Siły zbrojne

siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb
(Przekierowano z Wojsko)

Siły zbrojne (inaczej: wojsko, armia) – siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

Podział sił zbrojnych w świecie ze względu na charakter służby wojskowej

     armia poborowa

     armia poborowa, ale objętych poborem jest mniej niż 20% całej grupy wiekowej lub mniej niż 40% mężczyzn, jeśli poborowi podlegają tylko mężczyźni

     pobór zostanie zastąpiony armią zawodową w ciągu 3 lat

     armia zawodowa

     brak armii

     brak danych

Podział sił zbrojnych, ze względu na skład Edytuj

Rodzaje sił zbrojnych Edytuj

W czasach obecnych większość państw posiadających siły zbrojne dzieli je na następujące rodzaje:

W niektórych siłach zbrojnych wydzielonymi rodzajami sił mogą być także:

Nie wszystkie wojska są de iure siłami zbrojnymi. Nie są nimi sformułowane w 1954 Japońskie Siły Samoobrony, będące nie siłami zbrojnymi, lecz samoobroną, gdyż po zakończeniu II wojny światowej Stany Zjednoczone narzuciły Japonii pacyfistyczną konstytucję, likwidującą siły zbrojne[4]. Status samoobrony wpływa na ich specyficzny charakter. Pomimo niskiej liczebności i braku broni ofensywnej (choć są od tego wyjątki) w rankingu w Global Firepower z 2020 roku uznano je za piątą najpotężniejszą siłę zbrojną świata[5].

Waffen-SS w III Rzeszy było zbrojnymi oddziałami Schutzstaffel (SS), nazistowskiej formacji paramilitarnej i podległo tylko dowództwu SS. Była to formacja o osobnym dowództwie, symbolice, mundurach, stopniach niebędąca częścią niemieckich sił zbrojnych, Wehrmachtu[6].

Funkcje Edytuj

Siły zbrojne mają za cel odstraszyć przeciwnika od agresji, a dopiero w razie konieczności ich zadaniem jest prowadzenie walki zbrojnej dla osiągnięcia celu politycznego[7]. Są zatem instrumentem prowadzenia polityki państwa oraz jego nieodzownym elementem umożliwiającym funkcjonowanie. Istnieją ze względu na potrzebę ochrony kraju przed atakiem z zewnątrz (uruchamiane do celów obronnych, a także ofensywnych). Czuwają nad niepodzielnością terytorium państwowego oraz ochroną jego niepodległości.

Przy uwzględnieniu kryterium zasięgu przestrzennego wyróżnia się funkcję:

 • zewnętrzną
 • wewnętrzną.

Są one bezpośrednio związane z funkcjami państwa. Osiągnięcie i utrzymanie ładu społecznego w zakresie organizacji państwowej zawiera się w funkcji wewnętrznej. Analizuje się ją z uwzględnieniem następujących kategorii jako: środka przemocy (związanego z pamięcią historyczną), środka pomocy (dla ratowania życia, zdrowia i mienia ludności, wykorzystywane w akcjach ratunkowych) i instytucji służącej integracji społeczeństwa (jako czynnik państwotwórczy). W ramach funkcji zewnętrznej realizowane jest utrzymywanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz ochrona jego żywotnych interesów (przyczynia się do trwania i rozwoju państwa pod postacią członka społeczności międzynarodowej)[8].

Do zadań sił zbrojnych w zakresie obrony państwa należą[8]:

 1. Zagwarantowanie nienaruszalności terytorium.
 2. Obrona dobra narodowego i państwowego w sytuacji silnego niepokoju.
 3. Eliminowanie, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń i konfliktów.
 4. Zapewnienie wyłączności w zakresie egzekwowania prawa na terytorium państwa.
 5. Realizowanie zobowiązań sojuszniczych w zakresie użycia sił zbrojnych.
 6. Propagowanie polityki i wspieranie obrony interesów państwowych na arenie międzynarodowej.
 7. Aktywna walka w obronie pokoju narodowego oraz zaangażowanie w działania pokojowe.

W sytuacji znacznego zagrożenia spokoju publicznego, zamieszek politycznych, konfliktów narodowościowych i etnicznych na dużą skalę, których opanowanie przekracza możliwości interwencyjne policji – konieczne może być użycie wojska, którego zadaniem jest przywrócenie ładu, stabilizacji i integralności państwowej.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. Przemysław Majka: Kobiety w Izraelskich Siłach Obronnych. [dostęp 2011-02-19]. (pol.).
 2. Od 2009 nie będzie poboru do wojska. Gazeta.pl. [dostęp 2011-02-19]. (pol.).
 3. Aerospace Forces: Ministry of Defence of the Russian Federation, eng.mil.ru [dostęp 2018-08-23].
 4. Wayback Machine, web.archive.org, 6 czerwca 2016 [dostęp 2021-01-04] [zarchiwizowane z adresu 2016-06-06].
 5. 2020 Military Strength Ranking, www.globalfirepower.com [dostęp 2021-01-04].
 6. Karol Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, 1984, s. 448.
 7. B. Balcerowicz, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2000, s. 124.
 8. a b B.Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 24–34.