Wybory parlamentarne na Litwie w 2020 roku

Wybory parlamentarne na Litwie w 2020 roku – wybory do Sejmu Republiki Litewskiej odbyły się w dniach 11 i 25 października 2020 r. W ich wyniku wybranych zostało 141 parlamentarzystów. Pierwsza runda odbyła się 11 października, a druga 25 października[1].

System wyborczy edytuj

W Sejmie litewskim zasiada 141 posłów. Zgodnie z Konstytucją Republiki Litewskiej posłowie na Sejm są wybierani są na 4-letnią kadencję w głosowaniu tajnym przeprowadzonym na podstawie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego. Na członka Sejmu może być wybrany obywatel Republiki Litewskiej, którego nie wiąże przysięga lub zobowiązanie wobec innego państwa, oraz który w dniu wyborów ukończył 25 lat i stale mieszka na Litwie[2].

Na podstawie art. 1 oraz art. 9 Ustawy o wyborach do Sejmu z 9 lipca 1992 posłowie wybierani są w systemie mieszanym: 71 posłów wybieranych jest w okręgach jednomandatowych według ordynacji większościowej, a 70 posłów w jednym okręgu wielomandatowym, obejmującym terytorium całej Litwy, według ordynacji proporcjonalnej[3].

Zgodnie z prawem wybory w okręgu wielomandatowym są ważne, jeśli wzięło w nich udział ponad 25% wyborców. Próg wyborczy dla partii wynosi 5%, a dla koalicji 7%. W okręgu jednomandatowym za wybranego uznaje się kandydata, który zdobył ponad połowę głosów, pod warunkiem, że w wyborach w tym okręgu uczestniczyło nie mniej niż 40% wyborców. W okręgach, w których żaden kandydat nie uzyskał większości organizuje się dwa tygodnie później II turę wyborów, w której biorą udział dwaj kandydaci z największą liczbą głosów zdobytych w I turze[3].

Komitety wyborcze edytuj

W okręgu wielomandatowym 17 partii zgłosiło swoje listy kandydatów. Centralna Komisja Wyborcza w drodze losowania przydzieliła numery porządkowe na karcie do głosowania w następującej kolejności[4][5]:

 1. Droga Odwagi (DK)
 2. Wolność i Sprawiedliwość (PLT)
 3. Partia Wolności (LP)
 4. Litewska Partia Ludowa (LLP)
 5. Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD)
 6. Partia Centrum - Nacjonaliści (LCP)
 7. Związek Narodowy (NS)
 8. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (LLRA-KŠS)
 9. Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy (LSDDP)
 10. Unia Solidarności Międzypokoleniowej - Spójność dla Litwy (KSSSL)
 11. Litwa - dla wszystkich (dawniej Partia Emigrantów) (PLV)
 12. Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (LRLS)
 13. Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŽS)
 14. Litewska Partia Zielonych (LŽP)
 15. Unia Chrześcijańska (KS)
 16. Partia Pracy (DP)
 17. Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP)

Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 1747 kandydatów: 1724 reprezentujących partie polityczne i 23 niezależnych. W okręgu wielomandatowym o mandaty walczyło 17 komitetów wyborczych[6].

Sondaże edytuj

Partia Baltijos tyrimai[7]
(27 września 2020)
Spinter tyrimai[8]
(26 września 2020)
Vilmorus[9]
(19 września 2020)
Baltijos tyrimai[10]
(18 września 2020)
TS-LKD 16,3% 19,8% 20,8% 18,8%
LVŽS 21,2% 19,2% 21,0% 19,6%
LSDP 12,8% 11,4% 11,8% 18,2%
LRLS 8,3% 9,1% 7,7% 8,2%
Partia Pracy 8,1% 9,8% 11,7% 11,4%
PLT 7,6% 4,9% 5,3% 7,4%
LLRA-KŠS 5,3% 4,8% 3,5% 4,0%
LP 3,1% 6,1% 3,5% 4,0%
LSDDP 2,9% 3,0% 4,2% 3,7%
LCP 2,8% 3,0% 2,6% 4,0%
Inni 11,6% 8,9% 7,9% 1,7%

Frekwencja wyborcza edytuj

Frekwencja wyborcza w I turze edytuj

Głosowanie korespondencyjne

5 października[11] 6 października[12] 7 października[13] 8 października[14] 9 października 10 października
0,54% 1,52% 3,09% 7,39% 10,10% 11,64%

Dzień wyborów

10:00 14:00 19:00 Całkowita
17,55% 31,89% 45,49% 47,55%

Wyniki wyborów edytuj

Partia Ogólnokrajowy okręg wyborczy Okręgi jednomandatowe Razem
mandaty
+/–
I tura II tura
Głosy %[15] Mandaty Głosy %[15] Mandaty Głosy %[15] Mandaty
Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 290 012 24,80 23 1 26 50
Litewski Związek Rolników i Zielonych 204 473 17,50 16 16 32
Partia Pracy 110 566 9,47 9 1 10
Litewska Partia Socjaldemokratyczna 108 236 9,26 8 5 13
Partia Wolności 105 455 9,02 8 3 11
Ruch Liberalny Republiki Litewskiej 79 308 6,79 6 7 13
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin 56 352 4,82 0 2 1 3
Litewska Socjaldemokratyczna Partia Pracy 37 040 3,17 0 3 3
Partia Centrum - Nacjonaliści 26 682 2,28 0
Związek Narodowy 24 921 2,13 0
Wolność i Sprawiedliwość 23 266 1,99 0 1 1
Litewska Partia Zielonych 19 152 1,64 0 1 1
Droga Odwagi 13 186 1,13 0
Litwa - dla wszystkich 11 218 0,96 0
Unia Chrześcijańska 8 791 0,75 0
Unia Solidarności Międzypokoleniowej - Spójność dla Litwy 5 767 0,49 0
Litewska Partia Ludowa 2 936 0,25 0
Niezależni 4 4
Nieważne/puste głosy 41 246
Razem 1 1273 61 100 70 3 67 141 0
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja 2 457 722 47,55
Źródło: Centralna Komisja Wyborcza[16][17]


Przypisy edytuj

 1. Numatomi rinkimai, www.vrk.lt [dostęp 2015-12-02] (lit.).
 2. Konstytucja Republiki Litewskiej, Rozdział V - Sejm, www.sejm.gov.pl (pol.).
 3. a b Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas. www.seimas.lrs.lt. [dostęp 1992-07-18]. (lit.).
 4. Partijos išsirikiavo rinkimų biuletenyje: „Drąsos kelias“ – pirmas, LVŽS gavo 13 numerį, www.vz.lt [dostęp 2020-08-27] (lit.).
 5. 2020 m. Seimo rinkimai, Kandidatų sąrašai, www.vrk.lt (lit.).
 6. 2020 m. Seimo rinkimai, Kandidatai apygardose, www.vrk.lt (lit.).
 7. Paskutiniai partijų reitingai: kelios neįprastos tendencijos turės įtakos rinkimų rezultatams. www.delfi.lt. [dostęp 2020-10-06]. (lit.).
 8. Apklausa prieš pat Seimo rinkimus: reitingų lentelėje – įnirtinga kova. www.delfi.lt. [dostęp 2020-09-30]. (lit.).
 9. Lithuania, Vilmorus poll. twitter.com/EuropeElects. [dostęp 2020-09-19]. (ang.).
 10. Naujausi partijų reitingai: lyderių trejete – ryškus vienos partijos šuolis. www.delfi.lt. [dostęp 2020-09-18]. (lit.).
 11. Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto, 2020-10-05
 12. Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto, 2020-10-06
 13. Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto, 2020-10-07
 14. Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto, 2020-10-08
 15. a b c Procentowy udział ważnych głosów; Litewska Centralna Komisja Wyborcza przedstawia dane liczbowe zawierające zarówno głosy ważne, jak i nieważne.
 16. Elections to the Seimas of the Republic of Lithuania, 11 October 2020 - Voting results in the Multi-member Constituency, www.vrk.lt [dostęp 2020-10-12] (ang.).
 17. 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (I turas), www.vrk.lt [dostęp 2020-10-12] (ang.).