Wojska kolejowe – specjalistyczny rodzaj wojsk inżynieryjnych przeznaczony do budowy, odbudowy, modernizacji i eksploatacji linii kolejowych oraz mostów na teatrze działań wojennych, współdziałający z organami komunikacji wojskowej oraz odpowiednimi resortami gospodarki narodowej.

Żołnierze wojsk kolejowych

W Wojsku Polskim edytuj

Obecnie jedyną jednostką tego rodzaju w Wojsku Polskim jest 2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny w Inowrocławiu.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • "Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979 s.483