Wojciech Woźniak (archiwista)

polski archiwista, politolog, urzędnik państwowy

Wojciech Woźniak (ur. 1975) – archiwista, politolog, urzędnik państwowy, w latach 2016–2018 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, w latach 2019–2020 dyrektor generalny Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, od 2021 dyrektor biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wojciech Woźniak
Ilustracja
Wojciech Woźniak na II Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów w Gironie (Hiszpania), październik 2014 r.
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1975

doktor nauk humanistycznych
Specjalność: historia
Alma Mater

Uniwersytet Opolski

Doktorat

4 czerwca 2004 – historia
UO

Dyrektor
Archiwum

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Okres spraw.

26 kwietnia 20166 listopada 2018

Poprzednik

Andrzej Biernat (p.o.)

Następca

Ryszard Wojtkowski (p.o.)

Dyrektor
Archiwum

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Okres spraw.

20122016

Życiorys edytuj

W 1999 ukończył studia w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego, a w 2000 w Instytucie Administracji. W 2004 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Ks. Jan Piwowarczyk wobec problematyki państwa. Studium z zakresu historii myśli politycznej[1].

W latach 1999–2009 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Opolu, od kwietnia 2009 do kwietnia 2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, w latach 2012–2016 dyrektor NAC.

21 kwietnia 2016 został powołany przez premier Beatę Szydło na urząd Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych[2]. Odwołany 6 listopada 2018. W tym czasie archiwa państwowe zrealizowały m.in.:

 • projekt cyfryzacji ponad 10 000 000 opisów teczek archiwalnych poprzez przeniesienie ich do baz danych i udostępnienie ich online w serwisie www.szukajwarchiwach.pl[3]
 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) we wszystkich archiwach państwowych[4]
 • pozyskanie środków europejskich na budowę systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych i modernizację Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA)[5]
 • wdrożenie Strategii Digitalizacji archiwów państwowych[6]
 • uruchomienie procesów inwestycyjnych w archiwach w Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Poznaniu i Szczecinie[7].

Od 2008 uczestniczył w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej ZoSIA. Członek zespołów naukowych przy NDAP:

 • w latach 2008–2009 zespołu Informatyka i Archiwa
 • od 2010 zespołu ds. Monitorowania Pilotażowego Wdrożenia Systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie,
 • członek Rady ds. Informatyzacji i Digitalizacji
 • członek Rady Programowej do spraw przygotowania obchodów 100. rocznicy wybuchu i wydarzeń I wojny światowej.

Był także w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowo-Programowej Filmoteki Narodowej[8] oraz obserwatorem w pracach DLM Forum oraz uczestniczy w pracach Archival Advisory Board projektu e-ARK. Jest specjalistą w zakresie dokumentu elektronicznego i digitalizacji, prowadzi zajęcia w Instytucie Historycznym UW z przedmiotu „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją”.

Współautor tłumaczenia standardu EAD Encoded Archival Description – „EAD_PL. Międzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym” (2009) oraz opracowania „Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt, ludzie” (2010), a także autor publikacji w periodykach historycznych i archiwalnych. Od 2015 jest członkiem Rady naukowej czasopisma wydawanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”.

W 2019 został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej[9], następnie wicedyrektor Biura Budżetowo-Administracyjnego tej instytucji. Od 2021 pełni funkcję dyrektora biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[10].

Wybrane publikacje edytuj

 • Koncepcja państwa w publicystyce ks. Jana Piwowarczyka w latach 1945–1948, w: „Prace uczestników Studium Doktoranckiego. Historia” 2001, t. 3, red. A. Filipczak-Kocur, s. 83–94
 • Ks. Jana Piwowarczyka idea partii chrześcijańskiej. Studium porównawcze dwóch koncepcji z lata 1921 i 1946, w: „Prace uczestników Studium Doktoranckiego. Historia” 2001, t. 3, red. A. Filipczak-Kocur, s. 95–105
 • Stosunki państwo – Kościół katolicki w latach 1949–1971 w aktach byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu, w: „Kwartalnik Opolski” 2001, nr 4, s. 99–111
 • Opolski Klub Inteligencji Katolickiej. Protokół zebrania założycielskiego z dn. 24 II 1957 r., w: „Kwartalnik Opolski” 2002, nr 2-3, s. 101–111
 • Akcja propagandowa władz komunistycznych przeciwko „uchwale watykańskiej” na przykładzie powiatów brzeskiego i oleskiego, „ConFinium” 2006, nr 1, s. 168–177
 • Struktura i podstawowe formy działalności organizacji młodzieżowych w województwie opolskim w latach 1957–1989 na podstawie akt związków młodzieży, „ConFinium” 2007, nr 2, s. 261–280
 • Dokument elektroniczny w podmiocie publicznym: definicja, zasady postępowania, długotrwałe przechowywanie, „Archeion”, t. 111, 2010, s. 37–52
 • Dokumentacja elektroniczna jako część spuścizny – podstawowe problemy, w: „Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji”, wyd., Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2011, s. 11–31
 • Informatyzacja w działalności archiwów, w: „Archiwa polskie wczoraj i dziś”, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Warszawa 2012, s. 37–43
 • Zadania Narodowego Archiwum Cyfrowego w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów elektronicznych, w: „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej”, Warszawa 2012, s. 463–474
 • Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) jako przyszłość systemów informatycznych w archiwach państwowych, w: „Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej”, Warszawa, 2012, s. 475–485
 • Dokumentacja elektroniczna w archiwach państwowych – wyniki ankiety przeprowadzonej w maju 2015 r., Archiwa-Kancerlarie-Zbiory, 2015, 6(8), str. 156-187
 • Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, Archeion, 2016, tom CXVII, str. 9-19.

Przypisy edytuj

 1. Dr Wojciech Woźniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [dostęp 2019-04-01].[martwy link]
 2. Wojciech Woźniak nowym Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. archiwa.gov.pl, 18 lutego 2019. [dostęp 2019-02-18].
 3. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 4. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 5. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 6. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 7. Informacja na stronie internetowej NDAP. [dostęp 2019-03-26].
 8. Informacja na stronie internetowej FINA. [dostęp 2019-03-26].
 9. Informacja na stronie internetowej. [dostęp 2019-10-01].
 10. Informacja na stronie internetowej. [dostęp 2021-02-05].

Linki zewnętrzne edytuj