Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach (WSZOP) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 8.

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
ilustracja
Data założenia 28.02.2002
Państwo  Polska
Adres 40-007 Katowice, ul. Bankowa 8
Rektor prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
Położenie na mapie Katowic
Mapa lokalizacyjna Katowic
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Ziemia50°15′33,588″N 19°01′41,275″E/50,259330 19,028132
Strona internetowa
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych MNiSW dnia 28 lutego 2002 r. pod nr 233.

Uczelnia jest pierwszą w kraju, która rozpoczęła autonomiczne kształcenie inżynierów BHP. Aktualnie rozszerzona oferta dydaktyczna dotyczy kształcenia w obszarze bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego. Działalność WSZOP obejmuje również kierunki studiów, studia podyplomowe i badania naukowe na temat zarządzania z uwzględnieniem kontekstów psychologicznych i kulturowych, kulturoznawstwa w aspekcie kształcenia aktywnego obserwatora i moderatora życia kulturalnego oraz języków obcych, jako środka porozumiewania się i poznawania różnorodności kulturowych we współczesnym świecie. Misją uczelni jest kształcenie liderów humanizacji pracy w relacjach człowiek-praca-środowisko przy zachowaniu postaw kultury i bezpieczeństwa.

Władze uczelniEdytuj

Rektor

prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

Wydział Nauk Technicznych
Dziekan: dr inż. Danuta Zwolińska
Prodziekan: dr inż. Maciej Puchała

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Dziekan: dr Jacek Skorus
Prodziekan: mgr inż Aneta Siwczyk

Kanclerz
mgr Małgorzata Sikorska

Jednostki naukowo-dydaktyczneEdytuj

 • Wydział Nauk Technicznych
 • Wydział Humanistyczno-Społeczny
 • Centrum Naukowe
 • Studium E-learningu
 • Studium Wychowania Fizycznego

Studia I stopniaEdytuj

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia inżynierskie

Zarządzanie – studia licencjackie

Kulturoznawstwo – studia licencjackie

 • Film i kultura nowych mediów

Filologia – studia licencjackie

 • Filologia angielska
  • Język angielski w biznesie
  • Translatoryka stosowana

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia licencjackie

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Kryminologia i kryminalistyka

Studia II stopniaEdytuj

Zarządzanie i inżynieria produkcji – dla absolwentów studiów inżynierskich

 • Bezpieczeństwo chemiczne
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych
 • Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami
 • Zarządzanie w logistyce

Zarządzanie – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich

 • Coaching i mentoring w organizacji
 • Kadry i płace
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie projektami

Bezpieczeństwo wewnętrzne – dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich

 • Bezpieczeństwo w administracji publicznej
 • Detektywistyka i kryminalistyka
 • Taktyka i techniki interwencji

Studia podyplomoweEdytuj

 • Administracja bezpieczeństwa informacji
 • BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem
 • Dyrektywy Unii Europejskiej – ocena zgodności
 • Kadry i płace
 • Kryminalistyka i toksykologia sądowa
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Marketing i reklama w praktyce
 • Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Metrologia w przemyśle
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

WspółpracaEdytuj

 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach – w 2007 roku Porozumienie w sprawie współpracy naukowo – badawczej. W roku 2012 zawarta umowa o utworzeniu Centrum Naukowego; celem Centrum jest promocja nauki oraz realizacja badań z obszaru bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu - umowa zawarta 15 stycznia 2014 r. Zakres współpracy obejmuje badania z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień materiałów polimerowych i węglowych.
 • Université Paris 13 (UP-13) – umowa zawarta w 2009 roku w sprawie wspólnej realizacji studiów na kierunku Zarządzanie. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski - WSZOP oraz francuski – UP-13.
 • Uniwersytet im. A. Nobla w Dniepropietrowsku – porozumienie o współpracy zawarte w 2011 r. w sprawie realizacji badań naukowych, organizacji konferencji, publikacji, wymiany studentów.
 • Uniwersytet w Uppsali – umowa zawarta w 2010 r. w sprawie implementacji programów nauczania z zakresu ochrony środowiska oraz kultury państw z obszaru morza bałtyckiego.

ERASMUS+Edytuj

Uczelnia aktywnie angażuje się w projekty mobilności w ramach programu Erasmus+. Dzięki zawartym umowom współpracy z prestiżowymi uczelniami partnerskimi, studenci WSZOP mogą realizować program kształcenia w zakresie jednego semestru na Litwie, w Estonii, Chorwacji, Turcji, Bułgarii lub Portugalii. Pozostali studenci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez międzynarodowych wykładowców goszczących we WSZOP w ramach Programu.

Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim WSZOP możliwość zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych oraz dzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi poprzez prowadzenie zajęć na uczelniach partnerskich.

Akademickie Biuro KarierEdytuj

Działa we WSZOP od 2004 roku. Pomaga studentom i absolwentom w osiągnięciu sukcesu na rynku pracy. Dla wielu młodych ludzi jest pierwszym i podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy. ABK organizuje: porady prawne, porady psychologiczne, seminaria, zajęcia wprowadzające w prawo pracy, warsztaty i szkolenia oraz TARGI PRACY organizowane z udziałem najlepszych firm z Regionu Śląskiego.

AZS WSZOPEdytuj

Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska akademickiego poprzez upowszechnianie sportu. W swoich sekcjach gromadzi studentów i pracowników. Organizuje mecze i zawody sportowe z innymi ośrodkami akademickimi. Zajęcia odbywają się w obiektach sportowych uczelni oraz w AWF w Katowicach. Opiekunem AZS-u WSZOP jest mgr Tadeusz Wohn. W ramach Akademickiego Związku Sportowego WSZOP działają sekcje sportowe:

 • Piłki halowej - futsalu
 • Siatkówki
 • Pływacka
 • Karate i samoobrony

Linki zewnętrzneEdytuj