Wybory parlamentarne w Holandii w 1981 roku

Wybory parlamentarne w Holandii w 1981 roku zostały przeprowadzone 26 maja 1981 r. W ich wyniku Holendrzy wybrali 150 posłów do Tweede Kamer, niższej izby Stanów Generalnych. Frekwencja wyborcza wyniosła 87,03%. Wybory zakończyły się zwycięstwem Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego, a na stanowisku premiera pozostał Dries van Agt.

Wybory 1981, wyniki w gminach. Zielonym kolorem zaznaczono miejsca, w których zwyciężył CDA, czerwonym PvdA, niebieskim VVD, pomarańczowym SGP

Wyniki wyborówEdytuj

Partia Głosy % Mandaty Zmiana
Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny 2 677 259 30,81 48 -1
Partia Pracy 2 458 452 28,29 44 -9
Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji 1 505 311 17,32 26 -2
Demokraci 66 961 121 11,06 17 +9
Pacyfistyczna Partia Socjalistyczna 184 422 2,12 3 +2
Komunistyczna Partia Holandii 178 292 2,05 3 +1
Polityczna Partia Protestantów 171 324 1,97 3 -
Partia Radykalna 171 042 1,97 3 -
Reformatorska Federacja Polityczna 108 364 1,25 2 +2
Gereformeerd Politiek Verbond 70 878 0,82 1 -
Pozostałe 204 372 2,35 0 -
Głosy nieważne i puste 47 401 0,54 0 -
Razem 8 738 238 100 150 0

BibliografiaEdytuj

Tweede Kamer 26 mei 1981