Wojewodowie bracławscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej