Otwórz menu główne

Wrogie przejęcie (ang. hostile takeover) – proces uzyskania kontroli nad spółką poprzez nabycie jej akcji w liczbie wystarczającej do kontroli i zarządzania nią, który to proces nie zyskał akceptacji kierownictwa spółki przejmowanej i spotkał się z opozycją zarządu lub rady nadzorczej na którymkolwiek etapie. W celu nabycia kontroli „najeźdźca” może wykorzystać różnorodne formy nabycia akcji:

 1. zwykłe zakupy sesyjne
 2. transakcje pakietowe
 3. wezwanie do sprzedaży akcji
 4. uzyskanie pełnomocnictwa.

Obrona przed wrogim przejęciemEdytuj

Obrona przed wrogim przejęciem może odbywać się przy użyciu różnorodnych metod – zarówno mających charakter ogólnych zabezpieczeń, jak i technik obronnych stosowanych w sytuacji konkretnej próby przejęcia. Wśród narzędzi obronnych można wyróżnić bariery przejęcia (strukturalne i techniczne) oraz techniki obronne.

Bariery strukturalneEdytuj

Strukturalne bariery przejęcia „odzwierciedlają konkretny sposób rozwoju firmy, jej własności i sposobów finansowania obowiązujące w różnych krajach. Bariery te wynikają zatem ze struktury systemu gospodarczego danego kraju, obejmującej tak odmienne czynniki jak podział bogactwa, rolę instytucji (w tym zwłaszcza instytucji finansowych) czy system polityczny”[1]. Wśród strukturalnych barier przejęcia można wymienić[2]:

 1. rozmiar rynku giełdowego
 2. skupienie własności spółki
 3. skłonność do finansowania długiem
 4. znaczenie instytucji finansowych
 5. kapitalizacja spółki
 6. wysokość wskaźników rynkowych
 7. prawne regulacje związane z transakcjami przejęć i fuzji.

Bariery techniczneEdytuj

Techniczne bariery przejęcia (ang. shark repellents) to „bariery [...] stwarzane przez firmy poprzez […] regulacje ograniczające prawa głosu lub poprzez przepisy dające większe uprawnienia grupom innym niż akcjonariusze firmy, na przykład menedżerom, pracownikom lub zarządowi”[1]. Bariery techniczne zawarte są w statutach spółek lub regulaminach obrad organów spółki. Statuty polskich spółek giełdowych zawierają następujące rodzaje barier technicznych[3]:

 1. zróżnicowanie akcji pod względem liczby głosów
 2. utrudnienia w obrocie niektórymi akcjami
 3. ograniczenie liczby głosów przysługujących pojedynczemu akcjonariuszowi
 4. superwiększość
 5. dwustopniowa rada nadzorcza
 6. wybory do rady nadzorczej w głosowaniu grupami
 7. kadencyjna rada nadzorcza
 8. ograniczenia dowolności zmian w radzie nadzorczej
 9. utrudnienia zmian w zarządzie.

Techniki obronyEdytuj

 1. Odpowiedź finansowa
  • ogłoszenie dotyczące dywidendy
  • ogłoszenie dotyczące zysku
  • przeszacowanie majątku
  • ogłoszenie „dobrych wieści”
  • dyskredytacja oferty
 2. Restrukturyzacja spółki
 3. Biały rycerz
 4. Trujące pigułki
 5. Posunięcia prawne lub polityczne – odwołanie do:

Przykłady wrogich przejęćEdytuj

Największa w historii (wartość 198,9 mld dolarów) próba transakcji tego typu dotyczyła wrogiego przejęcia koncernu Mannesmann przez amerykańsko-brytyjski koncern Vodafone Airtouch, jednak po długim i niejasnym okresie negocjacji transakcja uzyskała akceptację zarządu Mannesmanna, który w konsekwencji otrzymał milionowe odprawy.

Chociaż pojawiają się informacje, że do pierwszego w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wrogiego przejęcia doszło 27 maja 2008, kiedy to spółka Vistula & Wólczanka SA przejęła pakiet kontrolny spółki jubilerskiej W. Kruk[4], to przypadki prób wrogich przejęć na GPW zdarzały się wcześniej, np. przejęcie Polifarbu Cieszyn-Wrocław przez Kalon na początku 1999 r. lub nieudana próba przejęcia BIG Banku Gdańskiego przez Deutsche Bank w latach 1999–2000.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Tim Jenkinson, Colin Mayer: Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber, 1998, s. 21. ISBN 83-909502-4-3.
 2. Marek Szymański, Bogdan Nogalski: Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 109–119. ISBN 978-83-264-1427-5.
 3. Marek Szymański, Bogdan Nogalski: Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 121–127. ISBN 978-83-264-1427-5.
 4. Wrogie przejęcie jubilera.

BibliografiaEdytuj