Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

polska wyższa uczelnia publiczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (nazwa skrócona: Wojskowa Akademia Techniczna, akronim: WAT[1]) – publiczna, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna z siedzibą w Warszawie.

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
Military University of Technology[1]
Godło
Ilustracja
Budynek główny Wojskowej Akademii Technicznej
Dewiza

„Omnia pro patria” (Wszystko dla Ojczyzny)[2]

Data założenia

22 marca 1951

Typ

wojskowo-publiczna

Patron

Jarosław Dąbrowski[1]

Państwo

 Polska

Województwo

 mazowieckie

Adres

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

Liczba pracowników
• naukowych

2500
800

Liczba studentów

9931[3] (2022)

Rektor–Komendant

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Członkostwo

EUA, SOCRATES-ERASMUS

Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, po lewej znajduje się punkt z opisem „WAT”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „WAT”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „WAT”
Ziemia52°15′11,7″N 20°53′59,1″E/52,253250 20,899750
Strona internetowa
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki WAT
Radiowe-Centrum Dydaktyczno-Naukowe WAT
Podchorążowie podczas nauki, lata 80. XX wieku
Studentka WAT podczas zajęć

W kontaktach zagranicznych uczelnia używa nazwy Military University of Technology[1].

Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2016, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1130. pośród wszystkich typów uczelni[4].

Wojskowa Akademia Techniczna, jako otwarty uniwersytet techniczny, służy Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów, rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych, a w szczególności w zakresie techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa[5].

Siedziba WAT znajduje się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w dzielnicy Bemowo.

Przy Wojskowej Akademii Technicznej swoją działalność edukacyjną prowadzi Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów – powołane i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej[6].

Historia edytuj

Akademia została powołana w 1951 ustawą z dnia 22 marca 1951 r. o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej[7]im Jarosława Dąbrowskiego[8].

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 1 października 1951. Naukę w WAT rozpoczęli wówczas studenci z kompanii akademickich przy Politechnice Warszawskiej i Politechnice Gdańskiej. Uczelnia miała na początku pięć fakultetów, do których doszły trzy kolejne. Były to fakultety: wojsk pancernych, artyleryjsko-techniczny, wojsk inżynieryjnych, wojsk lotniczych, wojsk łączności, wojsk samochodowych, uzbrojenia i radiolokacji.

W 1959 wprowadzono strukturę wydziałową. Powołano wydziały: mechaniczny, elektroradiotechniczny, inżynierii wojskowej i chemii wojskowej. W strukturze WAT funkcjonowały również katedry ogólnoakademickie: nauk społecznych, nauk ekonomicznych, taktyki ogólnej i sztuki operacyjnej, a także studium języków obcych. W 1961 powstała katedra eksploatacji urządzeń automatycznych przygotowująca kadry dla potrzeb wojsk rakietowych. Rok później na jej bazie powstał oddział uzbrojenia przekształcony w 1968 w Wydział Elektromechaniczny. W 1968 utworzono Wydział Cybernetyki. Rok później Wydział Elektroradiotechniczny przekształcono w Wydział Elektroniki. 18 grudnia 1971 sztandar Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego udekorowany został Orderem Sztandaru Pracy I klasy[9].

W 1974 utworzono Instytut Systemów Zabezpieczenia Technicznego. W 1988 powstał Instytut Nauk Społecznych, do którego włączono katedry: nauk społecznych i ekonomicznych.

W latach 90. XX w. WAT przejął kształcenie oficerów dla potrzeb wojsk samochodowych, obrony przeciwlotniczej, wojsk łączności i radiolokacji po rozformowanych szkołach oficerskich. W latach 1996–2004 akademię przekształcono w uczelnię wojskowo-cywilną. W 1997 uruchomiono cywilne studia niestacjonarne, a od 2002 cywilne studia stacjonarne. Od roku akademickiego 2006/2007 WAT ponownie rozpoczęła kształcenie kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczelnia rozbudowowała specjalistyczne i interdyscyplinarne laboratoria: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa, Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Elektronicznej, Centrum Robotów Mobilnych oraz Centrum Certyfikacji Jakości[10].

W 2023 otrzymała Medal „Pro Patria” w uznaniu zasług w krzewieniu postaw patriotycznych[11].

Współpraca z przemysłem edytuj

Wojskowa Akademia Techniczna współpracuje z kilkuset partnerami przemysłowymi. W ramach konsorcjów realizuje projekty m.in. z zakresu monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii i cyberbezpieczeństwa, wykrywania broni biologicznej i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych, satelitarnych i kosmicznych[12].

Projekty międzynarodowe edytuj

Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych konsorcjach realizując projekty Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. Strategicznym celem Wojskowej Akademii Technicznej jest umacnianie swojej pozycji, jako zaplecza edukacyjnego, eksperckiego i badawczego resortu obrony narodowej, w obszarze najnowszej techniki wojskowej oraz rozwiązań służących systemowi bezpieczeństwa państwa[13].

 
Szkolenie podchorążych WAT
 
Podchorążowie podczas zajęć
 
Promocja oficerska (2023)
 
Skonstruowany w 1964 roku na uczelni komputer analogowy ELWAT
 
Laboratorium WAT
 
Laboratorium WAT

Proces kształcenia edytuj

WAT kształci studentów na poziomie studiów licencjackich oraz inżynierskich (I stopień) i magisterskich (II stopień)[14], w ponad 90 specjalnościach na ponad 30 kierunkach studiów.

STUDIA WOJSKOWE (jednolite studia magisterskie) – 13 kierunków:

• budownictwo

• chemia

• elektronika i telekomunikacja

• technologie elektroniczne i telekomunikacyjne

• geodezja i kartografia

• informatyka

• inżynieria bezpieczeństwa

• kryptologia i cyberbezpieczeństwo

• logistyka (profil praktyczny)

• logistyka ekonomiczna (profil praktyczny)

• lotnictwo i kosmonautyka

• mechanika i budowa maszyn

• mechatronika

STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Studia cywilne I stopnia (inżynierskie):

• biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

• biogospodarka

• budownictwo

• chemia

• eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

• elektronika i telekomunikacja

• energetyka

• geodezja i kataster

• geoinformatyka

• informatyka

• infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny

• inżynieria bezpieczeństwa

• inżynieria geoprzestrzenna

• inżynieria kosmiczna i satelitarna

• inżynieria materiałowa

• inżynieria systemów bezzałogowych

• kryptologia i cyberbezpieczeństwo

• logistyka (profil ogólnoakademicki)

• logistyka (profil praktyczny)

• lotnictwo i kosmonautyka

• mechanika i budowa maszyn

• mechatronika

• optoelektronika

• technologie przełomowe

Studia cywilne I stopnia (licencjackie):

• administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

• bezpieczeństwo narodowe

• obronność państwa (profil praktyczny)

• zarządzanie

Studia cywilne I stopnia w języku angielskim:

• Aeronautics and Astronautics

• Mechatronics

STUDIA CYWILNE II STOPNIA

Studia cywilne II stopnia (magisterskie):

• bezpieczeństwo narodowe

• biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

• budownictwo zrównoważone

• budownictwo ogólne i komunikacyjne (w przypadku uruchomienia kierunku)

• chemia

• eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej

• elektronika i telekomunikacja

• energetyka

• geodezja i kataster

• geodezja i geoinformatyka (w przypadku uruchomienia kierunku)

• inżynieria geoprzestrzenna

• inżynieria materiałowa

• kryptologia i cyberbezpieczeństwo

• logistyka (profil ogólnoakademicki)

• logistyka (profil praktyczny)

• lotnictwo i kosmonautyka

• mechanika i budowa maszyn

• mechatronika

• mikroelektronika

• obronność państwa (profil praktyczny)

• optoelektronika

• zarządzanie

Studia cywilne II stopnia w języku angielskim:

• Chemistry

• Data Science

• Electronics and Telecommunications

• Geospatial Engineering

• Materials Engineering

• Mechanics and Machine Construction (Mechanical Engineering)

• National Security

• Optoelectronics

Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego – utworzona w 2019 r., jest pierwszą szkołą doktorską w wyższym szkolnictwie wojskowym w Polsce. Szkoła Doktorska WAT prowadzi kształcenie doktorantów w trzech dziedzinach nauki i siedmiu dyscyplinach naukowych:

1. dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna

2. dziedzina nauk społecznych:

 • nauki o bezpieczeństwie

3. dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 • nauki chemiczne

WAT prowadzi także studia podyplomowe oraz MBA.

Władze edytuj

 • Rektor – komendant Wojskowej Akademii Technicznej: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak
 • Prorektor ds. wojskowych: płk mgr inż. Piotr Kurzyk
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
 • Prorektor ds. naukowych: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski
 • Prorektor ds. rozwoju: płk dr hab. inż. Jacek Świderski, prof. WAT
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT
 • Kanclerz: mgr inż. Stanisław Pitucha

Struktura organizacyjna edytuj

 • Komenda
 • Senat
WYDZIAŁY
Wydział Cybernetyki (WCY)
 • Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITA)
  • Zakład Automatyki
  • Zakład Systemów Komputerowych
  • Zakład Teleinformatyki
 • Instytut Matematyki i Kryptologii (IMK)
  • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
  • Zakład Algebry i Teorii Liczb
  • Zakład Probabilistyki
  • Zakład Kryptologii
  • Laboratorium Badawcze Kryptologii
 • Instytut Systemów Informatycznych (ISI)
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania
  • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
  • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
  • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
  • Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
 • Instytut Organizacji i Zarządzania (IOZ)
  • Zakład Inżynierii Zarządzania
  • Zakład Ekonomii
  • Zakład Nauk Humanistycznych
  • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
Wydział Elektroniki (WEL)
 • Instytut Systemów Elektronicznych
  • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
  • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
  • Zakład Systemów Informacyjno – Pomiarowych
 • Instytut Radioelektroniki
  • Zakład Systemów Radioelektronicznych
  • Zakład Teledetekcji
  • Zakład Mikrofal
 • Instytut Systemów Łączności
  • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
  • Zakład Radiokomunikacji
  • Zakład Techniki Cyfrowej
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LAB-KEM)
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG)
 • Instytut Inżynierii Lądowej
 • Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji
 • Katedra Rozpoznania Obrazowego
 • Laboratorium Badawcze WIG
 
Samolot Jak-40 przed hangarem Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa, Lotnisko Warszawa-Babice
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania (WBLiZ)
 • Instytut Logistyki
 • Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności
 • Instytut Organizacji i Zarządzania
 • Centrum Certyfikacji Jakości
Wydział Inżynierii Mechanicznej (WIM)
 • Instytut Pojazdów i Transportu (IPiT)
 • Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn (IRiKM)
 • Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMiIO)
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML)
 • Instytut Techniki Lotniczej (ITL)
  • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
  • Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
  • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
  • Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
 • Katedra Mechatroniki (KM)
 • Instytut Techniki Uzbrojenia (ITU)
  • Zakład Konstrukcji Specjalnych
  • Zakład Balistyki
  • Zakład Wspomagania, Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC)
 • Instytut Chemii
  • Zakład Chemii
  • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Instytut Fizyki Technicznej
  • Zakład Fizyki Ciała Stałego
  • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
  • Zakład Materiałów Wybuchowych
 • Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
Instytut Optoelektroniki (IOE)
 • Zakład Techniki Laserowej
 • Zakład Technologii Optoelektronicznych
 • Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
 • Zakład Systemów Optoelektronicznych

Jednostki Organizacyjne podległe Rektorowi (RKR) edytuj

 • Biuro Rektora (BRE)
 • Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW)
 • Audytor Wewnętrzny (AWE)
 • Radcy Prawni (RPR)
 • Rzecznik Prasowy (RPR)
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Wojskowych (PRW) edytuj

 • Oddział Organizacyjno – Szkoleniowy (OOS)
 • Pion Ogólny (POG)
 • Bataliony Szkolne (BSZ)
 • Wojskowy Wydział Wychowawczy (WWW)
 • Studium Wychowania Fizycznego (SWF)
 • Studium Szkolenia Wojskowego (SSW)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Kształcenia (PRK) edytuj

 • Dział Organizacji Kształcenia (DOK)
 • Studium Języków Obcych (SJO)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Naukowych (PRN) edytuj

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Rozwoju (PRR) edytuj

 • Pełnomocnik Rektora ds. USOS (PNU)
 • Dział Rozwoju i Współpracy z Gospodarką (DRO)
 • Dział Informatyki (DIN)
 • Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM)
 • Zespół Analiz i Ekspertyz (ZAE)
 • Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej (GSK)
 • Centrum Transferu Technologii (CTT)

Jednostki Organizacyjne Podległe Prorektorowi ds. Studenckich (PRS) edytuj

 • Dział Spraw Studenckich (DSS)
 • Dział Zakwaterowania Studentów (DZS)

Jednostki Organizacyjne Podległe Kanclerzowi (KAN) edytuj

 • Dział Personalny (DPE)
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych (DOI)
 • Dział Organizacyjny (DOR)
 • Sekcja Inwentaryzacji (SIN)
 • Sekcja Zamówień Publicznych (SZP)
 • Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP)

Rektorzy (komendanci) edytuj

gen. bryg. inż. Florian Grabczyński 1949–1951
gen. dyw. kand. n. wojsk. Eugeniusz Leoszenia 1951–1956
gen. dyw. prof. dr inż. Michał Owczynnikow 1956–1967
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski 1967–1974
gen. dyw. doc. dr inż. Aleksander Grabowski 1974–1984
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk 1984–1995
gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk 1995–2003
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski 2003–2006
gen. bryg. dr inż. Adam Sowa 2007–2007
gen. dyw. prof. dr hab.inż. Zygmunt Mierczyk 2008–2016
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek 2016–2020
gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak od 2020

Wykładowcy edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej.

Absolwenci edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej.

Doktorzy honoris causa edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b c d Statut Wojskowej Akademii Technicznej.
 2. Misja Wojskowej Akademii Technicznej, 11 czerwca 2010 [dostęp 2015-08-20].
 3. Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne), Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-09-28].
 4. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 5. Statut WAT. [dostęp 2023-02-02].
 6. Strona WOLI. [dostęp 2023-02-02].
 7. Dz.U. z 1951 r. nr 17, poz. 136; p. także: Dekret z dnia 18 lipca 1951 r. o nazwie Wojskowej Akademii Technicznej (Dz.U. z 1951 r. nr 39, poz. 296).
 8. Leszkowicz 2022 ↓, s. 752.
 9. Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943–1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975, s. 426.
 10. Rozwój Wojskowej Akademii Technicznej. [dostęp 2023-02-02].
 11. Wojskowa Akademia Techniczna uhonorowana medalem „Pro Patria”, dzieje.pl [dostęp 2023-10-03] (pol.).
 12. Partnerzy WAT. [dostęp 2023-02-02].
 13. Projekty międzynarodowe WAT. [dostęp 2023-02-02].
 14. Informacje dla kandydatów. [dostęp 2023-02-02].
 15. Ewa Jankiewicz: Noblista prof. Gérard Mourou doktorem honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej. [dostęp 2023-02-02].

Bibliografia edytuj

 • Tomasz Leszkowicz: Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczewskiego. Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej, 2022. ISBN 978-83-8229-588-7.

Linki zewnętrzne edytuj