Wodorotlenek cynku

związek chemiczny

Wodorotlenek cynku, Zn(OH)2nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków.

Wodorotlenek cynku
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Zn(OH)2

Masa molowa

99,39 g/mol

Wygląd

biały proszek

Identyfikacja
Numer CAS

20427-58-1

PubChem

9812759

Podobne związki
Inne aniony

chlorek cynku, siarczan cynku

Inne kationy

wodorotlenek wapnia
wodorotlenek potasu
wodorotlenek magnezu
wodorotlenek sodu

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorotlenek cynku jest białą substancją stałą nierozpuszczalną w wodzie. Uzyskiwany w reakcjach strąceniowych. Należy do grupy wodorotlenków amfoterycznych. Używany jest do otrzymywania soli cynkowych oraz jako adsorbent w opatrunkach medycznych.

Reakcje chemiczne edytuj

Przykładowa reakcja strącania wodorotlenku cynku pod wpływem zasad:

Zn2+ + 2OH → Zn(OH)2

W obecności nadmiaru zasady wodorotlenek cynku ulega roztworzeniu z wytworzeniem anionu cynkanowego według reakcji:

Zn(OH)2 + 2OHZn(OH)2−4