Wybory do Senatu Republiki Czeskiej w 2018 roku

Wybory do Senatu Republiki Czeskiej w 2018 roku odbyły się 5 i 6 października (I tura) oraz 12 i 13 października 2018 roku (II tura), zgodnie z postanowieniem prezydenta Miloša Zemana z 23 maja 1998 roku [1]. Wybrano w nich na sześcioletnią kadencję 27 senatorów, odnawiając tym samym 1/3 składu Senatu.

Wybory do Senatu Republiki Czeskiej w 2018 roku
Państwo

 Czechy

Rodzaj

wybory parlamentarne

Data przeprowadzenia

5–6 października 2018 (I tura); 12–13 października 2018 (II tura)

Data zarządzenia

23 maja 2018
przez: prezydenta
Miloša Zemana[1]

Podstawa prawna

245/1995 Sb.[2]

Ordynacja wyborcza

większościowa (system większości bezwzględnej)

Głosowanie
poprzednie:
2016
następne:
2020
Strona internetowa
Portal Czechy

Zwycięzcą wyborów została Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), zdobywając 10 mandatów i zyskując ogółem największą reprezentację w Senacie na kadencję 2018–2020. Miejsca w izbie wyższej parlamentu zdobyli także kandydaci dziewięciu dalszych partii i ruchów politycznych: ANO 2011 (ANO), Burmistrzów i Niezależnych (STAN), Czeskiej Partii Piratów (Piráti), Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (ČSSD), Marek Hilšer do Senatu (MHS), Ostrawiaka (Ostravak), Senatora 21 (SEN 21), TOP 09 oraz Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej – Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-ČSL). Mandaty senatorskie zdobyło również troje kandydatów niezależnych.

Pierwsza tura wyborów odbyła się równocześnie z wyborami do rad gmin.

Ordynacja wyborczaEdytuj

Podstawą do przeprowadzenia wyborów była Ustawa z dnia 27 września 1995 o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych innych ustaw (Zákon ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů)[2]. Głosowanie odbyło się jedynie w części państwa – w 27 okręgach jednomandatowych o numerach   (2, 5, 8...) – gdyż co dwa lata odnawiana jest 1/3 składu izby (27 z 81 mandatów)[a].

Głosowanie przeprowadzono na zasadzie większości bezwzględnej[b]. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał w danym okręgu ponad 50% głosów ważnych, po sześciu dniach od zakończenia głosowania odbywała się decydująca tura z udziałem 2 kandydatów z najlepszymi wynikami w I turze[c]. Liczba ludności żadnego z okręgów nie mogła niższa lub wyższa o 15% od średniej liczby mieszkańców przypadającej na mandat w skali państwa (tzw. normy przedstawicielskiej)[d].

Czynne prawo wyborcze przysługiwało każdemu obywatelowi Republiki Czeskiej, który najpóźniej w drugim dniu głosowania (I tura) ukończył 18. rok życia[e]. Bierne prawo wyborcze miały osoby z prawem czynnym, które najpóźniej w drugim dniu głosowania ukończyły 40. rok życia[f]. Zgłaszać kandydatów mogły partie i ruchy polityczne oraz ich koalicje, ponadto prawo wysunięcia swojej kandydatury przysługiwało każdemu wyborcy, który przedłożył okręgowej komisji wyborczej 1000 podpisów poparcia wyborców zamieszkałych w danym okręgu[g].

Podział miejsc w Senacie przed wyboramiEdytuj

Partia lub ruch zgłaszający Kadencja Łącznie
2012–2018 2014–2020 2016–2022
Czeska Partia Socjaldemokratyczna 11 10 2 23
Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa 3 5 6 14
Obywatelska Partia Demokratyczna 4 2 3 9
Burmistrzowie i Niezależni[h] 2 3 3 8
ANO 2011 0 3 3 6
Partia Zielonych 1 2 1 4
TOP 09 0 0 2 2
Bezpartyjni 0 0 1 1
Czeska Partia Piratów 1 0 0 1
Komunistyczna Partia Czech i Moraw 1 0 0 1
Obywatele Patrioci 0 0 1 1
Obywatele Razem – Niezależni 0 0 1 1
Ostrawiak 1 0 0 1
Partia Przedsiębiorców Republiki Czeskiej 0 1 0 1
Ruch na rzecz Pragi 11 0 0 1 1
Senator 21 0 1 0 1
Severočeši.cz 0 0 1 1
Zjednoczeni Demokraci – Stowarzyszenie Niezależnych 0 0 1 1
Kandydaci niezależni 1 0 1 2
Wakaty[i] 2 0 0 2
Ogółem 27 27 27 81

Kolumna wyróżniona odcieniem czerwieni wskazuje liczbę mandatów senatorskich wygasających i obsadzanych na nowo w 2018 roku. Do wyborów nie stanęło sześciu dotychczasowych przedstawicieli Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej, dwoje dotychczasowych senatorów Obywatelskiej Partii Demokratycznej, po jednym reprezentancie Burmistrzów i Niezależnych oraz Partii Zielonych, a także jeden senator niezależny (patrz: lista senatorów nieubiegających się o reelekcję).

Wybory do Senatu w 2018 roku odbywały się w rok po wyborach do Izby Poselskiej, których wynikiem było powstanie dwóch rządów mniejszościowych Andreja Babiša, przewodniczącego ANO. Pierwszy z nich, urzędujący od grudnia 2017 do czerwca 2018, opierający się wyłącznie o partię ANO, nie uzyskał wotum zaufania w Izbie Poselskiej i złożył dymisję[3]. Drugi kabinet, utworzony dzięki zawarciu przez ANO koalicji rządowej z ČSSD, otrzymał wotum zaufania przy wsparciu KSČM (ta nie weszła jednak w skład koalicji)[4]. Przed wyborami do Senatu w 2018 roku koalicja rządowa nie posiadała większości bezwzględnej ani w izbie niższej parlamentu, ani w wyższej, gdyż w Senacie reprezentowało je tylko 29 na 81 deputowanych.

W 2018 roku – w styczniu – odbyły się również w Czechach wybory prezydenckie. Reelekcję uzyskał w nich Miloš Zeman, pokonując w drugiej turze głosowania Jiříego Drahoša. Drugi z nich ubiegał się następnie o mandat senatora (wysunięty przez STAN w ramach koalicji wyborczej KDU-ČSL, SZ, STAN i TOP 09), podobnie jak kilku dalszych kandydatów z wyborów prezydenckich: Pavel Fischer (niezależny), Petr Hannig (Rozumni), Marek Hilšer (ruch Marek Hilšer do Senatu) i Jiří Hynek (Realiści).

Przewodniczącym Senatu przed wyborami był Milan Štěch z ČSSD, sprawujący tę funkcję od listopada 2010 roku.

Lista senatorów, którzy nie ubiegali się o reelekcjęEdytuj

Podano nazwę partii lub ruchu zgłaszającego danego kandydata do poprzednich wyborów.

Okręg wyborczy Imię i nazwisko Partia lub ruch zgłaszający
2 – Sokolov Berka, ZdeněkZdeněk Berka ČSSD
17 – Praga 12 Grulich, TomášTomáš Grulich ODS
23 – Praga 8 Filipiová, DanielaDaniela Filipiová ODS
29 – Litomierzyce Mezian, HassanHassan Mezian ČSSD
38 – Mladá Boleslav Jermář, JaromírJaromír Jermář ČSSD
41 – Benešov Jeništa, LuděkLuděk Jeništa STAN
44 – Chrudim Veleba, JanJan Veleba niezależny
47 – Náchod Franc, LubomírLubomír Franc ČSSD
50 – Svitavy Martínek, RadkoRadko Martínek ČSSD
53 – Třebíč Bublan, FrantišekFrantišek Bublan ČSSD
59 – Brno-miasto Wagnerová, EliškaEliška Wagnerová SZ

Pierwsza turaEdytuj

O 27 mandatów senatorskich ubiegało się 218 kandydatów zgłoszonych przez partie i ruchy polityczne oraz 18 niezależnych. Kandydatów we wszystkich okręgach wysunęły Komunistyczna Partia Czech i Moraw oraz Wolność i Demokracja Bezpośrednia; ponadto w ponad połowie okręgów zarejestrowano przedstawicieli Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (23), ANO 2011 (22) i Obywatelskiej Partii Demokratycznej (18)[5].

Spośród stronnictw reprezentowanych w Senacie 11 nie musiało bronić w 2018 roku wygasających mandatów: ANO 2011, Bezpartyjni, Burmistrzowie na rzecz Kraju Libereckiego, Obywatele Patrioci, Obywatele Razem – Niezależni, Partia Przedsiębiorców Republiki Czeskiej, Ruch na rzecz Pragi 11, Senator 21, Severočeši.cz, TOP 09 i Zjednoczeni Demokraci – Stowarzyszenie Niezależnych. Łącznie o ponowny wybór ubiegało się czworo senatorów ČSSD, trzech przedstawicieli KDU-ČSL oraz po jednym deputowanym KSČM, ODS, Ostravaka, Piratów i STAN; ponadto reprezentująca dotąd ČSSD Eva Syková wystartowała jako kandydatka ANO.

Pierwsza tura głosowania rozpoczęła się 5 października 2018 (godziny 14–22), a zakończyła kolejnego dnia (godziny 8–14)[j]. Frekwencja wyniosła 42,26%; najwyższa była w okręgu nr 41 – Benešov (49,73%), najniższa w okręgu nr 71 – Ostrawa-miasto (29,76%)[6].

Dzięki uzyskaniu bezwzględnej większości głosów mandaty senatorskie w I turze zdobyło dwóch kandydatów: Jiří Čunek z ramienia KDU-ČSL (okręg nr 77 – Vsetín) i Jiří Drahoš, zgłoszony przez STAN (okręg nr 20 – Praga 4)[7]. W pozostałych 25 okręgach konieczne było przeprowadzenie kolejnej tury wyborów; w dziewięciu z nich na 1. miejscu znajdowali się kandydaci ODS, w czterech – STAN, w dwóch – ČSSD i KDU-ČSL oraz niezależni, w jednym – ANO, MHS, Ostravaka, Piratów, SEN 21 i TOP 09[8].

Druga turaEdytuj

W decydującej turze wyborów zmierzyli się kandydaci: Obywatelskiej Partii Demokratycznej (11), ANO 2011 (10), Burmistrzów i Niezależnych oraz Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (po 5), Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej – Czechosłowackiej Partii Ludowej (4), Czeskiej Partii Piratów i Senatora 21 (po 3), TOP 09 (2), Komunistycznej Partii Czech i Moraw, Partii Przedsiębiorców Republiki Czeskiej oraz ruchu Marek Hilšer do Senatu (po 1), a także troje kandydatów niezależnych. Najwięcej było pojedynków między przedstawicielami ANO i ODS, ANO i STAN oraz ČSSD i ODS – po trzy[8].

Drugą turę przeprowadzono 12 i 13 października 2018 w godzinach analogicznych do poprzedniej rundy głosowania. Frekwencja była niemal trzykrotnie niższa niż tydzień wcześniej – 16,49%; najwięcej osób zagłosowało w okręgu nr 47 – Náchod (22,18%), najmniej ponownie w okręgu nr 71 – Ostrawa-miasto (9,23%)[9].

Zwycięzcą wyborów została ODS, która zdobyła 10 mandatów. Miejsca w Senacie uzyskało również dziewięć dalszych partii i ruchów, których przedstawiciele znaleźli się w II turze: STAN – 4 (łącznie 5), KDU-ČSL – 2 (łącznie 3) oraz ANO, ČSSD, MHS, Ostravak, Piraci, SEN 21 i TOP 09 – wszystkie po 1, a także troje kandydatów niezależnych[10]. Najlepszy procentowo wynik w ponownym głosowaniu – 78,08% – uzyskał Pavel Fischer[7]. Spośród senatorów wyłonionych w II turze 23 uzyskało najlepszy wynik także tydzień wcześniej, zaś dwoje zajęło w I turze 2. pozycję[8].

Wyniki wyborówEdytuj

Źródło: Český statistický úřad[11][8][6].

Partia lub ruch zgłaszający I tura II tura Mandaty
Głosy % Głosy % I II Σ
Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) 163 630 15,02 116 376 27,86 0 10 10
Burmistrzowie i Niezależni (STAN) 79 025 7,25 47 317 11,33 1 4 5
Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-ČSL) 99 983 9,12 34 833 8,34 1 1 2
ANO 2011 (ANO) 147 477 13,53 57 500 13,76 0 1 1
Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD) 100 478 9,22 33 887 8,11 0 1 1
Czeska Partia Piratów (Piráti) 66 281 6,08 17 528 4,20 0 1 1
TOP 09 41 980 3,85 22 580 5,40 0 1 1
Senator 21 (SEN 21) 33 860 3,11 24 250 5,80 0 1 1
Marek Hilšer do Senatu (MHS) 15 045 1,38 11 903 2,85 0 1 1
Ostrawiak (Ostravak) 6 178 0,57 4 906 1,17 0 1 1
Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSČM) 80 371 7,38 3 578 0,86 0 0 0
Partia Przedsiębiorców Republiki Czeskiej (Soukromníci) 12 265 1,12 7 176 1,72 0 0 0
Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) 70 110 6,43 0 0
Pozostałe partie i ruchy polityczne (29) 78 099 7,17 0 0
Kandydaci niezależni (18) 95 507 8,76 35 938 8,60 0 3 3
Ogółem 1 089 689 100,00 417 772 100,00  2 25 27
Głosy nieważne 46 573 4,10 2 151 0,51
Koperty nieoddane[k] 23 341 2,01 195 0,05
Frekwencja 1 159 603 42,26 420 118 16,49

Podział miejsc w Senacie po wyborachEdytuj

Partia lub ruch zgłaszający Kadencja Łącznie +/–
2014–2020 2016–2022 2018–2024
Obywatelska Partia Demokratyczna 2 3 10 15   6
Czeska Partia Socjaldemokratyczna 10 2 1 13   10
Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa 5 6 2 13   1
Burmistrzowie i Niezależni[l] 3 3 5 11   3
ANO 2011 3 3 1 7   1
Partia Zielonych 2 1 0 3   1
TOP 09 0 2 1 3   1
Senator 21 1 0 1 2   1
Bezpartyjni 0 1 0 1   0
Czeska Partia Piratów 0 0 1 1   0
Marek Hilšer do Senatu 0 0 1 1   1
Obywatele Patrioci 0 1 0 1   0
Obywatele Razem – Niezależni 0 1 0 1   0
Ostrawiak 0 0 1 1   0
Partia Przedsiębiorców Republiki Czeskiej 1 0 0 1   0
Ruch na rzecz Pragi 11 0 1 0 1   0
Severočeši.cz 0 1 0 1   0
Zjednoczeni Demokraci – Stowarzyszenie Niezależnych 0 1 0 1   0
Komunistyczna Partia Czech i Moraw 0 0 0 0   1
Kandydaci niezależni 0 1 3 4   2
Ogółem 27 27 27 81

Kolumna wyróżniona odcieniem zieleni wskazuje liczbę mandatów senatorskich obsadzonych przez dane stronnictwa w 2018 roku.

Dzięki zwycięstwu ODS odzyskała po ośmiu latach przerwy status najliczniej reprezentowanej partii w Senacie, a jej przedstawiciel Jaroslav Kubera został nowym przewodniczącym izby. Rekordowo wysoką liczbę deputowanych posiadała inna partia opozycyjna – STAN. Porażkę poniosły natomiast ugrupowania koalicji rządowej (utrata łącznie dziewięciu mandatów), przy czym ČSSD miała po wyborach najmniej senatorów od 2008 roku. Po raz pierwszy w izbie wyższej parlamentu czeskiego zabrakło przedstawicieli KSČM. Ogółem w kadencji 2018–2020 Senatu zasiadali deputowani zgłoszeni przez 19 partii i ruchów politycznych, co było wyrównaniem rekordowo wysokiej liczby z poprzedniej kadencji. Najwyższa w historii była również liczba senatorów niezależnych – czworo.

Lista wybranych senatorówEdytuj

Gwiazdką oznaczono deputowanych, którzy ubiegali się o reelekcję. W nawiasach podano miejsce zajęte przez danego kandydata w I turze.

Źródło: Český statistický úřad[7].

Okręg wyborczy Imię i nazwisko Partia lub ruch zgłaszający I tura II tura
2 – Sokolov Balatka, MiroslavMiroslav Balatka STAN 28,75 (1.) 59,47
5 – Chomutov Rabas, PřemyslPřemysl Rabas SEN 21 33,52 (1.) 62,53
8 – Rokycany Karpíšek, PavelPavel Karpíšek ODS 28,56 (1.) 68,38
11 – Domažlice Vilímec, VladislavVladislav Vilímec ODS 21,49 (1.) 52,60
14 – Czeskie Budziejowice Faktor, LadislavLadislav Faktor niezależny 41,05 (1.) 61,89
17 – Praga 12 Fischer, PavelPavel Fischer niezależny 47,99 (1.) 78,08
20 – Praga 4 Drahoš, JiříJiří Drahoš STAN[m] 52,66 (1.)
23 – Praga 8 Wagenknecht, LukášLukáš Wagenknecht Piráti 18,15 (1.) 54,45
26 – Praga 2 Hilšer, MarekMarek Hilšer MHS 44,45 (1.) 79,75
29 – Litomierzyce Chlupáč, LadislavLadislav Chlupáč ODS 24,51 (1.) 56,41
32 – Cieplice Kubera, JaroslavJaroslav Kubera* ODS 41,81 (1.) 55,60
35 – Jablonec nad Nysą Zeman, JaroslavJaroslav Zeman* ODS 34,32 (1.) 56,43
38 – Mladá Boleslav Nwelati, RaduanRaduan Nwelati ODS 33,87 (1.) 61,96
41 – Benešov Hraba, ZdeněkZdeněk Hraba STAN 20,93 (1.) 60,95
44 – Chrudim Tecl, JanJan Tecl ODS[n] 15,44 (1.) 63,90
47 – Náchod CervicekMartin Červiček ODS 26,50 (2.) 56,46
50 – Svitavy Kortyš, MichalMichal Kortyš ODS 24,74 (1.) 62,76
53 – Třebíč ZakovaHana Žáková STAN 28,50 (1.) 77,47
56 – Brzecław Koštial, RostislavRostislav Koštial ODS 27,12 (1.) 64,03
59 – Brno-miasto Bek, MikulášMikuláš Bek STAN[o] 38,18 (1.) 72,41
62 – Prościejów Chalánková, JitkaJitka Chalánková niezależna 12,68 (2.) 59,86
65 – Šumperk Adámek, MiroslavMiroslav Adámek ANO 29,21 (1.) 60,56
68 – Opawa Pavera, HerbertHerbert Pavera TOP 09[p] 36,27 (1.) 68,50
71 – Ostrawa-miasto Sulovský, LeopoldLeopold Sulovský Ostravak 24,83 (1.) 59,90
74 – Karwina Vícha, PetrPetr Vícha* ČSSD 36,72 (1.) 72,07
77 – Vsetín CunekJiří Čunek* KDU-ČSL 51,60 (1.)
80 – Zlin Kunčar, PatrikPatrik Kunčar* KDU-ČSL 33,40 (1.) 60,77

Lista senatorów, którzy nie uzyskali reelekcjiEdytuj

W nawiasach podano miejsce zajęte przez danego kandydata w I turze.

Źródło: Český statistický úřad[11][8].

Okręg wyborczy Imię i nazwisko Partia lub ruch zgłaszający I tura II tura
5 – Chomutov Homolka, VáclavVáclav Homolka KSČM 9,67 (4.)
8 – Rokycany Emmerová, MiladaMilada Emmerová ČSSD 15,79 (2.) 31,62 (2.)
11 – Domažlice Látka, JanJan Látka ČSSD 21,48 (2.) 47,40 (2.)
14 – Czeskie Budziejowice SestakJiří Šesták STAN[q] 27,29 (2.) 38,11 (2.)
20 – Praga 4 Syková, EvaEva Syková ANO[r] 13,07 (2.)
26 – Praga 2 Michálek, LiborLibor Michálek Piráti[s] 15,58 (2.) 20,25 (2.)
62 – Prościejów Sekaninová, BoženaBožena Sekaninová ČSSD 18,69 (1.) 40,14 (2.)
65 – Šumperk Brož, ZdeněkZdeněk Brož KDU-ČSL[t] 20,47 (2.) 39,44 (2.)

UwagiEdytuj

 1. Na podstawie § 94 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 2. § 75 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 3. § 76 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 4. § 59 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 5. § 1 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 6. § 57 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 7. § 61 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 8. W tym senatorowie z ramienia Burmistrzów na rzecz Kraju Libereckiego – jeden wybrany na kadencję 2014–2020 i jeden wybrany na kadencję 2016–2022. Relacja między ruchem Burmistrzowie na rzecz Kraju Libereckiego a ogólnoczeską partią Burmistrzowie i Niezależni przypomina sytuację między Unią Chrześcijańsko-Społeczną w Bawarii a ogólnoniemiecką Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną. Oba podmioty współpracują w wyborach, nie wystawiają kandydatów przeciwko sobie, a później tworzą wspólny klub parlamentarny.
 9. Mandaty nieobsadzone po śmierci dwóch senatorów ČSSD w 2018 roku – Jana Hajdy i Vladimíra Plačka.
 10. Na podstawie § 19 ustawy o wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej.
 11. Liczba wyborców, którym wydano koperty na karty wyborcze, a którzy nie oddali głosu.
 12. W tym senatorowie z ramienia Burmistrzów na rzecz Kraju Libereckiego – jeden wybrany na kadencję 2014–2020 i jeden wybrany na kadencję 2016–2022.
 13. Wysunięty przez STAN w ramach koalicji wyborczej KDU-ČSL, SZ, STAN i TOP 09.
 14. Wysunięty przez ODS w ramach koalicji wyborczej ODS, STAN i ruchu Burmistrzowie dla Obywateli.
 15. Wysunięty przez STAN w ramach koalicji wyborczej SZ, ODS, STAN i TOP 09.
 16. Wysunięty przez TOP 09 w ramach koalicji wyborczej ODS, STAN i TOP 09.
 17. Wysunięty przez STAN w ramach koalicji wyborczej STAN i ruchu Obywatele dla Budziejowic.
 18. W poprzednich wyborach kandydowała z ramienia ČSSD.
 19. Wysunięty przez Piratów w ramach koalicji wyborczej Piratów i ruchu Wizja dla Czech; w poprzednich wyborach wysunięty również przez Piratów w ramach koalicji Piratów, SZ i KDU-ČSL.
 20. Wysunięty przez KDU-ČSL w ramach koalicji wyborczej KDU-ČSL i NV.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, 85/2018 Sb. (cz.). [dostęp 2018-10-19].
 2. a b Zákon ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 245/1995 Sb. (cz.). [dostęp 2018-10-19].
 3. Podle očekávání. Babišova vláda důvěru sněmovny nedostala, podpořilo ji jen 78 poslanců (cz.). iROZHLAS.cz, 2018-01-16. [dostęp 2018-10-19].
 4. Skončilo období první České republiky, komentuje opozice důvěru vládě (cz.). iDNES.cz, 2018-07-12. [dostęp 2018-10-19].
 5. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Přehledy – kandidáti dle navrhující strany. Všechny volební obvody. Všechny volební strany (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 6. a b Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Volební účast v obvodech v 1. kole (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 7. a b c Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Všichni senátoři dle čísla (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 8. a b c d e Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Kandidáti postupující do 2. kola dle čísla (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 9. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Volební účast v obvodech v 2. kole (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 10. Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Přehledy – senátoři dle navrhující strany. Všechny volební obvody. Všechny volební strany (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].
 11. a b Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018. Všichni platní kandidáti dle čísla (cz.). Český statistický úřad. [dostęp 2018-10-19].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj