Współpraca

wspólne działania

Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków.

Jednym z czynników determinujących współpracę jest ryzyko[1].

Przypisy edytuj

  1. Karol Marek Klimczak i inni, Perceived collaborative risk in small and medium technology enterprises, „Journal of Small Business Management”, 0 (0), 2020, s. 1–20, DOI10.1080/00472778.2020.1799305, ISSN 0047-2778 [dostęp 2021-06-22].