Wybory do rad narodowych w Polsce w 1973 roku

Wybory do rad narodowych w Polsce w 1973 roku – wybory do rad narodowych w PRL, przeprowadzone 9 grudnia 1973 roku na podstawie uchwały Rady Państwa z 29 września 1973[1].

Wybierano radnych do:

  • wojewódzkich rad narodowych,
  • miejskich rad narodowych w miastach wyłączonych z województw,
  • powiatowych i miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty miejskie,
  • wspólnych rad narodowych dla miast i powiatów,
  • miejskich rad narodowych w miastach niestanowiących powiatów,
  • dzielnicowych rad narodowych,
  • gminnych rad narodowych oraz
  • wspólnych rad narodowych dla miast i gmin.

Wybrano ok. 130 tysięcy radnych z list Frontu Jedności Narodu. Innych list nie było. Według oficjalnych danych frekwencja wyniosła 97%. W Warszawie przewodniczącym Stołecznej Rady Narodowej został Józef Kępa – wtedy zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

PrzypisyEdytuj

  1. Uchwała Rady Państwa z dnia 29 września 1973 roku o zarządzeniu wyborów do rad narodowych (Dz.U. z 1973 r. nr 39, poz. 227).