Wybory do rad narodowych w Polsce w 1984 roku

Wybory do rad narodowych w Polsce w 1984 roku – wybory do rad narodowych w PRL przeprowadzone 17 czerwca 1984 r. na podstawie uchwały Rady Państwa z 16 lutego 1984 r.[1]

Wybierano radnych do:

  • wojewódzkich rad narodowych i
  • rad narodowych stopnia podstawowego.

Oficjalne wyniki były następujące[2]:

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” przyjęła 23 stycznia 1984 r. Stanowisko w sprawie wyborów do rad narodowych, w którym stwierdziła, że wybory te będą „służyć zniewoleniu społeczeństwa”, określiła warunki autentycznych wyborów, wezwała do bojkotu oraz zaapelowała do struktur związkowych „o podjęcie akcji propagandowej i przygotowanie się do kontroli bojkotu w poszczególnych okręgach”[3].

Po wyborach TKK opublikowała Stanowisko „Po wyborach” oraz Komunikat nr 1 z 21 czerwca 1984 r., w którym wstępnie podsumowała przebieg, frekwencję, bojkot oraz kontrolę bojkotu wyborów. Według TKK frekwencja wynosiła (m.in.):

TKK stwierdziła, że władze sfałszowały wyniki, zawyżając je o 14–20%[4].

Przypisy Edytuj

  1. Uchwała Rady Państwa z dnia 16 lutego 1984 roku o zarządzeniu wyborów do rad narodowych (Dz.U. z 1984 r. nr 10, poz. 40).
  2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów do rad narodowych z dnia 19 czerwca 1984 r., Życie Warszawy z 20 czerwca 1984 r.
  3. Tygodnik Mazowsze nr 75/76 z 2 lutego 1984 r. strona 1
  4. Tygodnik Mazowsze nr 93 z 28 czerwca 1984 r., strona 1