Wybory parlamentarne w Indonezji w 2004 roku

Wybory parlamentarne w Indonezji w 2004 roku odbyły się 5 kwietnia. Były to drugie wolne wybory parlamentarne w Republice Indonezji po upadku autorytarnego reżimu generała Suharto. Do zdobycia w wyborach było 550 mandatów do indonezyjskiej Izby Reprezentantów oraz 128 miejsc w Regionalnej Radzie Reprezentantów. Ostatecznie w wyborach wystartowały 24 ugrupowania polityczne, co wiązało się z przeprowadzonymi zmianami w indonezyjskim prawie wyborczym, które stanowiło, iż w wyborach mogą wystartować tylko te ugrupowania, które uzyskały przynajmniej 2% miejsc w Izbie Reprezentantów podczas wyborów w 1999 roku, bądź zdobyły przynajmniej 3% miejsc w parlamentach lokalnych, w co najmniej połowie prowincji w wyborach samorządowych[1].

Indonezja
Godło Indonezji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Indonezji

Wikiprojekt Polityka

Zwycięskie ugrupowania w poszczególnych prowincjach kraju

Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów Edytuj

Ugrupowania Liczba głosów % Liczba mandatów
Golkar 24 480 757 31,58 128
Demokratyczna Partia Indonezji – Walka 21 026 629 18,53 109
Partia Przebudzenia Narodowego 11 989 564 10,57 52
Zjednoczona Partia na rzecz Rozwoju 9 248 764 8,15 58
Partia Demokratyczna 8 455 225 7,45 55
Partia Prosperującej Sprawiedliwości 8 325 020 7,34 45
Partia Mandatu Narodowego 7 303 324 6,44 53
Partia Półksiężyca i Gwiazdy 2 970 487 2,62 11
Partia Reform 2 764 998 2,44 14
Partia Prosperującego Pokoju 2 414 254 2,13 13
Koncern Narodowych Grup Funkcyjnych 2 399 290 2,11 2
Indonezyjska Partia Sprawiedliwości i Jedności 1 424 240 1,26 1
Demokratyczna Partia Narodu 1 313 654 1,16 4
Indonezyjska Partia Narodowa - Marhaen 923 159 0,81 1
Partia Pionierów 878 932 0,77 3
Indonezyjska Partia Demokratyczna - Awangarda 855 811 0,75 1
Inne 6 688 306 5,89 0
Łącznie 113 462 414 100% 550

Przypisy Edytuj

  1. A. Aris, A. Nurvidya, L. Suryadinata, Emerging Democracy in Indonesia, Singapur 2005, str. 4-5.