Wino musujące

Wino musujące – rodzaj wina o znacznym nasyceniu dwutlenkiem węgla. Dwutlenek wytwarza się w procesie fermentacji, w butelce bądź zbiorniku, lub jest sztucznie dodawany. Najbardziej znanym rodzajem wina musującego jest szampan. Prawdopodobnie ich produkcję zapoczątkował Christopher Merret.

Szklanka włoskiego wina musującego Lambrusco.

Definicje prawneEdytuj

  • Zgodnie z Dyrektywą Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie harmonizacji struktur podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych, wino musujące to wszystkie produkty odpowiadające kodom CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 oraz 2205, które są umieszczone w butelkach z "korkami w kształcie grzyba" przytrzymywanymi wiązadłami lub klamrami lub mają nadmierne ciśnienie, spowodowane zawartością dwutlenku węgla w roztworze, wynoszące trzy bary lub więcej, oraz w których faktyczne stężenie alkoholu przekracza 1,2% vol, ale nie przekracza 15% vol., pod warunkiem , że cały alkohol zawarty w gotowym produkcie pochodzi z procesu fermentacji.
  • Zgodnie z pierwszą polską urzędową definicją, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz.U. z 1921 r. nr 98, poz. 711) za wina musujące uważane były wina gronowe, wina owocowe (wina z owoców i jagód), napoje zawierające wino gronowe lub owocowe o zawartości alkoholu ponad jeden (1%) procent objętości z których przy otwarciu flaszki uchodzi burząc się kwas węglowy.

Inne rodzaje win musującychEdytuj

Zobacz teżEdytuj