Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2014 roku

Wybory parlamentarne w Bułgarii w 2014 roku zostały przeprowadzone 5 października 2014. W ich wyniku wybrano 240 posłów do Zgromadzenia Narodowego 43. kadencji. Frekwencja wyniosła 48,66%.

Były to wybory przedterminowe, przeprowadzone niespełna półtora roku po poprzednich wyborach z 2013. Zostały rozpisane po dymisji rządu socjalistycznego premiera Płamena Oreszarskiego i powołaniu technicznego gabinetu, na czele którego stanął Georgi Bliznaszki. Deputowanych wybierano w 31 okręgach wielomandatowych przy obowiązującym progu 4%. Wybory zakończyły się zwycięstwem opozycyjnej centroprawicowej partii GERB byłego premiera Bojka Borisowa. Próg wyborczy pokonało jednak aż osiem ugrupowań, co doprowadziło do znacznego rozdrobnienia parlamentu.

Wyniki wyborówEdytuj

Lista wyborcza Głosy % Mandaty Zmiana
GERB 1 072 491 32,67 84 –13
Koalicja na rzecz Bułgarii (w tym Bułgarska Partia Socjalistyczna) 505 527 15,40 39 –45
Ruch na rzecz Praw i Wolności 487 134 14,84 38 +2
Blok Reformatorski (w tym DSB, SDS, DBG i NPSD) 291 806 8,89 23 +23
Front Patriotyczny (w tym NFSB i WMRO-BND) 239 101 7,28 19 +19
Bułgaria bez Cenzury 186 938 5,69 15 +15
Ataka 148 262 4,52 11 –12
Alternatywa na rzecz Bułgarskiego Odrodzenia 136 223 4,15 11 +11
Ruch 21 39 221 1,20 0
Głos Ludu 37 335 1,14 0

Żadna z pozostałych 15 list wyborczych i żaden z 3 kandydatów niezależnych nie przekroczyli progu 0,5% głosów.

BibliografiaEdytuj