Wybory do Parlamentu Europejskiego w Belgii w 2009 roku

Wybory do Parlamentu Europejskiego VII kadencji w Belgii zostały przeprowadzone 7 czerwca 2009. Zgodnie z postanowieniami traktatu nicejskiego w ich wyniku zostało wybranych 22 deputowanych (w miejsce dotychczasowych 24). Równocześnie z wyborami do PE odbyły się wybory regionalne do czterech parlamentów regionalnych i wspólnotowych (flamandzkiego, walońskiego, stołecznego i wspólnoty niemieckojęzycznej).

Frekwencja wyborcza (przy obowiązkowym głosowaniu) wyniosła 90,39%.

Wyniki

edytuj

Niderlandzkojęzyczne kolegium wyborcze

edytuj
Partia Głosy % Mandaty Zmiana
  Chrześcijańscy Demokraci i Flamandowie 948 123 23,26% 3 0
  Flamandzcy Liberałowie i Demokraci 837 884 20,56% 3 0
  Interes Flamandzki 647 170 15,88% 2 −1
  Partia Socjalistyczna (Flandria) 539 393 13,23% 2 −1
  Nowy Sojusz Flamandzki 402 545 9,88% 1 0
  Zieloni! 322 149 7,90% 1 0
  Lista Dedeckera 296 699 7,28% 1 +1
  Robotnicza Partia Belgii 40 057 0,98% 0 0
  Partia Socjalliberalna 26 541 0,65% 0 0
  Lewicowa Partia Socjalistyczna 8985 0,22% 0 0
  Komitet na rzecz Innej Polityki 6398 0,16% 0 0
Razem 4 075 944 100 13 −1

Francuskojęzyczne kolegium wyborcze

edytuj
Partia Głosy % Mandaty Zmiana
  Partia Socjalistyczna (Walonia) 714 947 29,10% 3 −1
  Ruch Reformatorski 640 092 26,05% 2 −1
  Ecolo 562 081 22,88% 2 +1
  Centrum Demokratyczno-Humanistyczne 327 824 13,34% 1 0
  Fronty Narodowy 87 706 3,57% 0 0
  Robotnicza Partia Belgii 28 483 1,16% 0 0
  Pozostali 96 045 3,91% 0 0
Razem 2 457 178 100 8 −1

Niemieckojęzyczne kolegium wyborcze

edytuj
Partia Głosy % Mandaty Zmiana
  Partia Chrześcijańsko-Społeczna 12 475 32,25% 1 0
  Partia na rzecz Wolności i Postępu 7878 20,37% 0 0
  Ecolo 6025 15,58% 0 0
  Partia Socjalistyczna (Walonia) 5658 14,63% 0 0
  Pozostali 6644 17,18% 0 0
Razem 38 680 100 1 0

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj