Wodorotlenek niklu(II)

związek chemiczny

Wodorotlenek niklu(II)nieorganiczny związek chemiczny niklu z grupy wodorotlenków o wzorze Ni(OH)2.

Wodorotlenek niklu(II)
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Ni(OH)2
Masa molowa 92,71 g/mol
Wygląd zielone kryształy
Identyfikacja
Numer CAS 12054-48-7
PubChem 61534
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wodorotlenek niklu(II) można otrzymać np. reakcji wodorotlenku sodu z chlorkiem niklu(II) w wodzie:

2NaOH + NiCl2 → Ni(OH)2↓ + 2NaCl

W reakcji wytrąca się nierozpuszczalny jasnozielony wodorotlenek niklu(II).

W wyniku działania silnych utleniaczy (np. chloru lub bromu) przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie czarny uwodniony tlenek NiO2·nH2O.

Wodorotlenek niklu(II) znajduje zastosowanie w galwanotechnice, produkcji akumulatorów zasadowych i innych związków niklu.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Wodorotlenek niklu(II) (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
  2. Wodorotlenek niklu(II) (nr 283622) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-03-28]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)