Wschowa-Południe (gmina)

Wschowa-Południe (od 1973 Szlichtyngowa) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945–1954[2] w woj. poznańskim i woj. zielonogórskim (dzisiejsze woj. lubuskie). Siedzibą władz gminy była Wschowa, która stanowiła odrębną gminę miejską.

Wschowa-Południe
gmina wiejska
1945–1954[1]
Państwo

 Polska

Województwo

1945–46: poznańskie[1]
1946–50: poznańskie
1950–54: zielonogórskie

Powiat

wschowski

Siedziba

Wschowa

Szczegółowy podział administracyjny (1952)
Liczba gromad

12

brak współrzędnych

Gmina Wschowa-Południe powstała po II wojnie światowej (1945) na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (tzw. II okręg administracyjny – Dolny Śląsk). 25 września 1945 gmina – jako jednostka administracyjna powiatu wschowskiego – została powierzona administracji wojewody poznańskiego[3], po czym z dniem 28 czerwca 1946 została przyłączona do woj. poznańskiego[4][5]. 6 lipca 1950 gmina wraz z całym powiatem wschowskim weszła w skład nowo utworzonego woj. zielonogórskiego[6].

Według stanu z 1 lipca 1952 gmina składała się z 12 gromad: Dryżyna, Drzewce Nowe, Drzewce Stare, Górczyna, Jędrzychowice, Kandlewo, Konradowo, Kowalewo, Łęgnowo, Olbrachcice, Siedlnica i Zamysłów[7]. Gmina została zniesiona 29 września 1954 wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin[8]. Jednostki nie przywrócono 1 stycznia 1973 wraz z kolejną reformą reaktywującą gminy[9], utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Szlichtyngowa z siedzibą w Szlichtyngowej.

Zobacz też: gmina Wschowa, gmina Wschowa-Północ.

Przypisy edytuj

  1. a b Od 1945 pod administracją wojewody poznańskiego; od 1946 jednostka administracyjna woj. poznańskiego
  2. Do 28 września 1954
  3. M.P. z 1945 r. nr 29, poz. 77
  4. Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177
  5. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 22) oraz dekretu z 23 listopada 1944 o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1944 r. nr 14, poz. 74)
  6. Dz.U. z 1950 r. nr 28, poz. 255
  7. Wykaz Gromad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej według stanu z dnia 1.VII 1952 r., PRL, GUS, Warszawa
  8. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  9. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312