Wolny słuchacz

Wolny słuchacz – osoba uczestnicząca w poszczególnych zajęciach na uczelni, ale niemająca uprawnień studenta[1]. Dawniej była to jedyna opcja, aby niektóre grupy społeczne (np. kobiety) mogły studiować.

Szczegółowe zasady statusu wolnego słuchacza ustalają uczelnie. Zwykle odbywanie studiów w charakterze wolnego słuchacza jest odpłatne.


PrzypisyEdytuj