Wyżyna Przedborska

Wyżyna Przedborska (342.1) – makroregion naturalny w północno-zachodniej części Wyżyny Małopolskiej, w dorzeczu górnej Pilicy. Od wschodu ograniczony jest Wyżyną Kielecką, a od północy Wzniesieniami Południowomazowieckimi. Zajmuje powierzchnię ok. 5,3 tys. km².

Wyżyna Przedborska
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Wyżyny Polskie

Podprowincja

Wyżyna Małopolska

Makroregion

Wyżyna Przedborska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska
woj. łódzkie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie

Stanowi geologiczne przedłużenie Niecki Nidziańskiej i otaczających ją pasm wzniesień. Zbudowana jest ze skał wieku kredowego i jurajskiego. Obniżenia terenowe wypełnione są przez piaski i gliny zlodowacenia środkowopolskiego, ponad ich powierzchnią wznoszą się pojedyncze pasma oraz wzgórza wapienne i piaskowcowe.

Większość powierzchni Wyżyny Przedborskiej (części południowa, środkowa, północna i wschodnia) znajduje się w zlewni Pilicy, fragment zachodni w dorzeczu Warty, a południowo-wschodni – Nidy. Obszar pokryty jest mozaiką pól uprawnych i lasów, z niewielką przewagą tych ostatnich.

Najwyższe wzniesienie – 351 m, w Paśmie Przedborsko-Małogoskim (w okolicy wsi Cieśle).

Wyżyna dzieli się na 6 mniejszych jednostek fizycznogeograficznych:

Główne miasta to: Radomsko, Opoczno, Przedbórz, Małogoszcz, Końskie, Koniecpol i Włoszczowa.

Wśród wsi o cennych walorach kulturowych wymienić należy m.in. Skotniki nad Pilicą, Gidle, Rudkę i Chełmo.