Wojciech Dembski

polski arabista

Wojciech Dembski (ur. 1934, zm. 16 października 1995) – polski orientalista, arabista, specjalista od arabistyki chrześcijańskiej.

Życiorys Edytuj

 
Grób Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej i Wojciecha Dembskiego na cmentarzu Bródnowskim

Był absolwentem Wydziału Filologii, Katedry Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: arabistyka). Zajmował się inwentaryzacją chrześcijańskich rękopisów arabskich w zbiorach polskich. Jego żoną była Albertyna Szczudłowska-Dembska, egiptolog i koptolog[1]. Do niedawna był jedynym z polskich badaczy, który zajmował się arabistyką chrześcijańską. Pochowany na cmentarzu Bródnowskim (kwatera 53G-1-5).

Wybrane publikacje Edytuj

  • Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich, t. 5, cz. 1: Katalog rękopisów arabskich, oprac. Wojciech Dembski, pod red. Ananiasza Zajączkowskiego, red. Stefan Strelcyn przy współudziale Mariana Lewickiego i Ananiasza Zajączkowskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964.
  • (współautor: F. Mliczek), Aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie, Warszawa: Komitet Warszawski PZPR. Wydział Propagandy i Agitacji 1968.
  • (przekład) Philip K. Hitti, Dzieje Arabów, przeł. Wojciech Dembski, Maria Skuratowicz, Edward Szymański, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969.
  • (przekład) Janine i Dominique Sourdel, Cywilizacja islamu (VII-XIII w.), przeł. Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
  • Wpływ ideologii socjalistycznych na programy egipskich partii politycznych, Wrocław - Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1987.
  • (przekład i opracowanie) Ewangelia Dzieciństwa Arabska [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. Marek Starowieyski, Kraków: WAM 2003, s. 405-439.

Przypisy Edytuj

  1. Wojciech Stawiszyński, Profesor Albertyna Szczudłowska-Dembska (9 XII 1934 - 17 IX 2013), "Vox Patrum" 34 (2014), t. 61, s. 703.

Bibliografia Edytuj

  • Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1: Fragmenty, narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa, red. Marek Starowieyski, Kraków: WAM 2003, s. 15 (współpracownicy tomu).