Otwórz menu główne

Wojciech Morawiecki (ur. 13 listopada 1922 w Końskich) – profesor prawa międzynarodowego, twórca teorii organizacji międzynarodowych, były kierownik Katedry Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spis treści

ŻyciorysEdytuj

W okresie 1943–1945 był żołnierzem AL. W latach 1943–1948 należał do PPR, od 1948 roku należał do PZPR[1].

W latach 1947–1948 odbył studia międzynarodowe na Sorbonie, współpracując z prof. Susanne Bastid i prof. Georges Scelle i pisząc pracę "Les bases juridiques de frontiere polono-alemand. Jako asystent Oskara Lange brał udział w III sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na której opracowano tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Magisterium uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1949. Doktorat z prawa międzynarodowego obronił w 1953 r. W latach 1953–1956 pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w katedrze Alfonsa Klafkowskiego. Pierwsze istotne prace naukowe wydał w latach 1956–1957 w PWN; dysertację o prawnej definicji agresji oraz Środki zwalczania wojny. W latach 1956–1961 wykładał jako docent w Szkole Głównej Służby Zagranicznej.

W latach 1961–1993 pracował na SGPiS (dziś SGH), gdzie w Katedrze prawa Międzynarodowego na Wydziale Handlu Zagranicznego stworzył Zakład Organizacji Międzynarodowych, a następnie kierował katedrą Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych. W latach 1966–1973 był członkiem Study Group on International Organizations utworzonej w Genewie przez Fundację Carnegie. W 1973 r. pełnił rolę resident scholar Fundacji Rockefellera w Ballaggio. W 1968 uzyskał tytuł naukowy profesora. Wykładał też na uczelniach USA m.in. na University of Michigan, Ann Arbor oraz University South Carolina.

W latach 1973–1985 zajmował się problematyką Europejskich Wspólnot Gospodarczych, był zapraszany do ośrodków badawczych w Brukseli, Amsterdamie i Hamburgu, co zostało uwieńczone publikacją Actors and Interests In the Proces sof Negotiations betweem the CMEA and the EEC. Brał też udział w konferencjach międzynarodowych oraz w pracy organizacji międzynarodowych, w tym Międzynarodowej Organizacji Pracy.

W latach 1975–1979 był funkcjonariuszem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, a w 1986 r. – członkiem delegacji rządowej na Zgromadzenie Ogólne ONZ. W czasach PRL był odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i Medalem 30-lecia Polski Ludowej[1].

Uroczyste pożegnanie z pracą naukową na SGH odbyło się razem z jubileuszem 70 urodzin w 1993. Później prowadził zajęcia dydaktyczne (m.in. w Uczelni Łazarskiego).

PublikacjeEdytuj

Monografie i podręcznikiEdytuj

 1. Les bases juridiques de la frontiere polono-alemande, praca dyplomowa, Paryż 1948.
 2. Walka o definicję agresji w prawie międzynarodowym, PWN Warszawa 1956, s 422.
 3. Środki zwalczania wojny. Prawa i zwyczaje wojenne. Zakończenie i likwidacja skutków wojny, PWN Warszawa 1957.
 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych, WP Warszawa 1958.
 5. Organizacje międzynarodowe, cz. 1, SGSZ, Warszawa 1958, s. 550.
 6. Organizacje międzynarodowe, PWN Warszawa 1961.
 7. Organizacje międzynarodowe, wyd. II uzupełnione i poprawione, PWN Warszawa 1965.
 8. Międzynarodowe umowy surowcowe, PIHZ Warszawa 1965.
 9. Narody Zjednoczone – zamierzenia rzeczywistość, WP Warszawa 1967.
 10. Narody Zjednoczone – zamierzenia rzeczywistość, wyd. II uzupełnione i poszerzone, WP Warszawa 1970.
 11. Operacje Narodów Zjednoczonych dla utrzymania pokoju, PISM Warszawa 1970.
 12. Międzynarodowe organizacje gospodarcze, SGPiS Warszawa 1974.
 13. Funkcje organizacji międzynarodowej, KiW Warszawa 1971.
 14. Międzynarodowe organizacje gospodarcze, wyd.II zrewidowane, SGPiS Warszawa 1974
 15. Funkcji mieżdunarodnoj organizacji, Progress Moskwa 1976.
 16. System organizacji międzynarodowej, t. I Międzynarodowe organizacje gospodarcze, PWN Warszawa 1987.
 17. Funkcje Unii Europejskiej. Zakres i sposób realizacji zadań, Warszawa 1997.
 18. Państwo wobec organizacji międzynarodowej, PWP Iuris, Warszawa 2012.
 19. Organizacja międzynarodowa – zagadnienia systemowe, aktualnie wydawane w PWP Iuris.

Studia, rozprawy i artykułyEdytuj

 1. The United Nations in the 1970. Reflections, Genewa, Study Group on International Organization, 29-30.IV.1972.
 2. State of the Art of Studies on International Organizations in Poland and in the other East European Countries, Dallas 14-16.03.1973.
 3. Judicial Process in International Relations, Referat na International Symposium on Judicial Settlement of International Disputes, Heidelberg 10-12.VII.1972 r.
 4. Le Nations Unies et leur efecacite, Polish Year-book of International Law, vol. IV, 1973.
 5. Rola sądownictwa międzynarodowego we współczesnym świecie, Państwo I Prawo, 1973, z.1.
 6. Wyniki, kierunki badań w Polsce nad organizacją międzynarodową. Studia Nauk Politycznych 1973, nr 1.
 7. Les fonctions des organisations lnternatlonales, Polish Yearbook of International law, vol.V,1974.
 8. Extra – Judicial Control of the Conduct of States by International Organizations, PYBIL, 1975, vol. VII.
 9. Ocena efektywności organizacji międzynarodowej, Sprawy Międzynarodowe 1975, z. 5.
 10. Konstytucyjne podstawy stosunków międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Państwo Prawo 1975 z.4.
 11. IAEA's Approaches to Physical Protection of Nuclear Materials, IAEA Bulletin 1976, vol. 18, 1976 No.1.
 12. Physical Protection, Regional Nuclear Fuel Cycle Centres, Wiedeń, IAEA, 1977, vol.I, p, 65-,68, vol. II.
 13. Physical Protection of Nuclear Material and International Atomic Energy Agency (IAEA), Bulletin vol. 20, 1978, No 3.
 14. Problemy Układu o Nierozprzestrzenianiu Broili Jądrowej. Referat na konferencję w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, lipiec 1980.
 15. Zagadnienie optymalizacji decyzji organizacji międzynarodowej, w: Stosunki Międzynarodowe: problemy badań i teorii. PWN, Warszawa 1983.
 16. Przystosowanie systemu światowego do wyzwania atomowego. Referat na konferencję naukową: Procesy przystosowawcze w gospodarce światowej, Jachranka 12-14.XII.1985.
 17. L'Etat dans le Systeme de L'organisation Internationale, Polish Year-book International Law, vol.XII, Warszawa 1986.
 18. Status i rola organizacji międzynarodowych w morskich badaniach naukowych w świetle konwencji o prawie morza z 1982 r. (wspólnie z L. Łukaszukiem), Studia Prawnicze, Instytut Państwa i Prawa PAN, 1987.
 19. Actors and Interests in the Process of Negotiations between the CMEA and the EEC, Working Papers, World Econornv Research lnstitute, Central School ot Planning and Statistics, No 16, 1987.
 20. Procesy decyzyjne w organizacjach międzynarodowych, Decyzje polityczne w systemach społecznych. PWN, Warszawa 1987, s. 383-402,
 21. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz organizacje afiliowane, w: Międzynarodowe organizacje gospodarcze, t. 2, PWN Warszawa 1987.
 22. Międzynarodowa Organizacja Pracy, j.w.
 23. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, jw.
 24. The State within the System ot International Organization, Referat na 29 Konferencji International Studies Association, St. Louis, 1988.
 25. Legal Regime of the International Organization. Polish Year-book of International Law, vol. XV (1986) Warszawa 1988.
 26. Actors and lnterests in the Process ot Negotiations between tne CMEA and the ECC, (tekst zaktualizowany i rozszerzony w: Legal lssues ot European Integration 1989/2, Kluwer Law nad Texation Publishers, Amsterdam 1990.*

PrzypisyEdytuj

 1. a b Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 635. ISBN 83-223-2073-6.

BibliografiaEdytuj