Wikiprojekt:Sprzątanie kodu/zadania

Propozycje, co może bot automatycznie zmieniać, proszę wpisywać w dyskusji.

Lista botowana edytuj

podmiana edytuj

[[Image:Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image:coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image :Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image :coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image : Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image : coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image:Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image:coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image : Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image : coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image :Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image :coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image: Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[Image: coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image: Coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej
[[image: coś_tam_dalej -> [[Grafika:Coś_tam_dalej

[[Category:Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category:coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category : Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category : coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category :Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category :coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Category: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category:Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category:coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category : Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category : coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category :Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category :coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[category: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria : Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria : coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria :Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[Kategoria :coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria:Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria:coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria : Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria : coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria: Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria: coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria :Coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[kategoria :coś_tam_dalej -> [[Kategoria:Coś_tam_dalej
[[ : category : coś_tam_dalej -> [[:Kategoria:Coś_tam_dalej

'''Linki zewnętrzne:''' -> ==Linki zewnętrzne==
'''Linki zewnętrzne''' -> ==Linki zewnętrzne==
==Linki zewnętrzne:== -> ==Linki zewnętrzne==
==Linki Zewnętrzne== -> ==Linki zewnętrzne==
==Zewnętrzne linki== -> ==Linki zewnętrzne==
==Łącza zewnętrzne== -> ==Linki zewnętrzne==
==Linki== -> ==Linki zewnętrzne==

'''Zobacz też:''' -> ==Zobacz też==\n
'''Zobacz też''' -> ==Zobacz też==\n
'''Patrz też:''' -> ==Zobacz też==\n
'''Patrz też''' -> ==Zobacz też==\n
==Zobacz też:== -> ==Zobacz też==\n
==Patrz też:== -> ==Zobacz też==\n

[[szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam

[[:szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[:Szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ : szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ : Szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[: szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[: Szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ :szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ :Szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ : szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ : Szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[:szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[:Szablon : cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[: szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[: Szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ :szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam
[[ :Szablon: cośtam -> [[Szablon:cośtam

{{Szablon:cośtam -> {{cośtam
{{szablon:cośtam -> {{cośtam
{{ Szablon : cośtam -> {{cośtam
{{ szablon : cośtam -> {{cośtam
{{Szablon : cośtam -> {{cośtam
{{szablon : cośtam -> {{cośtam
{{ Szablon: cośtam -> {{cośtam
{{ szablon: cośtam -> {{cośtam
{{ Szablon :cośtam -> {{cośtam
{{ szablon :cośtam -> {{cośtam
{{Szablon: cośtam -> {{cośtam
{{szablon: cośtam -> {{cośtam
{{Szablon :cośtam -> {{cośtam
{{szablon :cośtam -> {{cośtam
{{ Szablon:cośtam -> {{cośtam
{{ szablon:cośtam -> {{cośtam

[[dyskusja kategorii:cośtam -> [[Dyskusja kategorii:cośtam
[[dyskusja szablonu:cośtam -> [[Dyskusja szablonu:cośtam

0192934 % -> 0192934%
0192347 ‰ -> 0192347‰
0199345 ° -> 0199345°
0196735°C -> 0196735 °C
0197354° C ->0197354 °C
[[Grafika:xxxx|blablabla.]] -> [[Grafika:xxxx|blablabla]]

[[Special:cośtam -> [[Specjalna:cośtam

{{msg:stub}} -> {{stub}}

<sup>2/3</sup> → ²/³
ewentualnie (k/d/c)m<sup>3</sup> → ³
<sup>o</sup>C → °C


kasacja edytuj

[[pl:cośtam]]

Do zrobienia edytuj

sortowanie miedzywiki, kategorie przed międzywiki (na końcu strony),
\n pomiędzy kategoriami, pomiędzy międzywiki.
\n\n pomiędzy kategoriami i międzywiki
kategorie bez \n poamiędzy

linki typu <nowiki>[[ang.]] -> [[język angielski|ang.]]

[[Nazwa artykułu]] jako pierwsze słowo w art. -> '''Nazwa artykułu'''

linki typu [[gdzieś|gdzieś]] -> [[gdzieś]]
linki typu [[Gdzieś|Gdzieś]] -> [[Gdzieś]]
linki typu [[gdzieś|Gdzieś]] -> [[Gdzieś]]

linki typu [[tutaj|gdzie]]ś -> [[tutaj|gdzieś]]

[[xx miesiąc]], [[xxxx]] -> [[xx miesiąc]] [[xxxx]]

coścoścoś.]]. -> coścoścoś.]]

=Tekst=\n -> = Tekst =\n
==Tekst==\n -> == Tekst ==\n
===Tekst===\n -> === Tekst ===\n

==Tekst==\n\nTekst -> ==Tekst==\nTekst

[[:pl:cośtam]] -> [[cośtam]]