Wiktor Zygmunt Łyjak (ur. 1 czerwca 1954 w Skierniewicach[1]) – polski artysta muzyk, organista, organolog, rzeczoznawca.

ŻyciorysEdytuj

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie, uzyskując dyplom w klasie organów prof. Joachima Grubicha[1]. Doktoryzował się w 2002 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie na podstawie pracy pt. Organy w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o rozprawę Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815–1864[2].

W latach 1976–1983 był organistą w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Do 2015 roku był tytularnym organistą Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie. Nadto kieruje organizowanym przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne Międzynarodowym Festiwalem Organowym „Johann Sebastian Bach”[1]. Związany był jako wykładowca z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Edukacji Muzycznej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach[2].

Za nagrania Johanna Sebastiana Bacha otrzymał złotą (1999) i platynową płytę (2000). We wrześniu 2004 jego nagrania utworów Karola Augusta Freyera zostały uznane przez miesięcznik „Muzyka21” za płytę miesiąca. Dokonane przezeń interpretacje zostały wydane w Anglii, Belgii i Korei Południowej. Koncertował w Polsce (m.in. podczas festiwali organowych we Fromborku, w Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Gdańsku-Oliwie) i w kilkunastu krajach europejskich. Dla Polskiego Radia nagrał dzieła Johannesa Brahmsa i utwory z tabulatur polskich z XVI-XVIII w.[1]

Jego dysertacje doktorska i habilitacyjna zostały opublikowane. Jest autorem haseł o polskich organach w niemieckiej encyklopedii Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dokumentacji i konserwacji zabytkowych organów oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Nota biograficzna. culture.pl. [dostęp 2015-04-30].
  2. a b Wiktor Łyjak w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).