Wskaźnik feminizacji

strona ujednoznaczniająca

Wskaźnik feminizacji (współczynnik feminizacji) – określa, ile kobiet w danym społeczeństwie przypada na określoną liczbę mężczyzn, czyli najczęściej - określa liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Analogicznym współczynnikiem jest współczynnik maskulinizacji.

W krajach słabo rozwiniętych jest zdecydowanie niższy (Indie – 93 kobiety na 100 mężczyzn; Albania – 94 kobiet na 100 mężczyzn) niż w wysoko rozwiniętych (USA – 105 kobiet na 100 mężczyzn).

W Polsce wynosi on 106,5. Najbardziej sfeminizowanym regionem w Polsce jest Łódź (ze względu na liczne zakłady włókiennicze); tam współczynnik feminizacji wynosi 118 kobiet na 100 mężczyzn.

Współczynnik feminizacji w województwach PolskiEdytuj

Województwo Współczynnik feminizacji
ogółem
Wsp. feminizacji
w miastach
Wsp. feminizacji
na wsiach
łódzkie 110 115 101
mazowieckie 109 113 100
dolnośląskie 108 111 102
kujawsko-pomorskie 107 112 100
opolskie 107 109 103
śląskie 107 108 104
lubelskie 106 111 102
lubuskie 106 109 100
małopolskie 106 111 101
pomorskie 106 109 98
wielkopolskie 106 111 101
zachodniopomorskie 106 109 99
podlaskie 105 110 98
świętokrzyskie 105 110 101
warmińsko-mazurskie 105 110 98
podkarpackie 105 109 98

(dane na 2006 rok)