Wojska drogowe

Korpusówka wojsk kolejow drogowych.jpg

Wojska drogowe - wojska przeznaczone do odbudowy, remontu, budowy i eksploatacji dróg oraz do pełnienia służby regulacji ruchu na drogach.

Wojska drogowe składają się oddziałów i pododdziałów regulacji ruchu i ochrony dróg.

Jednostki w PolsceEdytuj