Wipsania Marcela Agrypina

Vipsania Marcella Agrippina (ur. 27 p.n.e. - zm. ?) - jedna z córek Marka Agrypy z jego drugiego małżeństwa z Marcelą Młodszą. Jako wnuczka siostry cesarza Augusta ściśle związana z dynastią julijsko-klaudyjską.

Wywód przodków:

4. Lucius Vipsanius Agrypa      
    2. Marek Agryppa
5. NN        
      1. Wipsania Marcela Agrypina
6. Gajusz Klaudiusz Marcellus    
    3. Marcela Starsza    
7. Oktawia Młodsza      
 

Około 14 p.n.e. poślubiła Publiusza Kwinktiliusza Warusa polityka i dowódcę, który przeszedł do historii jako ten, który stracił trzy legiony w czasie klęski w bitwie w Lesie Teutoburskim. Prawdopodobnie ich synem był Sekstus Noniusz Kwinktilianus (Sextus Nonius Quinctilianus) adoptowany przez Lucjusza Noniusza Asprenasa, szwagra Warusa, konsul w 8 r. n.e.