, 2015 )
 326. Moduł:Kalendarium/11-21 – (2000: 8, 2, 1311 ; 2001: 9, 2, 1037 ; 2002: 6, 1, 687MINI; 2003: 11, 3, 1922 ; 2004: 7, 3, 1074MINI; INNE: 4, 0, 181)
 327. Moduł:Kalendarium/11-22 – (2000: 10, 4, 1514 ; 2001: 9, 1, 1119 ; 2002: 10, 2, 1396 ; 2003: 13, 4, 2408 ; 2004: 7, 3, 812MINI; INNE: 2, 0, 49)
 328. Moduł:Kalendarium/11-23 – (2000: 8, 4, 1560 ; 2001: 7, 2, 1300MINI; 2002: 8, 4, 975 ; 2003: 10, 2, 1441 ; 2004: 10, 3, 2290 )
 329. Moduł:Kalendarium/11-24 – (2000: 9, 1, 1252 ; 2001: 8, 2, 1286 ; 2002: 7, 2, 850MINI; 2003: 6, 2, 1050MINI; 2004: 10, 6, 1454 ; INNE: 1, 0, 234)
 330. Moduł:Kalendarium/11-25 – (2000: 7, 4, 1467MINI; 2001: 7, 3, 705MINI; 2002: 7, 4, 1066MINI; 2003: 7, 2, 1224MINI; 2004: 9, 4, 1586 )
 331. Moduł:Kalendarium/11-26 – (2000: 9, 4, 1510 ; 2001: 9, 2, 1062 ; 2002: 8, 3, 1209 ; 2003: 8, 2, 1159 ; 2004: 9, 4, 1715 ; INNE: 3, 0, 164)
 332. Moduł:Kalendarium/11-27 – (2000: 10, 2, 1202 ; 2001: 7, 1, 1101MINI; 2002: 8, 2, 1375 ; 2003: 9, 1, 1615 ; 2004: 8, 2, 1105 ; INNE: 1, 0, 226)
 333. Moduł:Kalendarium/11-28 – (2000: 11, 4, 2695 ; 2001: 10, 2, 1537 ; 2002: 12, 5, 1924 ; 2003: 8, 2, 1433 ; 2004: 11, 3, 2233 )
 334. Moduł:Kalendarium/11-29 – (2000: 6, 2, 1603MINI; 2001: 6, 2, 805MINI; 2002: 9, 3, 1502 ; 2003: 10, 6, 1052 ; 2004: 9, 6, 2201 ; INNE: 3, 0, 401)
 335. Moduł:Kalendarium/11-30 – (2000: 7, 4, 2321MINI; 2001: 7, 2, 1477MINI; 2002: 7, 2, 896MINI; 2003: 8, 1, 978 ; 2004: 6, 2, 1471MINI; INNE: 4, 0, 394)
 336. Moduł:Kalendarium/12-01 – (2000: 6, 2, 971MINI; 2001: 8, 4, 1417 ; 2002: 7, 4, 1791MINI; 2003: 8, 3, 1072 ; 2004: 9, 2, 1479 ; INNE: 3, 1, 324)
 337. Moduł:Kalendarium/12-02 – (2000: 7, 2, 1486MINI; 2001: 6, 2, 830MINI; 2002: 8, 2, 1209 ; 2003: 9, 2, 1771 ; 2004: 12, 7, 1868 ; INNE: 3, 0, 172)
 338. Moduł:Kalendarium/12-03 – (2000: 8, 2, 1429 ; 2001: 8, 1, 1463 ; 2002: 7, 2, 817MINI; 2003: 7, 3, 1286MINI; 2004: 15, 4, 2433 ; INNE: 1, 0, 29)
 339. Moduł:Kalendarium/12-04 – (2000: 6, 4, 701MINI; 2001: 10, 3, 1780 ; 2002: 10, 4, 1853 ; 2003: 11, 4, 2277 ; 2004: 9, 3, 1136 ; INNE: 1, 0, 244)
 340. Moduł:Kalendarium/12-05 – (2000: 10, 6, 1903 ; 2001: 8, 7, 1188 ; 2002: 7, 5, 1547MINI; 2003: 6, 5, 1376MINI; 2004: 10, 7, 1980 ; INNE: 5, 3, 334)
 341. Moduł:Kalendarium/12-06 – (2000: 6, 3, 794MINI; 2001: 6, 2, 675MINI; 2002: 9, 6, 1317 ; 2003: 7, 6, 897MINI; 2004: 11, 6, 2220 ; INNE: 2, 0, 129)
 342. Moduł:Kalendarium/12-07 – (2000: 7, 2, 1376MINI; 2001: 7, 2, 1126MINI; 2002: 7, 2, 977MINI; 2003: 8, 1, 1288 ; 2004: 7, 4, 1107MINI; INNE: 4, 0, 341)
 343. Moduł:Kalendarium/12-08 – (2000: 7, 3, 716MINI; 2001: 8, 2, 1455 ; 2002: 9, 2, 1557 ; 2003: 7, 3, 1362MINI; 2004: 9, 4, 1563 ; INNE: 1, 0, 57)
 344. Moduł:Kalendarium/12-09 – (2000: 6, 1, 891MINI; 2001: 7, 2, 1139MINI; 2002: 7, 3, 1396MINI; 2003: 6, 1, 1122MINI; 2004: 7, 3, 1379MINI; INNE: 5, 0, 409)
 345. Moduł:Kalendarium/12-10 – (2000: 11, 3, 1823 ; 2001: 7, 1, 1362MINI; 2002: 9, 2, 1394 ; 2003: 9, 2, 1280 ; 2004: 9, 4, 2113 )
 346. Moduł:Kalendarium/12-11 – (2000: 6, 5, 809MINI; 2001: 8, 2, 974 ; 2002: 6, 4, 1873MINI; 2003: 11, 2, 1765 ; 2004: 12, 4, 2083 )
 347. Moduł:Kalendarium/12-12 – (2000: 10, 4, 1460 ; 2001: 8, 1, 1000 ; 2002: 9, 2, 1296 ; 2003: 8, 3, 1084 ; 2004: 10, 2, 1561 ; INNE: 2, 0, 140)
 348. Moduł:Kalendarium/12-13 – (2000: 6, 3, 1256MINI; 2001: 7, 2, 1139MINI; 2002: 8, 3, 764 ; 2003: 7, 3, 1353MINI; 2004: 13, 2, 1777 ; INNE: 2, 0, 152)
 349. Moduł:Kalendarium/12-14 – (2000: 9, 2, 1244 ; 2001: 7, 2, 825MINI; 2002: 7, 1, 1127MINI; 2003: 8, 4, 1064 ; 2004: 11, 6, 1439 ; INNE: 2, 0, 168)
 350. Moduł:Kalendarium/12-15 – (2000: 7, 3, 1503MINI; 2001: 8, 3, 1034 ; 2002: 8, 3, 1039 ; 2003: 7, 2, 1944MINI; 2004: 12, 4, 1388 ; INNE: 2, 0, 447)
 351. Moduł:Kalendarium/12-16 – (2000: 7, 5, 1574MINI; 2001: 9, 4, 1187 ; 2002: 6, 2, 731MINI; 2003: 7, 3, 1722MINI; 2004: 11, 2, 1729 ; INNE: 3, 0, 300)
 352. Moduł:Kalendarium/12-17 – (2000: 8, 3, 1732 ; 2001: 7, 2, 954MINI; 2002: 8, 3, 1116 ; 2003: 7, 2, 1375MINI; 2004: 11, 2, 2186 ; INNE: 3, 0, 161)
 353. Moduł:Kalendarium/12-18 – (2000: 7, 3, 917MINI; 2001: 7, 3, 1555MINI; 2002: 7, 3, 1696MINI; 2003: 11, 3, 2194 ; 2004: 13, 5, 2288 ; INNE: 1, 0, 57)
 354. Moduł:Kalendarium/12-19 – (2000: 6, 4, 737MINI; 2001: 8, 3, 1570 ; 2002: 8, 4, 1624 ; 2003: 7, 2, 1206MINI; 2004: 11, 5, 1634 ; INNE: 4, 0, 478)
 355. Moduł:Kalendarium/12-20 – (2000: 13, 3, 1722 ; 2001: 7, 1, 1139MINI; 2002: 6, 3, 1205MINI; 2003: 6, 3, 1425MINI; 2004: 13, 5, 1978 ; INNE: 1, 0, 145)
 356. Moduł:Kalendarium/12-21 – (2000: 10, 3, 1409 ; 2001: 7, 2, 720MINI; 2002: 9, 2, 1252 ; 2003: 9, 2, 1202 ; 2004: 12, 5, 1577 ; INNE: 4, 0, 277)
 357. Moduł:Kalendarium/12-22 – (2000: 8, 3, 1189 ; 2001: 6, 1, 1010MINI; 2002: 7, 2, 912MINI; 2003: 6, 3, 1090MINI; 2004: 11, 3, 1271 )
 358. Moduł:Kalendarium/12-23 – (2000: 11, 5, 2584 ; 2001: 7, 1, 1049MINI; 2002: 9, 1, 1270 ; 2003: 9, 1, 1185 ; 2004: 10, 5, 1526 )
 359. Moduł:Kalendarium/12-24 – (2000: 6, 2, 1119MINI; 2001: 11, 4, 1401 ; 2002: 10, 1, 1274 ; 2003: 7, 4, 713MINI; 2004: 10, 1, 1201 ; INNE: 2, 0, 253)
 360. Moduł:Kalendarium/12-25 – (2000: 9, 0, 1179BRAK PLIKÓW; 2001: 7, 3, 1351MINI; 2002: 7, 3, 1018MINI; 2003: 9, 2, 1212 ; 2004: 9, 1, 1644 ; INNE: 2, 0, 103)
 361. Moduł:Kalendarium/12-26 – (2000: 16, 8, 1548 ; 2001: 6, 2, 866MINI; 2002: 8, 2, 861 ; 2003: 6, 3, 1174MINI; 2004: 9, 4, 1550 ; INNE: 4, 2, 364)
 362. Moduł:Kalendarium/12-27 – (2000: 14, 4, 2405 ; 2001: 6, 3, 647MINI; 2002: 6, 3, 1393MINI; 2003: 7, 2, 1267MINI; 2004: 12, 4, 2434 ; INNE: 3, 1, 284)
 363. Moduł:Kalendarium/12-28 – (2000: 7, 4, 1249MINI; 2001: 6, 2, 769MINI; 2002: 6, 4, 786MINI; 2003: 8, 5, 1611 ; 2004: 12, 3, 1565 ; INNE: 3, 0, 322)
 364. Moduł:Kalendarium/12-29 – (2000: 8, 3, 1207 ; 2001: 6, 2, 1180MINI; 2002: 6, 2, 686MINI; 2003: 7, 4, 1550MINI; 2004: 13, 4, 2046 ; INNE: 1, 0, 57)
 365. Moduł:Kalendarium/12-30 – (2000: 6, 2, 1173MINI; 2001: 7, 2, 1201MINI; 2002: 7, 2, 1444MINI; 2003: 7, 2, 1264MINI; 2004: 11, 4, 1764 ; INNE: 2, 1, 229)
 366. Moduł:Kalendarium/12-31 – (2000: 9, 5, 1141 ; 2001: 6, 3, 1053MINI; 2002: 7, 3, 1850MINI; 2003: 10, 4, 1725 ; 2004: 9, 4, 1200 ; INNE: 6, 2, 421)

UwagiEdytuj

 1. 2000 oznacza lata zakończone na 0 i 5, 2001 zakończone na 1 i 6 itd.
 2. Czasami jedno wydarzenie ma więcej niż jedną ilustrację, wówczas taka grupa plików liczona jest jako 1.
 3. Odpowiednia liczba wydarzeń to co najmniej 8 i 2 pliki.