Wodorowęglan wapnia

związek chemiczny

Wodorowęglan wapnia (kwaśny węglan wapnia) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorowęglanów, sól wapnia i kwasu węglowego. Powstaje w wyniku rozpuszczania węglanu wapnia w wodzie zawierającej dwutlenek węgla[1]:

Wodorowęglan wapnia
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Ca(HCO3)2
Masa molowa 162,11 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 3983-19-5
PubChem 10176262
CaCO3 + H2O + CO2 → Ca2+ + 2HCO3-

Proces ten występuje naturalnie, prowadząc do rozpuszczania skał wapiennych i jest określany jako kras węglanowy.

Wodorowęglan wapnia występuje wyłącznie w roztworach i ma duży udział w twardości węglanowej wody. Podczas zatężania następuje ulatnianie się dwutlenku węgla i wytrącanie obojętnego węglanu wapnia, naturalnie np. jako stalaktyty, a w warunkach sztucznych jako tzw. kamień kotłowy[1]:

Ca2+ + 2HCO3- → CaCO3↓ + H2O + CO2

PrzypisyEdytuj

  1. a b Adam Bielański: Chemia ogólna i nieorganiczna. Warszawa: PWN, 1981, s. 525-526. ISBN 83-01-02626-X.