Wojewodowie witebscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej

Wojewodowie województwa witebskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej.

Przypisy

edytuj
  1. Tadeusz Wasilewski, Krzysztof Kiszka, w: Polski Słownik Biograficzny, 1966–1967, t. XII, s. 510–511.
  2. Jan Władysław Poczobut Odlanicki, Pamiętnik, Warszawa 1987, s. 398.