Wspólnota Kulturowa Borussia

Wspólnota Kulturowa Borussiastowarzyszenie prowadzące działalność lokalną / regionalną i międzynarodową z siedzibą w Olsztynie.

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”
Państwo

 Polska

Siedziba

Olsztyn

Data założenia

1990

Rodzaj stowarzyszenia

OPP

Status

Stowarzyszenie

Zasięg

Województwo warmińsko-mazurskie, Polska, Europa

Przewodniczący

Kornelia Kurowska

Członkowie

180

Nr KRS

0000111401

Data rejestracji

25 września 1990

brak współrzędnych
Strona internetowa

Historia

edytuj

Zebranie założycielskie Wspólnoty Kulturowej „Borussia” odbyło się 25 września 1990 w kaplicy św. Anny dawnego zamku kapitulnego w Olsztynie. Na zebraniu tym przyjęto Statut i „Deklarację programową”. „Borussia” to zlatynizowana nazwa Prus.

Z „Deklaracji programowej”: „Wspólnota Kulturowa „Borussia” jest stowarzyszeniem międzynarodowym, którego założyciele pochodzą z Warmii i Mazur, z byłych Prus Wschodnich, z ziemi przez wieki zamieszkiwanej przez ludność wielokulturową i wielonarodową. Chcemy poprzez pełniejsze poznawanie regionalnej przeszłości, stosunków politycznych i narodowościowych, wartości kulturalnych, artystycznych i cywilizacyjnych krytycznie i twórczo dążyć do budowania nowej wiedzy, nowej kultury i postaw życiowych.”

Stowarzyszenie liczy obecnie 180 członków, głównie z Polski, lecz także z Niemiec, Rosji. „Borussia” współpracuje z organizacjami i instytucjami z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Ukraina, Litwa, Rosja, Białoruś,.

W latach 1991-2017 ukazywał się wydawany przez Wspólnotę kwartalnik „Borussia. Kultura. Historia. Literatura”, wyróżniony m.in. w 1997 r. nagrodą paryskiej „Kultury” za podejmowanie tematyki regionów pograniczna. Redaktorami naczelnymi byli Kazimierz Brakoniecki oraz Robert Traba.

Zakres działalności Stowarzyszenia

edytuj
 1. kwartalnik „Borussia, Kultura, Historia, Literatura”
 2. program wydawniczy – nazwy serii:
  • Biblioteka Borussii
  • „Odkrywanie Światów
  • „Świadectwa”
  • „Miniatury Borussii”
  • „Nowe Życie pod Starymi Dachami”
  • „Kraj-Obrazy”
 3. program edukacji obywatelskiej dla młodzieży
 4. program współpracy transgranicznej
 5. samodzielne projekty

Współpraca transgraniczna

edytuj

Celem programu jest podejmowanie działań społecznych o zasięgu międzynarodowym w Polsce i krajach sąsiednich: Rosji, Ukrainie, Białorusi i na Litwie i ułatwienie spotykania się uczestników tych akcji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. W tym celu organizuje Borussia międzynarodowe konferencje, seminaria i szkolenia.

Międzynarodowa wymiana młodzieży

edytuj

Borussia organizuje projekty międzynarodowej wymiany młodzieży, stale współpracuje z organizacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). W w uznaniu tej działalności otrzymała w 1996 r. „Młodzieżowego Oskara” hamburskiej fundacji Körbera.

Borussia organizuje od 1992 r. międzynarodowe szkolenia uczniów i studentów z Polski, Niemiec, Francji, Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi. We współpracy z partnerskimi organizacjami podejmuje tematykę historii regionu i przemian społecznych. Borussia organizuje międzykulturowe warsztaty ekologiczne, fotograficzne, muzyczne, artystyczne i teatralne.

Programy edukacyjne dla wolontariuszy

edytuj

Od 1991 r. Borussia pracuje z młodymi wolontariuszami, angażując ich w działania na rzecz innych i oferując im szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej. Organizuje także warsztaty tematyczne i workcampy dla wolontariuszy. Od 1991 r. nieprzerwanie gości u siebie co roku międzynarodowych wolontariuszy, którzy wspierają działalność edukacyjną i kulturalną organizacji. Obecnie Borussia uczestniczy w Programie EU "Europejski Korpus Solidarności", goszcząc u siebie wolontariuszy z zagranicy oraz przygotowuje i wysyła na staże wolontariackie w innych krajach młodzież z Polski. Borussia prowadzi także szkolenia i warsztaty dla młodzieżowych liderów z regionu.

W latach 2005–2012 Stowarzyszenie realizowało projekt „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”. Program miał na celu umożliwienie młodzieży z Polski, Niemiec i Rosji (obwód królewiecki) współpracę z instytucjami ochrony zabytków i organizacjami wymiany kulturalnej pod opieką merytoryczną i pedagogiczną organizacji.

Program „Dom Mendelsohna”

edytuj

Dzięki zaangażowaniu środowiska olsztyńskiej „Borussii” w latach 2005-2012 prowadzony został remont dawnego żydowskiego domu oczyszczeń „Bet Tahara” przy olsztyńskim cmentarzu żydowskim. Budynek został wzniesiony w 1913 r. według projektu znanego architekta Ericha Mendelsohna został w latach powojennych znacząco przebudowany, a od końca lat 90. stał pusty i nieogrzewany. Borussia uratowała to wyjątkowe miejsce i od 2005 r. sprawuje nad nim stałą opiekę. Jest to jedyne dzieło niemiecko-żydowskiego architekta w rodzinnym mieście i jedyne ocalałe świadectwo istnienia społeczności niemieckich Żydów w przedwojennym Olsztynie. Od 2013 r. stowarzyszenie wspólnie z Fundacją "Borussia" prowadzi tu działalność edukacyjną i kulturalną w Centrum Dialogu Międzykulturowego DOM MENDELSOHNA.

Osoby związane ze Wspólnotą

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj