Wojciech Ryszard Rzepka

Wojciech Ryszard Rzepka (ur. 8 lutego 1940 w Kielcach, zm. 21 listopada 2008 w Poznaniu) – polski filolog, badacz historii języka polskiego, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wojciech Ryszard Rzepka
Data i miejsce urodzenia

8 lutego 1940
Kielce

Data i miejsce śmierci

21 listopada 2008
Poznań

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia języka polskiego, językoznawstwo polonistyczne
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

1972

Habilitacja

1984

Profesura

30 maja 1994

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński

Życiorys edytuj

Na podstawie rozprawy Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII wieku uzyskał w 1972 roku stopień doktora nauk humanistycznych i stanowisko adiunkta. W 1984 uzyskał stopnień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Demorfologizacja rodzaju w liczbie mnogiej rzeczowników w polszczyźnie XVI-XVII wieku W następnym roku otrzymał nominację na stanowisko docenta. W 1991 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w maju 1994 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1998 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1988–1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w latach 1996–2002 kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej. Współpracował także z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie w latach 1990–1992 kierował Zakładem Historii Języka Polskiego. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, w latach 1983–1990 pełnił funkcję głównego redaktora Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Autor blisko 200 prac dotyczących historii języka, fonetyki, ortografii i leksyki staropolskiej, zapożyczeń i wpływu języków obcych, onomastyki oraz regionalnego i społecznego zróżnicowania dawnej polszczyzny. Publikował także artykuły popularnonaukowe w czasopismach. Wypromował ponad 200 magistrów i kilku doktorów. Zmarł w wyniku tragicznego wypadku (potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych), gdy wracał późnym popołudniem do domu po zajęciach ze studentami. Towarzyszyła Mu żona, która w wypadku także mocno ucierpiała. Profesor został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Publikacje edytuj

Książki:

  • Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543. Wybór i oprac. Wiesław Wydra i Wojciech Ryszard Rzepka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 1984, 1995, 2004.
  • Cały świat nie pomieściłby ksiąg: staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. Wojciech Ryszard Rzepka i Wiesław Wydra, wstęp napisała Maria Adamczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 1996, 2008.

Artykuły:

  • Rzepka Wojciech Ryszard, Twardzik Wacław B.: Archaizmy fleksyjne w „Rozmyślaniu przemyskim”. Język Polski 1996.

Bibliografia edytuj

  • Alicja Pihan-Kijasowa, Jolanta Migdał Profesor Wojciech Ryszard Rzepka (1940-2008). Uczony – Mistrz – Człowiek [w:] Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, tom XVI (XXXVI), 2010 s.10-19