Współczynnik fali stojącej

Współczynnik fali stojącej, WFS (ang. standing wave ratio, SWR) – stosunek wartości amplitudy maksymalnej do amplitudy minimalnej napięcia elektrycznego fali stojącej w linii zasilającej odbiornik, określa stopień dopasowania obciążenia do linii zasilającej.

Radio CB Onwa MK-2 z miernikiem SWR

Zależy od stosunku impedancji obciążenia do impedancji falowej linii.

WFS można wyliczyć ze wzoru:

gdzie:

  • – energia padająca,
  • – energia odbita.

WFS można także obliczyć mając dany współczynnik odbicia bądź jego moduł, ze wzoru:

Współczynnik odbicia można wyliczyć bezpośrednio z impedancji obciążenia oraz impedancji charakterystycznej linii

WFS może przyjmować wartość od 1 do ∞.

WFS = 1 wówczas, gdy cała moc ze źródła zostanie dostarczona do odbiornika. Przy idealnym dopasowaniu impedancja obciążenia = impedancji linii, zachodzi dopasowanie.

WFS > 1 gdy obciążenie jest niedopasowane do linii i powstaje tzw. fala odbita, która powraca do nadajnika. W skrajnych przypadkach duży WFS może spowodować uszkodzenie linii transmisyjnej albo nawet nadajnika. Do pomiaru WFS stosuje się pasywne urządzenia zwane reflektometrami.

Współczynnik fali stojącej a emisja energii dla CB-radio w Polsce (maksymalna moc 4 W dla modulacji AM lub FM)[potrzebny przypis]

WFS (SWR) Energia wypromieniowana (%) Energia odbita (%) Moc wypromieniowana (W) Moc odbita (w)
1,0 100 0,0 4,0 0,0
1,1 99,8 0,2 3,99 0,01
1,2 99,2 0,8 3,97 0,03
1,3 98,3 1,7 3,93 0,07
1,4 97,2 2,8 3,89 0,11
1,5 96,0 4,0 3,84 0,16
2,0 88,9 11,1 3,56 0,44
2,5 81,63 18,37 3,27 0,73
3,0 75,0 25,0 3,0 1,0
4,0 64,0 36,0 2,56 1,44
5,0 55,6 44,4 2,22 1,78
10,0 33,1 66,9 1,32 2,68

Zobacz teżEdytuj