Wprowadzenie ruchu prawostronnego w Czechosłowacji

W podpisanej w Paryżu w 1926 roku międzynarodowej konwencji o ruchu samochodowym (ang. International Convention on Motor Traffic, zwana też Paris Convention on Motor Traffic) państwa sygnatariusze zobowiązały się do wprowadzenia ruchu prawostronnego w dogodnym czasie. W roku 1931 Czechosłowacja obiecała, że wycofa ruch lewostronny w ciągu pięciu lat – jednak dopiero w 1938 zdecydowała się na tę zmianę, przy czym miała ona wejść w życie 1 maja 1939.

Obwieszczenie o zmianie ruchu w Pradze

Zajęcie 15 marca 1939 roku przez III Rzeszę czeskiej części państwa przyspieszyło przejście na ruch prawostronny. Wprowadzono go rozkazem naczelnego dowódcy niemieckich wojsk lądowych, Walthera von Brauchitscha, w Ostrawie już pierwszego dnia okupacji, na pozostałym obszarze (z wyjątkiem Pragi) Protektoratu Czech i Moraw dwa dni później (17 marca), a w samej Pradze od godziny 3 nad ranem 26 marca 1939 roku.

Na Słowacji ruch prawostronny wprowadzano w latach 1939–1941.

Zobacz też edytuj