Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych

radziecka uczelnia wojskowa

Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. Marszałka Związku Radzieckiego Rodiona Malinowskiego (ros. Военная ордена Ленина Краснознамённая академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского) – radziecka uczelnia wojskowa typu akademickiego, kształcąca kadry dla potrzeb wojsk pancernych.

Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. Marszałka Związku Radzieckiego Rodiona Malinowskiego
Ilustracja
Odznaka absolwenta Akademii Wojsk Pancernych
i Zmechanizowanych im. Józefa Stalina
Historia
Państwo

 ZSRR
 Rosja

Sformowanie

1932

Rozformowanie

1998

Nazwa wyróżniająca

nie posiadała

Patron

Józef Stalin (1933–1961)
Rodion Malinowski (1967–1998)

Tradycje
Kontynuacja

Ogólnowojskowa Akademia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Dowódcy
Pierwszy

Jean Fricewicz Zonbierg

Działania zbrojne
II wojna światowa
Organizacja
Dyslokacja

Moskwa

Rodzaj wojsk

wojska pancerne

Strona internetowa
Absolwentka uczelni
Proporczyk uczelni

Historia

edytuj

Utworzenie

edytuj

W 1929 utworzono specjalny pododdział wojsk pancernych w sześcioosobowym składzie w ramach fakultetu artyleryjskiego Wojskowej Akademii Technicznej im. F.E. Dzierżyńskiego. Po roku, rozkazem nr 130 z 6 maja 1930 w WAT sformowano odrębny fakultet mechanizacji i motoryzacji Armii Czerwonej – utworzenie tego fakultetu przyjęto jako datę początkową akademii wojsk pancernych. W październiku 1930 fakultet ukończyła pierwsza grupa inżynierów – czołgistów. Jeden z nich – I. P. Tiagunow, będąc jeszcze słuchaczem, pełnił obowiązki dowódcy fakultetu. W czerwcu 1931 fakultet ukończyła druga grupa: 8 oficerów, wśród nich G.N. Kowalow – przyszły komendant Akademii i Boris Wierszynin. W ciągu dwóch lat fakultet ukończyło 137 wojskowych inżynierów – czołgistów.

13 maja 1932 na bazie fakultetów WAT i Moskiewskiego Instytutu Motoryzacji im. Łomonosowa powstała Wojskowa Akademia Mechanizacji i Motoryzacji RChAC. Zakończenie formowania miało miejsce 1 października 1932; 22 marca 1933 otrzymała imię Józefa Stalina. Jednym z jej absolwentów był Wasilij Czujkow.

Lata wojny

edytuj

Od października 1941 do czerwca 1943 akademia była ewakuowana do Taszkentu.

Od 17 kwietnia 1943 – Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Armii Czerwonej im. I. W. Stalina odznaczona Orderem Lenina (ros. Военная ордена Ленина академия бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени И.В.Сталина).

Okres powojenny

edytuj

Od 10 maja 1954 – Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. I.W. Stalina odznaczona Orderem Lenina. 30 grudnia 1961 akademia została pozbawiona imienia dotychczasowego patrona Józefa Stalina.

W 1965 uczelnię wyróżniono Orderem Czerwonego Sztandaru. 16 czerwca 1967 akademia otrzymała imię marszałka Związku Radzieckiego Rodiona Malinowskiego, jej nazwa: Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. marszałka Związku Radzieckiego R.J. Malinowskiego odznaczona Orderem Lenina i Czerwonego Sztandaru.

Ostatnia nazwa akademii w czasach ZSRR: Wojskowa Akademia Wojsk Pancernych im. marszałka Związku Radzieckiego R.J. Malinowskiego odznaczona Orderem Lenina, Rewolucji Październikowej i Czerwonego Sztandaru (ros. Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского).

Federacja Rosyjska

edytuj

W okresie od sierpnia do listopada 1998 na bazie Akademii Wojskowej im. Frunzego, Wojskowej Akademii Broni Pancernej im. R.J. Malinowskiego i 1 Wyższych Kursów Oficerskich „Wystrieł” im. B.M. Szaposznikowa utworzono Ogólnowojskową Akademię Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (ros. Общевойсковая орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменная, ордена Суворова академия Вооруженных Сил Российской Федерации), obecnie funkcjonującą jako Wojskowe Centrum Naukowo-Szkoleniowe Wojsk Lądowych "Ogólnowojskowa Akademia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej".

Komendanci Akademii

edytuj

Bibliografia

edytuj