Wrocławski Tygodnik Katolików

„Wrocławski Tygodnik Katolików” („WTK”) – społeczno-historyczny tygodnik Stowarzyszenia PAX. Wydawany we Wrocławiu od 1953 do 1958 przez Katolickie Wydawnictwo Wrocławskie, do 1957 pod nazwą „Wrocławski Tygodnik Katolicki”.

Wrocławski Tygodnik Katolików
Częstotliwość

tygodnik

Państwo

 Polska

Adres

Wrocław, Warszawa (od października 1958)

Wydawca

Stowarzyszenie PAX

Pierwszy numer

1953

Ostatni numer

1981

Redaktor naczelny

Aleksander Rogalski i Tadeusz Mazowiecki (1953-1955) – (równocześnie)
Maciej Józef Kononowicz
Wanda Żuromska (1956-1958)
Jerzy Ślaski (1958-1970)
p.o. Jerzy Nowakowski
Anna Borowska
Jan Wagner (od 1972)

ISSN

0509-531X

Głównymi inicjatorami wydawania tygodnika byli: rządca archidiecezji wrocławskiej, wikariusz kapitulny, ks. infułat Kazimierz Lagosz i przewodniczący Stowarzyszenia PAX, Bolesław Piasecki[1].

W październiku 1958 redakcję pisma przeniesiono do Warszawy, a od 1961 jako wydawcę podawano Stowarzyszenie PAX.

W okresie wrocławskim redaktorem naczelnym pisma był m.in. Tadeusz Mazowiecki (usunięty w 1955), a w skład jego redakcji wchodzili m.in. Ignacy Rutkiewicz, Stanisław Grochowiak, Jacek Łukasiewicz, Jan Turnau.

Pierwotny nakład „WTK” wynosił 6.951 egzemplarzy, a w roku 1963 już 54.460 egzemplarzy. W latach późniejszych limitowany nakład tygodnika liczył 55.000 egzemplarzy. Był jedynym tytułem prasowym Stowarzyszenia PAX, który nie został wznowiony po stanie wojennym, choć na jesieni 1983 roku podjęto starania o reaktywowanie pisma we Wrocławiu[2].

Numery specjalne edytuj

Z okazji 20. rocznicy zakończenia II wojny światowej i przypadających rok później obchodów 1000-lecia Chrztu Polski wydano trzy numery specjalne WTK.

W październiku 1965 r. ukazał się numer w języku niemieckim i polskim, skierowany do czytelników w Niemczech Zachodnich. Numer zawierał m.in. list pasterski biskupów polskich z okazji 20-lecia polskiego życia kościelnego na Ziemiach Odzyskanych, fragmenty przemówień wygłoszonych przez biskupów polskich we wrześniu 1965 r. podczas uroczystości kościelnych we Wrocławiu oraz teksty uzasadniające historycznie i prawnie przynależność Ziem Odzyskanych do Polski. Wersja w języku niemieckim została przesłana wszystkim biskupom, wielu duchownym, a także organizacjom i redakcjom katolickim w RFN. Część nakładu została skonfiskowana przez władze celne w Hamburgu na polecenie prokuratury niemieckiej.

W dniu 13 lutego 1966 r. ukazał się kolejny numer specjalny, będący źródłową dokumentacją historyczną. Poświęcony był postawie biskupów i duchowieństwa niemieckiego w czasie II wojny światowej oraz rewizjonizmowi zachodnioniemieckiemu.

Trzeci numer specjalny WTK wydany został 3 kwietnia 1966 r. Przedstawiał martyrologię duchowieństwa polskiego w okresie II wojny światowej[3].

Przypisy edytuj

  1. Stowarzyszenie PAX 1945-1985, informator, Warszawa 1985, s. 69.
  2. Stowarzyszenie PAX 1945-1985, informator, Warszawa 1985, s. 73.
  3. Stowarzyszenie PAX 1945-1985, informator, Warszawa 1985, s. 71.

Bibliografia edytuj