Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

polska wyższa uczelnia niepubliczna w Łodzi

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi – była uczelnia niepaństwowa działająca od 2000 roku. Prowadziła studia licencjackie (I stopnia) w systemach dziennym i zaocznym. Była wyspecjalizowaną, jednokierunkową szkołą kształcącą na kierunku turystyka i rekreacja, specjalizacje: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. W 2007 roku uruchomiony został Wydział Zamiejscowy w Gostyninie. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 listopada 2012 roku włączona została do Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie[1].

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Data założenia

2000

Data likwidacji

2012

Państwo

 Polska

Adres

ul. Senatorska 11
93-101 Łódź

brak współrzędnych
Siedziba WSTH w Łodzi przy ul. Senatorskiej 11
Siedziba Wydziału Zamiejscowego WSTH w Gostyninie przy ul. Polnej 36
Studenci WSTH w Łodzi w Parlamencie Europejskim
Studentka WSTH w Łodzi podczas ćwiczeń krajoznawczych „Polska północna”
Konferencja „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych” – 15–17 października 2008, Załęcze Wielkie
Studenci WSTH w Łodzi w szkole kaszubskiej w skansenie we Wdzydzach Kiszewskich – krajoznawcze ćwiczenia terenowe „Polska północna”
Seminarium dla nauczycieli ze szkół średnich regionu łódzkiego

Działalność dydaktycznaEdytuj

Podstawowym celem funkcjonowania WSTH było wykształcenie kadr na potrzeby szeroko rozumianego rynku usług turystycznych. Program studiów obok tradycyjnych zajęć obejmował cykl praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach branży turystycznej, hotelarskiej czy gastronomicznej.

Ważną rolę odgrywały ponadto terenowe ćwiczenia krajoznawcze. Odbywane na każdym roku studiów wyjazdy treningowe rozpoczynały się od wycieczek po Łodzi i regionie łódzkim, aby następnie skierować się na północ lub południe Polski, a nawet za granicę. Celem praktyk było wykształcenie u studentów umiejętności przydatnych w pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Dzięki temu po ukończeniu nauki w WSTH absolwenci uczelni mogli przystąpić do państwowego egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek bez konieczności udziału w stosownych kursach.

Działalność naukowo-wydawniczaEdytuj

WSTH w Łodzi było organizatorem szeregu konferencji naukowych oraz seminariów. W latach 2002–04 odbyły się dwie konferencje poświęcone tematyce hotelarskiej. W 2006 roku zainaugurowany został cykl konferencji przygotowywanych razem z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego. Noszą one wspólny tytuł „Kultura i turystyka” i co roku poświęcone są wybranym problemom współdziałania obu tych dziedzin („razem czy oddzielnie?”, „razem, ale jak?”, „wspólnie zyskać!”). Podsumowaniem udziału uczelni w projekcie DIADA oraz współpracy z Zarządem Głównym PTTK było seminarium podczas targów REHABILITACJA w Łodzi w 2008 roku oraz konferencja naukowa w Załęczu Wielkim pt. „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych”. W listopadzie 2010 roku odbyła się również konferencja poświęcona zagadnieniom turystyki społecznej („Turystyka społeczna w województwie łódzkim”).

Zarówno dorobek wspomnianych konferencji, jak i własne badania naukowe oraz doświadczenia dydaktyczne wykładowców uczelni, były podstawą działalności wydawniczej WSTH. Od 2002 co pół roku ukazywało się czasopismo naukowo-dydaktyczne „Turystyka i Hotelarstwo”, zawierające artykuły poświęcone tematyce turystycznej i hotelarskiej. Drugim obszarem działalności wydawniczej były pozycje książkowe: skrypty i podręczniki akademickie.

Doskonaleniu zawodowemu i zdobywaniu nowych kwalifikacji służył z kolei Pilotaż wycieczek, zbiór testów i pytań egzaminacyjnych. Warto też podkreślić, że pracownicy WSTH byli autorami pierwszego od ponad 30 lat przewodnika turystycznego po województwie łódzkim.

Współpraca zagranicznaEdytuj

W wyniku podpisanych umów WSTH w Łodzi stale współpracowała z Uniwersytetem Humanistycznym w Smoleńsku (Rosja) oraz Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach (Ukraina). Współpraca ta obejmowała m.in. wymianę grup studenckich i wykładowców, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułów w uczelnianych czasopismach. Dodatkowo studenci byli także współorganizatorami pobytów gości zagranicznych (np. jako przewodnicy po Łodzi i regionie). Mniej formalne kontakty WSTH posiadała jeszcze z kilkoma innymi uczelniami, np. Uniwersytetem im. M. Romera w Wilnie (Litwa) czy Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja).

Od 2006 roku datuje się współpraca WSTH z Fachhochschule w Thun (Szwajcaria). Jej efektem było utworzenie centrum egzaminacyjnego kompetencji językowych (jęz. angielski i niemiecki) dla branży turystycznej Accueil. Na podstawie przeprowadzanych w Łodzi egzaminów, ta szwajcarska szkoła wydaje certyfikaty honorowane w całej Unii Europejskiej.

WSTH w Łodzi była również partnerem wielu europejskich projektów branżowych. W latach 2006–08 uczelnia – obok 12 organizacji (instytucji pozarządowych, stowarzyszeń, ośrodków badawczych) z 8 krajów europejskich – brała udział w projekcie DIADA, dotyczącym turystyki osób niepełnosprawnych. W 2009 zaś uczestniczyła w „Polsko-norweskim partnerstwie na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych”.

Pozostała działalnośćEdytuj

WSTH w Łodzi nie ogranicza swej działalności jedynie do sfery dydaktyczno-naukowej. Jej pracownicy byli aktywni na wielu innych polach – starają się popularyzować naukę, promują Łódź i region łódzki, wspierają swą wiedzą szkolnictwo zawodowe i branżę turystyczną. Wśród najważniejszych tego typu przedsięwzięć należy wymienić m.in.:

  • konkurs turystyczno-krajoznawczy „A to Polska właśnie…” – organizowany od 2002 roku dla maturzystów zainteresowanych studiami turystycznymi (nagrodami są m.in. indeksy WSTH i udział w praktykach studenckich),
  • projekt „Klasy patronackie” – współpraca z kilkunastoma szkołami średnimi z regionu łódzkiego prowadzącymi klasy o profilach turystycznym, hotelarskim lub gastronomicznym (wykłady i prelekcje dla uczniów, pomoc w organizacji wycieczek szkolnych, warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli),
  • konkurs na najlepszą pracę dyplomową (magisterską i licencjacką) dotyczącą turystyki w regionie łódzkim (razem z ROT WŁ i UŁ),
  • Łódzką Galerię Turystyczną „Korytarz” – seria wystaw o charakterze krajoznawczo-podróżniczym, np. „W kokonie jedwabnika – impresje z podróży do Chin”, „Region łódzki w obiektywie”, „Dzika Polska”, „Rowerem po Bornholmie, Patagonia i Ziemia Ognista,
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykłady i zajęcia praktyczne dla seniorów z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii i rekreacji, a także historii sztuki i informatyki, w sezonie również wycieczki krajoznawcze,
  • Festiwal Nauki i Sztuki – od 2006 roku coroczne wykłady, warsztaty i imprezy popularyzujące najnowsze osiągnięcia nauki związane z branżą turystyczną,
  • łódzkie targi turystyczne „Na styku kultur” – organizacja seminarium i paneli dyskusyjnych, prowadzenie badań wśród zwiedzających itp.[2]

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj