Wrocławskie Towarzystwo Naukowe

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (ang. Wrocław Scientific Society) – towarzystwo naukowe ogólne założone w 1946 we Wrocławiu z inicjatywy prof. Stanisława Kulczyńskiego, późniejszego długoletniego prezesa, jako kontynuacja Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (1901–1919) i Towarzystwa Naukowego we Lwowie (1920–1939).

Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
Państwo

 Polska

Siedziba

Wrocław

Data założenia

10 czerwca 1946

Rodzaj stowarzyszenia

stowarzyszenie

Profil działalności

nauka

Zasięg

Rzeczpospolita Polska

Prezes

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

Nr KRS

0000093786

Data rejestracji

26 lutego 2002

Powiązania

Towarzystwo Naukowe we Lwowie

brak współrzędnych
Strona internetowa

W latach 1946–2020 WTN opublikowało ponad kilkaset tytułów wydawnictw m.in. Annales Silesiae, Rozpraw Komisji Językowej, Rozprawy Komisji Bibliologii i Bibliotekoznawstwa, Rozprawy Komisji Historii Sztuki, Litteraria, Sprawozdania WTN Seria A i B, Prace WTN Seria A (Nauki humanistyczne) i Pracę WTN Seria B (Nauki ścisłe). W 2002 Towarzystwo reaktywowało działalność Wydawnictwa WTN. Instytucja współpracuje z wrocławskimi uczelniami Uniwersytetem Wrocławskim, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz z towarzystwami naukowymi specjalistycznymi; prowadzi wymianę wydawnictw naukowych z naukowymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Biblioteka WTN gromadzi dzieła typu słownikowego i encyklopedycznego oraz prace z zakresu naukoznawstwa.

Podstawowe zadania statutoweEdytuj

 • popieranie wszechstronnego rozwoju nauki, zwłaszcza na Śląsku
 • pobudzanie i otaczanie opieką twórczej inicjatywy naukowej
 • upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz rozwój i propagowanie nowoczesnych metod naukowych

StrukturaEdytuj

8 wydziałów:

 • Nauk Filologicznych
 • Nauk Historyczno-Filozoficznych
 • Nauk Prawnych
 • Nauk Ekonomicznych
 • Nauk Lekarskich
 • Nauk Technicznych
 • Nauk Rolniczych
 • Nauk Biologicznych

3 komisje:

 • Językowa
 • Bibliologii i Bibliotekoznawstwa
 • Międzywydziałowa Komisja Historii Sztuki

Inne:

 • Biblioteka
 • Wydawnictwo WTN

WydawnictwaEdytuj

 • Annales Silesiae (rocznik)
 • Litteraria (rocznik)
 • Prace WTN (serie A i B) (seryjne)
 • Rozprawy Komisji Historii Sztuki (rocznik)
 • Rozprawy Komisji Językowej (rocznik)
 • Seminaria Naukowe WTN (serie A i B) (seryjne)
 • Śląskie Prace Bibliologiczne i Bibliotekoznawcze (rocznik)