Wojewodowie podolscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej

Wojewodowie województwa podolskiego I Rzeczypospolitej.

Imię i nazwisko Data urodzin i śmierci Okres urzędowania Przypisy
Piotr Odrowąż ze Sprowy i Zagórza ?-1450 1434–1437 potem wojewoda ruski
Michał Buczacki ?-1438 1437–1438
Hryćko Kierdejewicz ?-1462 1439–1462
Stanisław Chodecki ?-1474 1462–1466 potem wojewoda ruski
Michał Mużyło Buczacki ?-1469/1470 1466–14691470
Andrzej Maksymilian Fredro ?-1476 1472–1476
Jan Odrowąż ze Sprowy ?-1485 1477–1479 potem wojewoda ruski
Dawid Buczacki -1485 1481–1485
Jakub Buczacki ok. 1434–1501 1485–1497 potem wojewoda ruski
Paweł Koła ?-1509 1502–1509
Otto Chodecki ?-1534 1509–1515 potem wojewoda ruski
Marcin Kamieniecki ?-1530 1515–1530
Stanisław Lanckoroński ok. 1465–1535 1530–1533 potem wojewoda sandomierski
Jan Tęczyński ?-1541 1533–1535 potem wojewoda ruski
Stanisław Odrowąż ok. 1509–1545 1535–1542 potem wojewoda ruski
Jan Tworowski ok. 1474–1547 1542–1547
Jan Mielecki 1501–1561 1547–1561 marszałek wielki koronny
Jan Starzechowski ok. 1507–1567 1562–1567
Jerzy Jazłowiecki ok. 1510–1575 1567–1569 potem wojewoda ruski, hetman wielki koronny
Mikołaj Mielecki ok. 1527–1585 1569–1585 hetman wielki koronny
Mikołaj Herburt ok. 1544–1602 1588 potem wojewoda ruski
Jan Sienieński ?-1599 1588–1597
Stanisław Golski ?-1612 1599–1603 potem wojewoda ruski
Aleksander Koniecpolski ?-1609 1603–1605 potem wojewoda sieradzki
Hieronim Jazłowiecki ok. 1570–1607 1605–1607
Jakub Pretwicz 1546–1613 1607–1613
Stanisław Lanckoroński ?-1617 1614–1617
Tomasz Zamoyski 1594–1638 1618–1619 potem wojewoda kijowski
Adam Aleksander Sanguszko ok. 1590–1653 1621–1629 potem wojewoda wołyński
Marcin Krasicki 1574–1631 1629–1631
Marcin Kazanowski ok. 1563–1636 1632–1636 hetman polny koronny
Stanisław Rewera Potocki ok. 1579–1667 1636–1655 potem wojewoda kijowski, hetman polny i wielki koronny
Mikołaj Jerzy Czartoryski ?-1662 1655–1657 potem wojewoda wołyński
Aleksander Stanisław Bełżecki ?-1676 1657–1676
Andrzej Maksymilian Fredro ok. 1618–1679 1677–1679
Stanisław Koniecpolski ok. 1643–1682 1679–1682 potem wojewoda wołyński
Marcin Zamoyski ?-1689 1682 potem wojewoda lubelski
Mariusz Stanisław Jaskólski ?-1683 1683
Stanisław Karol Łużecki ?-1686 1683–1686
Mikołaj Franciszek Daniłowicz ?-1688 1687–1688
Jan Franciszek Dzieduszycki ?-1704 1689–1704
Nikodem Żaboklicki ?-1706 1704–1706
Stefan Humiecki ?-1736 1706–1736
Wacław Rzewuski 1706–1779 1736–1752 potem wojewoda krakowski, hetman polny i wielki koronny
Michał Józef Rzewuski ?-1770 1762–1770
Jan Jakub Zamoyski 1716–1790 1770–1790
Leonard Marcin Świejkowski ?-1793 1790–1793

Bibliografia

edytuj
  • Polski Słownik Biograficzny 1929-2007.
  • Gąsiorowski A. red., Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku, Kórnik 1998