Wojskowa komisja lekarska

klasyfikacja zdrowotna żołnierzy i poborowych pod względem zdolności do służby wojskowej

Wojskowa komisja lekarskaorgan Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, orzekający w oparciu o ustalone przepisami kryteria zdrowotne w sprawach zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej przez kandydatów do służby wojskowej oraz żołnierzy, a także kandydatów do służby w SWW i SKW oraz funkcjonariuszy tych służb. Komisje orzekają również, do celów odszkodowawczych lub rentowych albo zaopatrzenia emerytalnego, o związku schorzeń ze służbą wojskową albo służbą w SWW lub SKW.

Struktura wojskowego orzecznictwa lekarskiego

edytuj

Istnieją następujące komisje:

 • I instancji:
  • rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu
  • Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarskiej w Gdańsku,
  • Rejonowa Wojskowej Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,
  • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska do spraw Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego w Warszawie
 • odwoławcza:
  • Centralna Wojskowa Komisja Lekarska.[1].

Tryb działania

edytuj

Wojskowe komisje lekarskie orzekają w dwóch różnych reżimach prawnych:

 • w zakresie zdolności do służby wojskowej czynnej lub zawodowej na potrzeby zaliczenia danej osoby do określonej kategorii zdolności do służby wojskowej w celu powołania jej lub przyjęcia do odbycia tej służby albo zwolnienia ze służby wojskowej – orzeka jako samodzielny organ, którego orzeczenie podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • w zakresie ustalenia schorzeń danej osoby i ich związku ze służbą wojskową do celów odszkodowawczych lub rentowych albo zaopatrzenia emerytalnego – orzeka na potrzeby dyrektora wojskowego biura emerytalnego (lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku orzeczeń u osób bez uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy), który wydaje na podstawie orzeczenia decyzję i dopiero ona podlega w takim wypadku zaskarżeniu do sądu ubezpieczeń społecznych[2].

Kategorie zdrowotne zdolności do czynnej służby wojskowej innej niż służba zawodowa[3]

edytuj

Kategorie te są podobne do tych przyznawanych przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej:

 • kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, a także zdolność do odbywania służby zastępczej
 • kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju
 • kategoria D – niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kategorie zdrowotne zdolności do zawodowej służby wojskowej

edytuj
 • kategoria Z — zdolny do zawodowej służby wojskowej
 • kategoria Z/O — zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami
 • kategoria N — trwale lub czasowo niezdolny do zawodowej służby wojskowej oraz niezdolny do służby w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Przypisy

edytuj
 1. Wojskowe komisje lekarskie
 2. Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej
 3. Art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655, ze zm.)

Bibliografia

edytuj
 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 163.

Linki zewnętrzne

edytuj
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r. poz. 466)