Otwórz menu główne

Wojciech Ryszard Rzepka (ur. 8 lutego 1940 w Kielcach, zm. 21 listopada 2008 w Poznaniu) – polski filolog, badacz historii języka polskiego, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 1988-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w latach 1996-2002 kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej. Współpracował także z Uniwersytetem Szczecińskim, gdzie w latach 1990-1992 kierował Zakładem Historii Języka Polskiego. Był członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, w latach 1983-1990 pełnił funkcję głównego redaktora Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Autor blisko 200 prac dotyczących historii języka, fonetyki, ortografii i leksyki staropolskiej, zapożyczeń i wpływu języków obcych, onomastyki oraz regionalnego i społecznego zróżnicowania dawnej polszczyzny. Publikował także artykuły popularnonaukowe w czasopismach. Wypromował ponad 200 magistrów i kilku doktorów.

PublikacjeEdytuj

Książki:

  • Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543. Wybór i oprac. Wiesław Wydra i Wojciech Ryszard Rzepka. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 1984, 1995, 2004.
  • Cały świat nie pomieściłby ksiąg: staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Wyd. Wojciech Ryszard Rzepka i Wiesław Wydra, wstęp napisała Maria Adamczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 1996, 2008.

Artykuły:

  • Rzepka Wojciech Ryszard, Twardzik Wacław B.: Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim". Język Polski 1996.

BibliografiaEdytuj

  • Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza, tom XVI (XXXVI), 2010.