Wiktoryn Tadeusz Karniewski

Wiktoryn Tadeusz Karniewski herbu Dąbrowa (zm. 1781) – regent ziemski, pisarz grodzki i ziemski różański i makowski.

ŻyciorysEdytuj

Poseł województwa mazowieckiego na sejm konwokacyjny 1764 roku[1]. Konsyliarz konfederacji Czartoryskich w 1764 roku[2]. Elektor Stanisława Augusta Poniatowskiego z ziemi różańskiej w 1764 roku[3]. Poseł na sejm 1768 roku z ziemi różańskiej[4]. Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku, na Sejmie Rozbiorowym 1773-1775 jako poseł ziemi różańskiej[5] wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór. W grudniu 1770 roku otrzymał z kasy ambasady rosyjskiej 200 dukatów jako rekompensatę za spalenie jego wsi przez konfederatów barskich i za sprawowanie sądów po myśli Rosjan[6]. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 35.
  2. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, s. 6.
  3. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 98.
  4. Wiadomości Warszawskie. 1768, nr 79, [b.n.s]
  5. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  6. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 45 Część I (Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich), Regesta expens moskiewskich [ambasady rosyjskiej w Warszawie] ordynaryjnych, ekstraordynaryjnych i sekretnych od r. 1769-1789, k. 15.
  7. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 545-562.
  • Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909