Wodorotlenek cynku

związek chemiczny

Wodorotlenek cynku, Zn(OH)2nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków.

Wodorotlenek cynku
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Zn(OH)2
Masa molowa 99,39 g/mol
Wygląd biały proszek
Identyfikacja
Numer CAS 20427-58-1
PubChem 9812759
Podobne związki
Inne aniony chlorek cynku, siarczan cynku
Inne kationy wodorotlenek wapnia

wodorotlenek potasu
wodorotlenek magnezu
wodorotlenek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorotlenek cynku jest białą substancją stałą nierozpuszczalną w wodzie. Uzyskiwany w reakcjach strąceniowych. Należy do grupy wodorotlenków amfoterycznych. Używany jest do otrzymywania soli cynkowych oraz jako adsorbent w opatrunkach medycznych.

Reakcje chemiczneEdytuj

Przykładowa reakcja strącania wodorotlenku cynku pod wpływem zasad:

Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2

W obecności nadmiaru zasady wodorotlenek cynku ulega roztworzeniu z wytworzeniem anionu cynkanowego według reakcji:

Zn(OH)2 + 2OHZn(OH)2−4