Wojciech Woźniak (archiwista)

polski archiwista, politolog, urzędnik państwowy

Wojciech Woźniak (ur. 1975) – archiwista, politolog, urzędnik państwowy, w latach 2016–2018 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, w latach 2019–2020 dyrektor generalny Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, od 2021 dyrektor biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wojciech Woźniak
Ilustracja
Wojciech Woźniak na II Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów w Gironie (Hiszpania), październik 2014 r.
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1975

doktor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet Opolski

Doktorat

4 czerwca 2004 – historia
UO

Dyrektor
Archiwum

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Okres spraw.

26 kwietnia 20166 listopada 2018

Poprzednik

Władysław Stępniak

Dyrektor
Archiwum

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Okres spraw.

20122016

ŻyciorysEdytuj

W 1999 ukończył studia w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, a w 2000 w Instytucie Administracji. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Ks. Jan Piwowarczyk wobec problematyki państwa. Studium z zakresu historii myśli politycznej[1].

W latach 1999–2009 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Opolu, od kwietnia 2009 do kwietnia 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, w latach 2012–2016 dyrektor NAC.

21 kwietnia 2016 został powołany przez premier Beatę Szydło na urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych[2]. Odwołany 6 listopada 2018. W tym czasie archiwa państwowe zrealizowały m.in.:

 • projekt cyfryzacji ponad 10 000 000 opisów teczek archiwalnych poprzez przeniesienie ich do baz danych i udostępnienie ich online w serwisie www.szukajwarchiwach.pl[3]
 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) we wszystkich archiwach państwowych[4]
 • pozyskanie środków europejskich na budowę systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych i modernizację Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)[5]
 • wdrożenie Strategii Digitalizacji archiwów państwowych[6]
 • uruchomienie procesów inwestycyjnych w archiwach w Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu i Szczecinie[7].

Od 2008 uczestniczył w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej ZoSIA. Członek zespołów naukowych przy NDAP:

 • w latach 2008–2009 zespołu Informatyka i Archiwa
 • od 2010 zespołu ds. Monitorowania Pilotażowego Wdrożenia Systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
 • członek Rady ds. Informatyzacji i Digitalizacji
 • członek Rady Programowej do spraw przygotowania obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej.

Był także w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowo-Programowej Filmoteki Narodowej[8] oraz obserwatorem w pracach DLM Forum oraz uczestniczy w pracach Archival Advisory Board projektu e-ARK. Jest specjalistą w zakresie dokumentu elektronicznego i digitalizacji, prowadzi zajęcia w Instytucie Historycznym UW z przedmiotu „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”.

Współautor tłumaczenia standardu EAD Encoded Archival Description – „EAD_PL. Międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym” (2009) oraz opracowania „Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie” (2010), a także autor publikacji w periodykach historycznych i archiwalnych. Od 2015 jest członkiem Rady naukowej czasopisma wydawanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.

W 2019 został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej[9], następnie wicedyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego tej instytucji. Od 2021 pełni funkcję dyrektora biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[10].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Koncepcja państwa w publicystyce ks. Jana Piwowarczyka w latach 1945–1948, w: „Prace uczestników Studium Doktoranckiego. Historia” 2001, t. 3, red. A. Filipczak-Kocur, s. 83–94
 • Ks. Jana Piwowarczyka idea partii chrześcijańskiej. Studium porównawcze dwóch koncepcji z lata 1921 i 1946, w: „Prace uczestników Studium Doktoranckiego. Historia” 2001, t. 3, red. A. Filipczak-Kocur, s. 95–105
 • Stosunki państwo – Kościół katolicki w latach 1949–1971 w aktach byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, w: „Kwartalnik Opolski” 2001, nr 4, s. 99–111
 • Opolski Klub Inteligencji Katolickiej. Protokół zebrania założycielskiego z dn. 24 II 1957 r., w: „Kwartalnik Opolski” 2002, nr 2-3, s. 101–111
 • Akcja propagandowa władz komunistycznych przeciwko „uchwale watykańskiej” na przykładzie powiatów brzeskiego i oleskiego, „ConFinium” 2006, nr 1, s. 168–177
 • Struktura i podstawowe formy działalności organizacji młodzieżowych w województwie opolskim w latach 1957–1989 na podstawie akt związków młodzieży, „ConFinium” 2007, nr 2, s. 261–280
 • Dokument elektroniczny w podmiocie publicznym: definicja, zasady postępowania, długotrwałe przechowywanie, „Archeion”, t. 111, 2010, s. 37–52
 • Dokumentacja elektroniczna jako część spuścizny – podstawowe problemy, w: „Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji”, wyd., Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2011, s. 11–31
 • Informatyzacja w działalności archiwów, w: „Archiwa polskie wczoraj i dziś”, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Warszawa 2012, s. 37–43
 • Zadania Narodowego Archiwum Cyfrowego w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów elektronicznych, w: „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej”, Warszawa 2012, s. 463–474
 • Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako przyszłość systemów informatycznych w archiwach państwowych, w: „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej”, Warszawa, 2012, s. 475–485
 • Dokumentacja elektroniczna w archiwach państwowych – wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2015 r., Archiwa-Kancerlarie-Zbiory, 2015, 6(8), str. 156-187
 • Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, Archeion, 2016, tom CXVII, str. 9-19.

PrzypisyEdytuj

 1. Dr Wojciech Woźniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-04-01].
 2. Wojciech Woźniak nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. archiwa.gov.pl, 18 lutego 2019. [dostęp 2019-02-18].
 3. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 4. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 5. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 6. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 7. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 8. Informacja na stronie internetowej FINA. [dostęp 2019-03-26].
 9. Informacja na stronie internetowej. [dostęp 2019-10-01].
 10. Informacja na stronie internetowej. [dostęp 2021-02-05].

Linki zewnętrzneEdytuj