Wojska drogowe

wojska przeznaczone do m.in. odbudowy, remontu i budowy dróg

Wojska drogowewojska przeznaczone do odbudowy, remontu, budowy oraz eksploatacji dróg, a także do pełnienia służby regulacji ruchu na drogach.

Wojska drogowe składają się oddziałów i pododdziałów regulacji ruchu i ochrony dróg.

Jednostki w Polsce edytuj