Wybory parlamentarne w Czechosłowacji w 1946 roku

Wybory parlamentarne w Czechosłowacji w 1946 roku – pierwsze powojenne wybory parlamentarne w Czechosłowacji, przeprowadzone zostały 26 maja 1946. Zostały wygrane przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji (z Klementem Gottwaldem na czele), która uzyskała ponad 31% wszystkich głosów[1].

Tło wyborów Edytuj

 
Plakaty wyborcze Komunistycznej Partii Czechosłowacji
 
Rozdzielenie mandatów do Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego po wyborach z 1946

Po zakończeniu II wojny światowej powołano (28 października 1945) Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe, tymczasowy jednoizbowy organ Czechosłowacji. Stworzono nowy system wyborczy, z krajem podzielonym na 28 okręgów wielomandatowych. 150 deputowanych wybierano z Czech, 81 z Moraw i Śląska oraz 69 ze Słowacji.

Wiek uprawniający do głosowania wynosił 18 lat (został obniżony z wcześniej obowiązujących 21 lat)[2]. W wyborach parlamentarnych udział wzięło 7 099 411 wyborców[3]. Na wynik wyborczy duży wpływ miało wcześniejsze wysiedlenie z obszaru Czechosłowacji ludności niemieckiej[4].

Wyniki wyborcze[3] Edytuj

Komitet wyborczy Głosy % Mandaty
Komunistyczna Partia Czechosłowacji 2 205 697 31,2 93
Czeska Partia Narodowo-Socjalistyczna 1 298 980 18,4 55
Czechosłowacka Partia Ludowa 1 111 009 15,7 46
Partia Demokratyczna 999 626 14,1 43
Czechosłowacka Socjaldemokracja 855 538 12,1 37
Komunistyczna Partia Słowacji 489 596 6,9 21
Partia Wolności 60 195 0,9 3
Partia Pracy 50 079 0,7 2

Nowy rząd Edytuj

W wyniku wyborów przywódca komunistów Klement Gottwald otrzymał 2 lipca 1946 z rąk prezydenta Beneša misję sformowania nowego rządu, który miał charakter koalicyjny - tylko 9 z 26 ministrów było komunistami. Komuniści przejęli jednak kontrolę nad resortami siłowymi, a w lutym 1948 dokonali zamachu stanu przejmując pełnię władzy.

Przypisy Edytuj

  1. Václav Němec, David Barek, Československo v letech 1946 – 1948 – poslední léta demokracie, www.dejepis.com [dostęp 2020-09-27].
  2. 67/1946 Sb. Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění, Zákony pro lidi [dostęp 2020-09-27] (cz.).
  3. a b volby 1946, www.totalita.cz [dostęp 2020-09-27].
  4. Volby 1946 – vítězství KSČ a odsun Němců, www.fronta.cz [dostęp 2020-09-27].