Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) jest środowiskowym centrum świadczącym usługi informatyczne dla regionu dolnośląskiego. WCSS powstało w 1995 roku i jest zlokalizowane przy Politechnice Wrocławskiej. Do głównych zadań WCSS należy eksploatacja i rozbudowa sieci rozległej Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), komputerów dużej mocy oraz rozwój sieciowych usług informacyjnych.

Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa edytuj

WASK to dolnośląska sieć rozległa spinająca wiele sieci lokalnych abonentów całego regionu i zapewniająca dostęp do krajowych i światowych usług internetowych i komputerów dużej mocy, pełniąca rolę miejskiej sieci szkieletowej.

Początkowo szkielet sieci WASK był pętlą FDDI łączącą sieci lokalne uczelni i instytutów naukowych, potem powstała sieć szkieletowa ATM, umożliwiająca tworzenie sieci wirtualnych i transmisje multimedialne. W roku 2003 zastąpiono pętlę FDDI strukturą gigabitową. W roku 2009 WASK przeszła kolejną modernizację. W WASK wykorzystywane są routery wyposażone w interfejsy 10 Gigabit Ethernet i wykorzystujące protokół transportowy MPLS. Infrastruktura sieci WASK obejmuje ponad 100 km tras światłowodowych i ponad 20 węzłów umiejscowionych głównie w budynkach wrocławskich uczelni i instytucji samorządowych. W skład typowego węzła sieci WASK wchodzą przełącznice światłowodowe, urządzenia aktywne (rutery lub przełączniki Ethernet) oraz urządzenia zasilania awaryjnego (UPS). WASK jest zbudowana w oparciu o sprzęt m.in. Alcatel-Lucent, Cisco, Juniper Networks.

Do sieci WASK podłączonych jest kilkaset sieci lokalnych zawierających ponad 20 000 komputerów. Sieć WASK jest podłączona do ogólnopolskiej akademickiej sieci PIONIER, a za jej pośrednictwem do europejskiej sieci GEANT. WASK dysponuje przyłączami w siedzibach takich operatorów jak Exatel, TK-Telekom, TP.

Komputery dużej mocy edytuj

KDM zainstalowane w WCSS wykorzystywane są przez kilkaset zespołów badawczych do obliczeń z zakresu chemii, fizyki, mechaniki, informatyki i innych dziedzin. Główne komputery dużej mocy w WCSS to:

 • Bem o wydajności 860 TFLOPS.
 • Klaster kampusowy - klaster włączony w struktury projektu PLATON, świadczący usługi aplikacji na żądanie. Klaster liczy 48 węzłów, w tym 16 wyposażonych w karty NVIDIA Quadro FX 580.

Maszyny wycofane z użytkowania:

 • SGI Altix 3700 Bx2, o architekturze CC-NUMA z zainstalowanymi 128 procesorami Intel Itanium 2 i 256 GB pamięci operacyjnej.
 • SGI Tezro (4 procesory) - stacja graficzna do pracy interaktywnej.
 • klaster Supernova o wydajności 67,54 TFLOPS, składający się z 573 węzłów obliczeniowych (łącznie 6368 rdzenie obliczeniowe) połączonych sieciami InfiniBand oraz Gigabit Ethernet, ponad 13 TB pamięci operacyjnej, 525 TB przestrzeni dyskowej (40 TB NFS + 485 TB Lustre).

Użytkownicy mają do dyspozycji wiele pakietów oprogramowania, w tym Gaussian, GAMESS, pakiety Materials Studio i Discovery Studio, MOLPRO, MOLCAS, Abaqus, Matlab i inne.

Usługi sieciowe edytuj

Usługi sieciowe świadczone przez WCSS to: serwery wirtualne WWW, poczta elektroniczna ze skanowaniem antywirusowym i antyspamowym, UseNet, W3Cache, DNS, FTP, Jabber (serwer: jabber.wroc.pl). Wykorzystywane są do tego komputery Sun Microsystems Enterprise 4500, Fire V880 i V280 i inne.

Archiwizacja danych edytuj

Archiwizacja danych w WCSS wykorzystuje system składający się z biblioteki taśmowej ADIC Scalar 10K (700 taśm typu LTO3), sieci Storage Area Network i macierzy dyskowych Fibre Channel, Serial ATA i Parallel-ATA o łącznej pojemności ok. 3 PB. Całość zarządzana jest przez oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager.

Projekty edytuj

WCSS brało lub bierze udział w wielu projektach badawczych i rozwojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in.:

 • CLUSTERIX (polski klaster),
 • LDAP (usługi katalogowe),
 • NASTEC (europejska infrastruktura PKI),
 • POSITIF (bezpieczeństwo sieciowe),
 • SGIgrid (krajowa infrastruktura gridowa),
 • PLATON (usługi wspólne w sieci PIONIER),
 • eduroam (europejska sieć bezprzewodowa),
 • PL-Grid (polska infrastruktura gridowa),
 • ACARM-ng (monitoring bezpieczeństwa komputerowego),
 • KeyFS,
 • EGI-Inspire (europejska infrastruktura gridowa),
 • PRACE (europejska infrastruktura HPC),
 • SPIN-LAB (polska platforma dla nauki E-SCIENCE.PL).
 • AZON (Atlas Zasobów Otwartej Nauki)
 • Innowacyjna Uczelnia - Innowacyjny Nauczyciel (doskonalenie kompetencji kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej)
 • Beesensor (metody wczesnego wykrywania chorób pszczelich)
 • RegSOC (Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego)
 • PRACE-LAB (szeroko dostępna infrastruktura obliczeniowa HPC)
 • LIFE-MAPPINGAIR/PL (kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza)

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj