Witold Chodźko

polski lekarz psychiatra i polityk

Witold Chodźko herbu Kościesza (ur. 1 listopada 1875[2] w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 17 stycznia 1954 w Warszawie) – polski lekarz psychiatra i neurolog, społecznik, polityk, minister zdrowia publicznego i opieki społecznej, wolnomularz[3].

Witold Chodźko
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1 listopada 1875
Piotrków Trybunalski, Królestwo Polskie

Data i miejsce śmierci

17 stycznia 1954
Warszawa, Polska

Minister zdrowia publicznego (p.o)
Okres

od 13 grudnia 1918
do 19 stycznia 1919

Poprzednik

utworzenie ministerstwa

Następca

Tomasz Janiszewski

Minister zdrowia publicznego[1]
Okres

od 13 grudnia 1919
do 26 maja 1923

Poprzednik

Tomasz Janiszewski

Następca

Jerzy Bujalski (p.o.)

Odznaczenia
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Komandor Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Korony Włoch Krzyż Wielki Orderu Korony Rumunii Wielki Oficer Orderu Świętego Sawy Złoty Krzyż Zasługi
Grób Witolda Chodźki na cmentarzu Powązkowskim (przed renowacją)
Grób Witolda Chodźki na cmentarzu Powązkowskim (po renowacji)

Rodzina Chodźków herbu KościeszaEdytuj

Witold Chodźko był synem Leonarda i Zofii z domu Jasińskiej[2]. Rodzina Chodźków była znana i rozgałęziona na Litwie. W Polskim Słowniku Biograficznym umieszczono życiorysy ośmiu Chodźków zasłużonych dla nauki i literatury polskiej. Dziad Witolda, Jan Chodźko gospodarzył na roli w majątku Wilejkowicze w parafii Żodziszki, miał kilkoro dzieci, z których najstarszy Tyburcy Chodźko, za udział w powstaniu styczniowym został w 1864 zesłany do Wiatki, gdzie przebywał 27 lat. Drugi i najmłodszy syn Leonard, ojciec Witolda, ukończył gimnazjum w Wilnie i w 1865 znalazł się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został współwydawcą czasopisma „Tydzień”, do którego pisywał artykuły wstępne i literackie. Następnie założył księgarnię. W 1883 przerwał pracę z powodu gruźlicy płuc, przeniósł się do rodziny na Litwę, gdzie zmarł[4].

Ojciec Aleksandry, filologa klasycznego – żony Zbigniewa Domaniewskiego (muzyka) oraz Marii (architekta) – żony architekta Jana Zachwatowicza, wybitnego konserwatora zabytków. Dziadek Krystyny Zachwatowicz (scenografki) – żony Andrzeja Wajdy (reżysera) i Joanny Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej (muzyczki) – żony Ksawerego Jasieńskiego (spikera Polskiego Radia).

EdukacjaEdytuj

W 1894 został przyjęty na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał dyplom lekarski w 1899. Następnie wyjechał za granicę, aby kształcić się w neurologii.

W Paryżu odbywał staż w klinice Alexisa Joffroya w Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Był także asystentem na oddziale neurologicznym dr Józefa Babińskiego, pod którego kierunkiem napisał pracę Przyczynek do kwestii objawu ruchu paluchowego Babińskiego, opartą na zbadaniu przeszło tysiąca chorych i zdrowych.

Z Paryża wyjechał do Grazu do Kliniki Neurologicznej Gabriela Antona.

Praca naukowa i zawodowaEdytuj

Po powrocie do kraju i wobec niemożności uzyskania płatnego etatu w szpitalach warszawskich, osiadł w osadzie Zaręby Kościelne koło Małkini jako lekarz wolno praktykujący. Zaistniała możliwość zatrudnienia go w Lublinie, gdzie Władysław Olechnowicz miał prywatną lecznicę dla chorych psychicznie. Przeniósł się do Lublina i został jego asystentem w 1901. W 1902 nadetatowym (bezpłatnym) asystentem w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Lublinie. W 1903 został przeniesiony na stanowisko ordynatora do Szpitala św. Jana Bożego w Lublinie. W tym szpitalu prowadził już samodzielnie, jako młodszy ordynator oddział psychiatryczny w 1907. Następnie otrzymał stanowisko dyrektora Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kochanówce koło Łodzi. Posadę tę objął w 1907 i sprawował ją do 1914. Po wyjeździe z Kochanówki objął w latach 1914–1915 kierownictwo psychiatrycznego zakładu dla psychicznie chorych w Czerwonym Dworze we wsi Pustelnik pod Radzyminem. Od 1915 był ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Św. Jana Bożego w Warszawie i pracował tam do 1918 roku. W 1914 ożenił się z Heleną Witkowską[2].

Działalność ministerialnaEdytuj

Tymczasowa Rada Stanu powołała go 15 lutego 1917 na stanowisko kierownika Referatu Zdrowia Publicznego w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Następnie z referatu stworzono wydział, potem sekcję i Dyrekcję Służby Zdrowia Publicznego. Był dyrektorem Służby Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy Spraw Wewnętrznych Rady Regencyjnej do 1918. Kierował kolejno wszystkimi szczeblami organizacyjnymi zarówno w Radzie Stanu, jak i w Radzie Regencyjnej za czasów premiera rządu Jana Kucharzewskiego.

4 kwietnia 1918 Rada Regencyjna wyłączyła dział zdrowia z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przekazała Ministerstwu Opieki Społecznej i Ochrony Pracy[5]. Chodźko dalej kierował tam departamentem. Rada Regencyjna wydzieliła 30 października 1918 z tego ministerstwa nowy resort, tzn. Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej[6].

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianował Chodźkę 13 grudnia 1918 podsekretarzem stanu w tym Ministerstwie, powierzając mu jednocześnie kierownictwo tego resortu[7].

Przy zmianie gabinetu ministrem zdrowia został mianowany 16 stycznia 1919 doc. higieny Tomasz Janiszewski z ramienia PSL „Piast”, który pozostawał na tym stanowisku do 9 grudnia 1919. Przez ten czas Chodźko nadal był podsekretarzem stanu. W grudniu 1919 roku został mianowany na stanowisko kierownika resortu w stopniu podsekretarza stanu.

Witold Chodźko był zwolennikiem eugeniki. Podczas piastowania stanowiska ministra zdrowia odgrywał istotną rolę w propagowaniu działań i metod eugenicznych. Innymi osobami, które należąc do ruchu eugenicznego pełnili funkcje ministerialne byli: Tomasz Janiszewski, Leon Wernic, Stefan Kramsztyk, Edward Loth.

We wrześniu 1945 roku znalazł się w składzie organu doradczego ministra zdrowia, Państwowej Rady Zdrowia[8].

Działalność zawodowa (Warszawa)Edytuj

 • 1919-1923 przewodniczący Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej
 • 1921 Nadzwyczajny Komisarz do Walki z Epidemiami
 • 1924–1926 dyrektor Polskiego Komitetu Pomocy Dzieciom i lekarz neurolog w studenckiej Kasie Chorych
 • 1926–1939 kierownik Państwowej Szkoły Higieny przy ul. Chocimskiej 24
 • 1928–1933 prezes Związku Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
 • 1929–1931 rządowy komisarz Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych
 • 1928–1933 wiceprzewodniczący, a od 1934 roku komisarz Scalonego Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych

Działalność w Lidze NarodówEdytuj

Był delegatem Rządu Polskiego w Lidze Narodów:

 • 1920 – w Międzynarodowym Urzędzie Higieny Publicznej w Genewie,
 • 1920 – w Radzie LN,
 • 1921 – powołany przez Radę LN na stałego członka Komitetu Higieny LN,
 • 1922 – drugi delegat na III Zgromadzenie Ogólne LN,
 • 1928 – z-ca delegata na IX Zgromadzenie Ogólne LN,
 • 1929 – z-ca delegata na X Zgromadzenie LN,
 • 1930 – od tego roku delegat do Komisji Doradczej LN,
 • 1930 – powołany przez Komitet Higieny LN na przewodniczącego Komisji ds. Ośrodków Zdrowia,
 • 1930 – członek Komisji Doradczej LN ds. Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą,
 • 1930 – z-ca delegata na XI Zgromadzenie LN,
 • 1931 – do Komisji Doradczej LN do Walki z Handlem Narkotykami,
 • 1931 – przewodniczący Delegacji Rządu na Międzynarodową Konferencję w sprawie ograniczenia fabrykacji narkotyków i przewodniczący jej komisji technicznej,
 • 1931 – z-ca delegata na XII Zgromadzenie Ogólne LN,
 • 1933 – delegat do Rady Administracyjnej przy Wysokim Komisarzu do spraw uchodźców z Niemiec,
 • 1934 – delegat na XV Zgromadzenie Ogólne LN,
 • 1936 – przewodniczący Komisji Opiumowej LN,
 • 1938 – przewodniczący Komitetu Przygotowawczego do konferencji międzynarodowej w sprawie ograniczenia produkcji opium.

Działalność politycznaEdytuj

Członek Ligi Państwowej Polskiej. Od 1917 należał do Centrum Narodowego. Był członkiem Stronnictwa Postępowej Demokracji.

Był członkiem Rady Najwyższej Loży Masońskiej „Prawda”. Z tego powodu Leon Chajn uważał, że profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego nie wysunęli jego kandydatury do Nagrody Nobla.

Działalność społecznaEdytuj

Był członkiem Towarzystwa Lekarskiego Lubelskiego, brał udział w Komisji do Spraw Przemysłu Lekarskiego T.L.L., został członkiem Oddziału Lubelskiego Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Brał czynny udział w Towarzystwie Oświatowo-Kulturalnym „Światło”, którego przewodniczącym był Stefan Żeromski, a Witold Chodźko jego zastępcą. Był współzałożycielem i przewodniczącym do chwili wyjazdu z Lublina Towarzystwa „Kropla Mleka”. Przewodniczył Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu. Był wiceprezesem i prezesem Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi (1923); prezesem Federacji Polskich Stowarzyszeń Ligi Narodów (1925), wiceprezesem Centralnego Komitetu Społecznego Ofiarom Powodzi (1925), członkiem Rady Głównej Ligi Obrony Powietrznej Państwa (1927), prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej (1929–1934[9]), członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1930)[10], prezesem Rady Fundacji im. Jakuba Potockiego i prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Zapobiegawczej (1935–1936).

Działalność w okresie okupacji hitlerowskiejEdytuj

Działał w zakresie spraw zdrowotnych w Polskim Komitecie Opiekuńczym miasta stołecznego Warszawy i był zastępcą prezesa Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Był pracownikiem biblioteki Państwowej Szkoły Higieny i naczelnym lekarzem Grodziskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża

Działalność po II wojnie światowejEdytuj

WspomnieniaEdytuj

Witold Chodźko zmarł 17 stycznia 1954 roku w Warszawie. Pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 170, rząd 2, miejsce 6)[11].

Maria Zachwatowiczowa:

Całe dnie zajmowała mu praca zawodowa i społeczna, ale pozostawały jeszcze długie wieczory na pisanie opracowań naukowych i referatów. Nieliczne wolne chwile lubił spędzać w gronie rodzinnym, w teatrze lub w kinie.

S. Żeromski w liście do Chodźki pisał o działalności doktorostwa w Lublinie:

Tyle udzieliliście dobrego, tak wytrwale pracowaliście przy najcięższej pracy, przy przeoraniu początkowym najbardziej zarosłego ugoru, że, gdy się teraz myśli o waszej nieobecności prawdziwy żal przejmuje... Wiem, że gdziekolwiek będziecie, będziecie tak samo walczyć jak tu, ale przywiązujemy się do prac, zabiegów, ludzi.

Prof. J. Brzozowski na uroczystym posiedzeniu w Lublinie ku uczczeniu pamięci Chodźki mówił m.in.:

Jego serce było otwarte zarówno dla tłumu, jak i dla jednostek. Był to pierwszy Minister Polski, do którego dwa razy w tygodniu, bez meldowania u sekretarzy mógł się dostać każdy obywatel państwa, czy był bezrobotny, żebrak czy dziecko.

Swoim darem zjednywania ludzi z miejsca podbił młodzież lekarską higieny. Po jednej z przyjacielskich pogadanek ze studentami na temat profilaktyki młodzież lekarska sprawiła mu niecodzienną owację. Przy wyjściu z gmachu Uniwersytetu studenci prosili profesora, by wsiadł do czekającego samochodu, a następnie nie uruchamiając silnika, zaczęli wóz popychać rękami. W ten sposób, wiwatując i śmiejąc się, przetoczyli aż pod dom, w którym mieszkał Profesor”.

PublikacjeEdytuj

 • Organizacja i służby zdrowia publicznego w mieście st. Warszawie, Warszawa 1916.
 • Szpitalnictwo i sprawy sanitarne w budżecie miasta st. Warszawy na r. 1917, Warszawa 1917.
 • Organizacja państwowej służby i zdrowia w Królestwie Polskim w przeszłości i chwili obecnej', Warszawa 1917.
 • Polskie prawodawstwo sanitarne w rozwoju historycznym, Warszawa 1917.

OdznaczeniaEdytuj

UpamiętnienieEdytuj

 • W Lublinie powstała ulica nazwana jego imieniem, wokół której znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe i szpitale kliniczne Uniwersytetu Medycznego.
 • Fundacja Salus Publica im. prof. Witolda Chodźki na Rzecz Zdrowia Publicznego powstała w 2009 roku w Krakowie[13]. Jej cele statutowe są w części zainspirowane ideami Patrona.
 • W 2022 roku Fundacja ,,Stare Powązki" z inicjatywy Premiera RP Mateusza Morawieckiego ze środków z KPRM, w ramach projektu odrestaurowywania grobów ministrów II RP, odnowiła grób ministra Chodźko[14].

PrzypisyEdytuj

 1. do 10 marca 1922 kierownik ministerstwa (pełniący obowiązki ministra)
 2. a b c Stanisław Łoza (red.), Czy wiesz kto to jest?, (Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa : Wydaw. Głównej Księgarni Wojskowej, 1938.), Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : na zam. Zrzeszenia Księgarstwa, 1983, s. 102.
 3. Ludwik Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928, Warszawa 1984, s. 361.
 4. Piotr Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku, tom III. Warszawa 1995.
 5. Dz.U. z 1918 r. nr 5, poz. 8
 6. Dz.U. z 1918 r. nr 14, poz. 31
 7. Monitor Polski z 1918 r. Nr 230, s. 1.
 8. Sadowska, J., Zmiany systemowe w służbie zdrowia 1945-1955 (na przykładzie Łodzi), wyd. Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 2002, s. 76.
 9. Z naczelnej izby lekarskiej. „Kurier Warszawski”. 110, s. 4, 23 kwietnia 1929. 
 10. Reprezentanci nauk medycznych, zmarli członkowie AU w Krakowie, PAU, TNW i PAN, Katedra Historii Medycyny UJ CM
 11. Cmentarz Stare Powązki: ANNA CHODŹKO, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2020-05-15].
 12. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 15.
 13. Strona internetowa fundacji
 14. Nagrobki ministrów II RP – odnowione – Fundacja Stare Powązki [dostęp 2023-04-13] (pol.).

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj