Wyborcza Akcja Katolicka

Wyborcza Akcja Katolicka – komitet wyborczy startujący w wyborach do parlamentu w 1991.

WAK, którą tworzyło w głównej mierze Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, uzyskała 980 304 (8,74%) głosy poparcia, co dało jej 49 mandatów w Sejmie oraz 9 w Senacie. Parlamentarzyści wybrani z ramienia WAK utworzyli klub parlamentarny ZChN.