Wojciech Wijuk Kojałowicz

Wojciech Wijuk Kojałowicz herbu Kościesza Odmienna (ur. 1609 w Kownie – zm. 1677 w Warszawie) – polsko-litewski historyk i teolog, jezuita.

Urodzony w mieszczańsko-szlacheckiej rodzinie, wszechstronnie wykształcony, studiował retorykę, teologię, filozofię; na Akademii Wileńskiej wykładał logikę, fizykę, metafizykę i etykę. Wraz z braćmi wstąpił do zakonu jezuitów i powołał w Kownie kolegium. Pełnił jednocześnie funkcje kaznodziei, cenzora ksiąg i doradcy biskupów. W 1653 roku został rektorem Akademii Wileńskiej. Znany ze szczególnego talentu do dyskusji.

Dorobek literackiEdytuj

  • wielki herbarz litewski pt. Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego tj.Compendium 1650 oraz Nomenclator 1656.
  • Historia Lithuania (1669)
  • O rzeczach do wiary należących. Rozmowy teologa z różnymi wiary prawdziwej przeciwnikami (1671)
  • Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lithuaniae Ducatu pertinentia (1650; synteza dziejów i współczesności chrześcijaństwa na Litwie)
  • 30 innych, pomniejszych dzieł

Dzieła w :