Wojny meseńskie

Wojny meseńskie – trzy wojny toczone na Peloponezie przez mieszkańców starożytnej krainy Mesenia ze Spartanami.

Podczas pierwszej wojny około 740–720 p.n.e. Mesenia została podbita przez Spartę, a jej ludność obrócona w państwowych niewolników (helotów).

Druga (685–670 p.n.e.) i trzecia (465–461 p.n.e.) były powstaniami Meseńczyków przeciwko Sparcie. Obie zakończyły się klęską powstańców.